Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburgse bouwsector is klaar voor de transformatie

Gerelateerde onderwerpen :

Limburgse bouwsector is klaar voor de transformatie

Limburgse aannemers passen zich volop aan aan de nieuwe uitdagingen in hun sector en de Confederatie Bouw Limburg steunt hen daarin voluit. Dat bleek vorige maand tijdens de voorstelling van het VCB-visierapport 2014 op de VIP-drink van de Confederatie Bouw Limburg in de Cristal Arena van KRC Genk. Deze traditioneel door honderden bouwprofessionals bijgewoonde avond werd met verve gepresenteerd door Cynthia Reekmans.

Erik Keijers, voorzitter van de Confederatie Bouw Limburg, opende deze bijzondere avond die werd georganiseerd door de werkgroep 41 Bouw, een initiatief van de Confederatie Bouw Limburg. 'Het nieuwe jaar zal een nieuwe wind doen waaien en nieuwe mogelijkheden bieden. We zullen allemaal onze bedrijven moeten aanpassen aan de snel wijzigende economische omstandigheden. Daarom staat deze avond in het teken van de innovatie van de Limburgse bouwsector. De Confederatie Bouw Limburg moet de trekker zijn van deze vernieuwde constructieve en positieve aanpak', beseft hij.

Chris Slaets, de nieuwe directeur van de Confederatie Bouw Limburg, noemde de bouwtrainingsdag (zie Bouwkroniek van 16 januari blz. 52-53) en deze vip-drink een concreet voorbeeld van die vernieuwende aanpak. 'Op de eerste dag van het werkjaar ontvingen wij hier meer dan 1.300 deelnemers. Ik geloof persoonlijk in het creëren van innovatieve meerwaarde en het ontwikkelen van slimme producten of diensten die het best zijn aangepast aan de omstandigheden', oppert hij.

Slaets benadrukt dat de Confederatie Bouw Limburg alle Limburgse bouwbedrijven vertegenwoordigt, groot en klein. 'Als sectororganisatie willen wij iedereen steunen bij het runnen van een succesvolle onderneming. Ik zie daarin voor onze organisatie vier kerntaken weggelegd: de belangen van de sector verdedigen om zo het succes van onze bedrijven te versterken; kennis en inzicht ontwikkelen, verzamelen en delen om onze bedrijven performanter te maken; contacten en netwerken faciliteren en stimuleren; en de stuwende kracht vormen achter innovatie op alle gebieden van de bouwsector', signaleert de directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

In de oostprovincie zijn zowel grote als kleine bedrijven met innovatie bezig en zijn zij hun rol gaan herdefiniëren, waarbij ze opmerkelijke resultaten hebben geboekt. In een reportage volgden hierover twee getuigenissen, één van een groot en één van een klein bouwbedrijf: Mathi Gijbels getuigde over de idee van 'voordenker' en Marc Ceelen weidde uit over zijn aanpak van luchtdichtheid die werd bekroond met de 'Innovation Award', een thermodorpel die de thermische onderbreking garandeert.

'De Limburgse bouwsector heeft het moeilijk, maar elke verandering biedt ook nieuwe kansen. De Confederatie Bouw Limburg zal deze mogelijkheden positief benaderen en wil in het veranderingsproces een voortrekkersrol vervullen. Daarom vormen kennis, innovatie en toekomst de baseline voor ons nieuwe logo. Deze begrippen vormen tegelijk de focus voor ons team, wat zich moet vertalen in veerkracht en wendbaarheid voor onze organisatie en onze sector. De Confederatie Bouw Limburg heeft er dan ook voor gekozen om de stuwende kracht te zijn achter het SALK-project Transformatie Bouw Limburg en ten volle te investeren in de lopende projecten', meldt Chris Slaets.

Hij hoopt dat alle aanwezigen in de juiste richting lopen. 'Door de uitdagingen waarvoor we staan, moeten we dringend werken aan veranderingstrajecten voor de toekomst. Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting', weet hij.

Bas van de Kreeke, voorzitter van de stuurgroep Transformatie Bouw Limburg, stelde de werking van de Confederatie Bouw Limburg inzake transformatie voor. 'Bij veranderingen zijn er altijd een aantal 'voorlopers' die zich intern al voorbereiden op de nieuwe ontwikkelingen. Het komt erop aan om ook andere bedrijven in deze beweging mee te trekken en ervoor te zorgen dat er geen achterblijvers zijn. Kortom, de volledige sector moet zich bewust worden van de nieuwe uitdagingen die op ons afkomen en ernaar handelen. De Confederatie Bouw Limburg wil ervoor zorgen dat innovatie een ruime beweging wordt in de volledige Limburgse bouwsector. Daartoe hebben we diverse werkgroepen opgericht die de komende jaren werken rond een aantal cruciale thema's voor de toekomstige ontwikkeling van de bouw. Voor elke werkgroep werd ook een 'trekker' aangeduid', signaleert hij.

BIM en lean management

Belangrijke thema's zijn BIM (Building Information Model), de werf van de toekomst met 3D, lean management, sociaal innoveren, hvac-uitdagingen en energie in het licht van 2020, universal design als bedrijfsstrategie en lifestyle cost. 'We gaan ervan uit dat BIM ons zal worden opgelegd omdat er veel minder faalkosten in de projecten zullen sluipen. Het zal dus niet enkel noodzakelijk zijn voor grote projecten, maar voor elk project. Lean management is dan weer niet evident voor een versnipperde sector en wordt in de Belgische bouw eigenlijk nog bijna niet toegepast. Het betekent het volledig herdenken van bouwprocessen. Waarom bv. niet eerst een bepaald vak van een (wegenbouw)project volledig afwerken en dan de andere vakken in plaats van alles laag per laag aan te pakken over het volledige project' Een ander idee is de verdeling van verantwoordelijkheden via post it-klevers', verklaart Bas van de Kreeke.

Behalve het verbeteren van de interne processen in een bedrijf zijn ook het veroveren van nieuwe markten en marketing belangrijk.

"Laten we elkaar de bal op het juiste moment doorspelen." Samen met kennisinstellingen zoals het WTCB, PXL, de UHasselt en Enter wordt nagedacht over hoe onze bedrijven zich beter kunnen profileren om opdrachten binnen te halen in het kader van nieuwe woonvormen in bv. de zorgsector en i.v.m. levenslang wonen, cohousing, kangoeroewonen, enz. In de Transformatie Bouw Limburg kunnen de deelnemers aan de werkgroepen ook een antwoord krijgen op twee vragen: hoe bouwen voor de almaar vergrijzende bevolking en hoe in het bouwbedrijf ook op sociaal vlak innoveren'

'Ik nodig in naam van de Confederatie Bouw Limburg alle bouwbedrijven uit om actief deel te nemen aan deze werkgroepen in de Transformatie Bouw Limburg. We kunnen tevens rekenen op de inbreng van Limburgse kennisinstellingen en op de Vlaamse en de provinciale overheden. Samen met hen gaan we de Construction Academy uitbouwen, die de speerpuntinfrastructuur moet worden van waar de transformatie de komende jaren wordt op gang gebracht', blikt de voorzitter van de stuurgroep Transformatie Bouw Limburg vooruit.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) toetste het Limburgse verhaal op Vlaams niveau. De Limburgse woningbouw kende een piek van vergunningen vanaf eind 2013 tot het voorjaar van 2014, die de jongste maanden werd gevolgd door een forse daling. Vlaanderen bevindt zich in een gelijkaardige situatie, die immers te wijten is aan een verstrenging van de Vlaamse regelgeving. I.p.v. meer dan 300 nieuwe vergunde huizen zijn er nog amper een honderdtal per maand en de orderportefeuille is beperkter. De VCB vraagt de overheid om de helft van de vereiste eigen inbreng te dekken via een verzekering in de hoop de bouw van nieuwe woningen opnieuw aan te zwengelen.

De bouw van niet-woongebouwen (kantoor-, industrie- en handelscomplexen) beleefde een uitzonderlijke piek in Limburg, terwijl de rest van Vlaanderen in 2014 slechts in beperkte mate beter deed dan in 2013. Algemeen zijn er evenwel fundamentele bedreigingen: de VIPA-stop, de verlaging van het aantal m² per kantoormedewerker en de opgang van e-commerce tegenover winkelcentra.

Pps en esco's

Vooral gemeenten verlagen hun investeringen. In Limburg was de situatie inzake gemeentelijke aanbestedingen in 2014 nog slechter dan in 2013 en landde men uiteindelijk op ongeveer 40% minder dan in het pre-electorale 2011. De VCB verwacht voor Limburg heel snel een verdere verslechtering in de wegenbouw. Ze wil het tij doen keren via pps, in het bijzonder voor stadsvernieuwing, en via esco's (energy saving companies).

Bouwbedrijven kunnen misschien zelf een positieve kentering teweegbrengen met de hulp van bv. digitalisering. Net omdat de marges onder druk staan en er een loodzware onderlinge concurrentie heerst, is volgens de VCB de druk enorm om de faalkosten te verminderen en het rendement te verhogen en wordt steeds meer een beroep gedaan op geïntegreerde ict-instrumenten. BIM is nuttig als ict-platform voor het werken in bouwteams. Na de uitrol van e-procurement tracht de Vlaamse overheid nu ook e-invoicing te veralgemenen.

Jan Haesevoets, voorzitter van 41 bouw, vertrouwt erop dat Chris Slaets het transformatieproces van de Limburgse bouwsector in goede banen zal leiden. Hij bedankt tevens diens voorganger-directeur Rik Mondelaers, die deze transformatie als extern adviseur mee vorm blijft geven, en alle bedrijven die deelnamen aan de eerste bouwtrainingsdag.

'Elke teamsport, maar vooral voetbal brengt mensen samen en een goed team laat zijn spelers zo samenwerken dat het geheel meer is dan de som van alle individuele spelers. Als aandenken ontvangt ieder deelnemend bedrijf een gesigneerde voetbal van KRC Genk. Wij beschouwen deze attentie als een hernieuwde start in de samenwerking tussen onze leden en de werking van onze organisatie. Laten we elkaar de bal op het juiste moment doorspelen zodat we als organisatie het uithangbord blijven van de Limburgse bouwsector en zo het vakmanschap van onze leden kunnen promoten en versterken. Tot slot wordt deze vip-drink muzikaal omlijst door architect Vittorio (Victor) Simoni. Dit is pas ketensamenwerking: architect, bouw en muziek', glundert Haesevoets. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels