Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Begin vorig jaar werd gestart met ‘Leiding 4’, een nieuw initiatief om werkzoekenden op te leiden tot professionele rioolrenovatietechnici. In december werden de eerste gekwalificeerde technici opgeleverd. Vandaag, na een jaar proefdraaien, volgt de officiële opening van het Vlaamse opleidingslabo voor rioolrenovatie. Het opleidingscentrum voor riooltechnici staat open voor iedereen die zich verder wil specialiseren in de verschillende technieken omtrent rioolrenovatie.
Voortaan kan iedereen die zich wil bijscholen als technicus rioolrenovatie terecht in de Bouwcampus in Diepenbeek. Er zijn drie keuzetrajecten waarmee de deelnemers een uitvoeringscertificaat kunnen behalen: deelreparaties, leidingrenovatie of putrenovatie. Naast de theoretische opleiding die één dag duurt, dient elke cursist een interne stage te volgen van acht weken. Na een externe controle om de kwaliteit van de uitvoering te controleren, wordt het certificaat overhandigd.
 
“Deze hoogtechnologische opleiding toont aan hoe veelzijdig de bouw is. Het beroep van rioolrenovator is enorm geëvolueerd, er is de laatste jaren heel wat innovatie aan te pas gekomen naar materiaalgebruik en de technieken die gebruikt worden zijn state of the art. Denk hierbij aan robots. De onmiddellijke inzetbaarheid van de verworven kennis is goed voor de expertise en concurrentiekracht van de Limburgse bouwbedrijven”, verklaart Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder -directeur van de Confederatie Bouw Limburg.
 
“De bedoeling is om zowel de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren als  om innovatieve technologieën sneller ingang te doen vinden. Het vakmanschap moet verzekerd blijven. Ook in deze tak van de bouw staan de ontwikkelingen namelijk niet stil. Zo zijn steeds meer technieken geïnspireerd op BIM-modellen. Dit zijn bouwinformatiemodellen, waarbij het bestaande rioolstelsel via 3D-technologie helemaal wordt gescand. Specifiek maatwerk maakt het vervolgens mogelijk om de levensduur van het rioolnetwerk met 50 jaar te verlengen”, vervolgt Chris Slaets.
 
De provincie Limburg heeft de opstart van dit opleidingscentrum ondersteund met 95.000 € om ervoor te zorgen dat werkzoekenden en werkenden sneller de digitale competenties van rioolrenovator kunnen verwerven. Werkzoekenden die aan het programma deelnemen, zijn zeker van een job nog vóór ze de opleiding starten. Het opleidingscentrum is voor bouwbedrijven als het ware een visvijver van nieuwe medewerkers met de juiste competenties. Ook de bestaande werknemers kunnen zich in het centrum bijscholen.
 
“Het opleidingscentrum zorgt voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de bouwbedrijven heeft dit ook voordelen. Ze vinden sneller geschikt personeel waardoor ze sterker op de markt staan, meer bouworders kunnen binnenhalen en kunnen groeien. Het opleidingscentrum past bovendien perfect in de geplande bouwcampus waar we onderzoek, opleiding, innovatie en bedrijfsleven samenbrengen. De campus wordt de innovatie-motor voor digitaal en circulair bouwen in Limburg”, aldus Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie & Innovatie.
 
Vanuit ecologisch en maatschappelijk belang wordt afval- en hemelwaterbeheer steeds belangrijker. Steden en gemeenten leggen gescheiden rioleringsstelsels aan om de werking van de waterzuiveringsstations te optimaliseren en de algemene waterkwaliteit te verbeteren. Maar om er werkelijk op vooruit te kunnen gaan, is goed beheer en onderhoud van het rioleringsnet minstens even zo belangrijk. Overheden en rioolbeheerders worden daarom aangespoord de bestaande netten te inspecteren, te onderhouden en te renoveren.
 
“De Europese Kaderrichtlijn Water legt daarbij de nodige druk op de schouders van netbeheerders en overheden. De kaderrichtlijn noopt ons verder te investeren in het rioleringsstelsel. Tegen 2027 verwacht Europa van elke lidstaat  dat zij een goede toestand van hun watersysteem bereiken. Duurzame rioolrenovatie is hierbij een belangrijk onderdeel”, vertelt Wendy Franken, directeur van Vlario, het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en de afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.
 
“Als gemeente vinden wij het heel belangrijk om onze middelen efficiënt en duurzaam te investeren. Wij weten dat onze bestaande rioleringen gerenoveerd moeten worden en willen dan ook kwaliteitsvolle renovaties van ons rioleringsnet met zo min mogelijk hinder voor onze inwoners. Om deze kwaliteit bij renovaties te garanderen, is één van de stappen dit te integreren in het Standaardbestek 250.
 
Deze stap is nu gezet en hier zijn we al lokaal bestuur heel tevreden over zodat niet iedereen dit zelf moet opleggen in zijn eigen bestekken. Zo zijn we gerust dat we samen verder werken aan zuiver water,” besluit Peter Prevot, schepen van Openbare Werken van de gemeente Diepenbeek.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

'Eerst het water, de rest komt later'

'Eerst het water, de rest komt later'

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

Meer artikels