Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburgse Hogeschool investeert 22 miljoen ' in uitbreiding campus

Gerelateerde onderwerpen :

De Limburgse Hogeschool PXL wil haar campus aan de Elfde-Liniestraat in Hasselt fors uitbreiden. Er komt o.m. een toren van twaalf verdiepingen en een parkeergarage voor 340 auto's, gespreid over vier verdiepingen. Over de Demer worden twee terrasplatforms gebouwd. De totale kostprijs wordt geraamd op 22 miljoen '. De school zoekt voor de cofinanciering van het project externe partners die een link hebben met onderzoek en onderwijs en die zich op het terrein van de hogeschool willen vestigen. Het hele uitbreidingsproject zou moeten voltooid zijn tegen de start van het academiejaar 2019-2020.

De hogeschool wil kunnen inspelen op de wijzingen in het onderwijslandschap en tegemoet komen aan het groeiende aantal studenten. Op de Campus Elfde Linie is nood aan nieuwe accommodatie met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 6.360 m², ter vervanging en uitbreiding van de huidige infrastructuur van de kunstacademie PXL-MAD. In het nieuwe campusgebouw komt tevens een atelier voor de technische dienst van Hogeschool PXL, bij voorkeur in combinatie met een centraal atelier voor de academie. De grote polyvalente lokalen zullen tevens beschikbaar zijn voor andere departementen en externe partners.

Het huidige gebouw wordt vervangen en de huidige parking voor de school zal vrijwel worden dichtgebouwd met een torencomplex van twaalf verdiepingen. Het 40 m hoge gebouw wordt de nieuwe blikvanger van de site. De bestemming van de bestaande toren van elf verdiepingen zal op termijn wijzigen. In de buurt van het zwembad worden nieuwe studententorens neergezet waardoor de hogeschool niet langer studenten wil huisvesten. De huidige toren krijgt een extra uitbouw en zal onderdak bieden aan administratieve diensten.

Het congrescentrum van de hogeschool zit met zowat 150.000 bezoekers per jaar aan zijn maximale capaciteit. Het congrescentrum wordt via een tussengebouw gelinkt aan het nieuwe PXL-MAD-gebouw waardoor er meer ruimte beschikbaar komt. Het congrescentrum zal via de Demer ook beter worden verbonden met het stadspark. Dat zal gebeuren door over de Demer twee grote platforms met een lengte van zowat 20 m te plaatsen. Op die manier krijgt het gebouw een groot terras waardoor de link met het stadspark sneller zal worden gelegd.

Hogeschool PXL wil de deuren openen voor bedrijven en organisaties die zich op de campus willen vestigen. Op basis van de interesse en wensen van deze externe partners kan zelfs de bouwoppervlakte worden bijgestuurd. Het masterplan laat toe om een bijkomende bruto vloeroppervlakte van ongeveer 6.000 m² te realiseren.

De hogeschool en Grontmij starten met een marktraadpleging om geïnteresseerde partners te zoeken, maar kandidaten kunnen zich zelf ook aanmelden. Van de externe partners wordt wel verwacht dat ze een link hebben met onderwijs, onderzoek, dienstverlening of kunstbeoefening. De combinatie van authentiek onderwijs en de samenwerking met de praktijk en de bedrijfswereld beschouwt de school als een win-win-situatie.

De oplevering van de nieuwe infrastructuur is gepland in de eerste helft van 2019. De infrastructuur voor toekomstige externe partners wordt aansluitend gerealiseerd. Die oplevering is voorzien in de tweede helft van 2020. Met dit nieuwe masterplan sluit Hogeschool PXL aan bij de plannen van de stad Hasselt, die een nieuw zwembad bouwt aan de Elfde-Liniestraat en inmiddels ook begonnen is met de bouw van de Kapertoren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

De stad Oostende bouwt in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De totale bouwkost wordt geraamd op 985.000 € zonder[…]

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Meer artikels