Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburgers wonen compacter

Limburgers wonen compacter

Of het nu om kopen of huren gaat, Limburgers wonen steeds compacter. Vooral de evolutie van de woonoppervlakte tijdens de jongste twintig jaar is erg interessant, meldt de Confederatie Bouw Limburg. De bewoonbare oppervlakte van woningen is vooral begin 2000 sterk afgenomen van 140 m² tot 150 m² naar 100 m², en is nadien wat gestabiliseerd. Tussen 2002 en 2009 was de gemiddelde grootte van een woning in Vlaanderen en Limburg ongeveer hetzelfde (pakweg 110 m²). Na 2009 is de grootte van een woning in Limburg stabiel gebleven en in Vlaanderen voort afgenomen.

'Inzake de perceeloppervlakte van de verkopen van bouwgronden zien we dat het aandeel van bouwgronden kleiner dan 300 m² tussen 1992 en 2014 verdubbeld is van 6 naar 12%. Het aandeel van middelgrote bouwgronden tussen 300 en 999 m² is ook sterk toegenomen van 53% naar 67%. Dat van bouwgronden groter dan 999 m² is daarentegen bijna gehalveerd van 41% naar 21%', melden Chris Slaets en Evelien Baré, respectievelijk directeur en communicatieverantwoordelijke van de Confederatie Bouw Limburg.

De doorsnee Limburger heeft dus volgens hen niet alleen een kleinere woning, maar woont ook vaker op een kleiner perceel. Kleine percelen, die vroeger amper verkocht werden, vertegenwoordigen een aanzienlijk aandeel. Door het toenemende aantal echtscheidingen zijn er immers veel meer eenoudergezinnen en o.m. kleinere gezinssamenstellingen.

'Tussen 1995 en 2014 zien we ook een evolutie van huizen naar appartementen. Als we naar het totale bestaande woningenpatrimonium kijken, is het aandeel appartementen met 8% toegenomen', signaleren Evelien Baré en Chris Slaets.

Omdat het aandeel nieuwbouw slechts een beperkt percentage van het totale woningpatrimonium uitmaakt, is deze stijging opmerkelijk. Vooral de halfopen bebouwing is erop achteruit gegaan. De open bebouwing blijft nog steeds de meest voorkomende woonvorm.

Kleine percelen, die vroeger amper verkocht werden, vertegenwoordigen een aanzienlijk aandeel.

“In vergelijking met heel wat andere landen wonen we echter nog altijd behoorlijk ruim. Als we de bewoonbare oppervlakte in Vlaanderen vergelijken met die in buurlanden als Nederland, Frankrijk en Engeland zien we dat daar vaak op een gemiddelde oppervlakte van 75 m² wordt gewoond', besluiten de directeur en de communicatieverantwoordelijke van de Confederatie Bouw Limburg.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem