Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburgse bouw veert op, maar vindt geen arbeidskrachten

Limburgse bouw veert op, maar vindt geen arbeidskrachten

Na een golf van faillissementen van vooral zelfstandigen en kleinere bouwbedrijven doet de bouw het vandaag weer beter in Limburg. In 2017 realiseerden de bijna 9.400 bouwbedrijven in deze provincie een omzet van 5,6 miljard €, een stijging met liefst 47% in tien jaar. Omzetverhoging betekent echter niet automatisch rendementsverhoging.

 

Ook op het vlak van tewerkstelling doet de bouw het goed: 24.000 Limburgers of 6,5% van de werkenden zijn actief in deze sector. Het kunnen er echter nog veel meer zijn, want er is voldoende werk en er zijn massa’s vacatures, maar heel wat bouwbedrijven krijgen deze lege plekken niet ingevuld. “Hierdoor laten we nog heel wat kansen liggen”, luidt het. Daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen en te blijven inzetten op innovatie op alle vlakken. Het Platform Bouw Limburg, dat recent door de Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg werd opgericht, wil innovatieve projecten en acties opzetten ter versterking van de bouw in Limburg.

De jaarlijkse cijfers van de Confederatie Bouw bevestigen de economische inhaalbeweging van de bouw in Limburg. De bruto toegevoegde waarde, een belangrijke parameter om het economische belang van een sector te meten, stijgt sinds 2013 voor de bouw in Limburg en bedroeg eind 2017 meer dan 1,73 miljard €. Hiermee is deze sector goed voor 7,5% van de toegevoegde waarde die Limburg creëert en heeft hij een positief effect op de hele economie in de oostprovincie. Samen met de maakindustrie (15%) en de zorgsector (9%) staat de bouw hiermee in de top drie voor Limburg. ”Ondanks deze veelbelovende cijfers blijken echter vele bouwondernemingen te verklaren dat hun gezondheidstoestand zorgwekkend is”, merkt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

Multiplicatoreffect x 2,5

“Wanneer het goed gaat met de bouw in Limburg heeft dit een positief effect op de hele economie in Limburg”, weet Erik Gerits, voorzitter van POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Limburg en gedeputeerde voor Economie. De bouw genereert immers vele indirecte activiteiten, zoals de productie en handel van bouwmaterialen. Volgens het Federaal Planbureau moet het gewicht van de bouwsector vermenigvuldigd worden met een factor 2,5 om het indirecte effect te meten. Hiermee rekening houdend is de bouwsector goed voor 18,5% van de toegevoegde waarde gecreëerd in Limburg en voor 13% van de werkgelegenheid in de privésector in deze provincie.

“We zouden evenwel in principe nog beter kunnen. We hebben immers massa’s vacatures, zelfs bijna dubbel zoveel dan begin vorig jaar, maar de bouwbedrijven krijgen ze niet ingevuld”, betreurt Chris Slaets. Het tekort aan personeel is momenteel één van de grootste bekommernissen van Limburgse bouwbedrijven. Om beter voorbereid te zijn op de toekomst opteren ze voor een grondige transformatie, maar hiervoor is het vinden van talent absoluut noodzakelijk.

Liefst 6.346 van de 24.000 Limburgers actief in de bouwsector zijn op zelfstandige basis aan de slag, het hoogste aantal ooit. 62% van de zelfstandigen doet dit in hoofdberoep. De grote diversiteit van bouwactiviteiten biedt immers vele kansen voor eenmansbedrijven, vooral in de deelsectoren installaties en afwerking of in andere gespecialiseerde activiteiten. De verzelfstandiging is kleiner in de algemene aannemingswerken. 

Limburgse bouw is kmo-sector

Naast zelfstandigen vormen vooral kmo’s het economische weefsel van de Limburgse bouwsector. Samen stellen zij 17.570 werknemers tewerk. 15% van alle Vlaamse werkgevers in de bouw is gevestigd in Limburg. Daarmee is de bouwsector sterk aanwezig in deze provincie, want gemiddeld en over alle sectoren heen levert Limburg 13% van de werkgevers. 98% van de werkgevers in de bouw in Limburg telt minder dan vijftig werknemers. De overgrote meerderheid van de werkgevers heeft één tot vier werknemers in dienst. 15 grotere Limburgse bouwbedrijven stellen tussen 100 en 499 mensen tewerk. 

Om projecten en acties op te zetten ter versterking van de bouwsector in Limburg brengen de Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg bouwondernemers, kennisinstellingen en overheden volgens het triple helix-model samen in het recent opgerichte Platform Bouw Limburg. Via dit platform, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende deelsectoren in de bouw, wil men de krachten bundelen en inzetten op open innovatie en hefboomprojecten. “Door de projecten via het platform op te zetten kunnen we expertise delen en inspelen op de noden en verwachtingen van alle deelaspecten van de sector.  Zo kunnen we samen een antwoord bieden op de uitdagingen van de bouw en concrete acties realiseren die voor elk bouwbedrijf in Limburg een toegevoegde waarde bieden. De toekomst in Limburg beloof je immers niet, die bouw je samen”, oppert Vicky Dethier, voorzitster van het Platform en gedelegeerd bestuurder van Bouwbedrijf Dethier.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Welke vloer past bij jou?

Publireportage

Welke vloer past bij jou?

De vloer bepaalt vaak een groot gedeelte van de sfeer in je huis en daarom is het belangrijk om hier goed over na te denken. Er zijn veel verschillende soorten vloeren te krijgen en dat maakt de keuze niet makkelijker. In deze blog laten we je[…]

18/05/2022 |
Tips bij het kiezen van jouw nieuwe keuken

Publireportage

Tips bij het kiezen van jouw nieuwe keuken

Hout - Bois van Steenberge: duurzaam bouwen is de toekomst

Publireportage

Hout - Bois van Steenberge: duurzaam bouwen is de toekomst

Een werknemer beschadigt materieel. Wat nu?

Publireportage

Een werknemer beschadigt materieel. Wat nu?

Meer artikels