Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

LIMBIM ziet tweede lichting BIM-specialisten afstuderen

Gerelateerde onderwerpen :

,
LIMBIM ziet tweede lichting BIM-specialisten afstuderen

Wim Volders, Rik Dehollogne, Tom Vandeput en Chris Slaets (vanaf l.) zetten hun schouders onder dit opleidingsproject.

Terwijl intussen alle afgestudeerde BIMmers van de eerste lichting reeds duurzaam aan het werk zijn, studeerde een tweede lichting met tien bijkomende BIM-specialisten voor de bouw in Limburg op maandag 24 juni af. Deze werkzoekenden werden in slechts zeventig dagen omgeschoold en stromen nu door naar de arbeidsmarkt. Diezelfde dag werd ook de postercampagne voorgesteld om studenten te werven voor de derde lichting, voor wie de opleiding start in september. Het innovatieve tewerkstellingsproject ‘Limburgse Pool voor BIM-specialisten’ (LIMBIM) moet ervoor zorgen dat de digitale revolutie in de Limburgse bouwsector versnelt en dat de concurrentiekracht van Limburgse bouwbedrijven wordt versterkt.

BIM (Building Information Modelling) is een relatief nieuwe maar zich razendsnel verspreidende techniek in de Belgische bouwsector waarbij de bouwplannen eerst in 3D zorgvuldig worden uitgetekend. Nog onvoldoende bouwprofessionals hebben deze bouwmethode echter onder de knie, waardoor sprake is van een superknelpuntberoep. Daarom leidt Confederatie Bouw Limburg samen met de stad Hasselt, de provincie Limburg, POM Limburg, de VDAB en Cevora in ijltempo alvast nieuwe BIM-specialisten op.

BIM is duidelijk de bouwmethode van de toekomst, maar de vraag hiernaar steeg zo snel dat te weinig mensen het BIM-model kunnen uitrollen en toepassen. “Door het tekort aan specialisten werden BIM-experts stelselmatig weggekocht door de grootste bedrijven. Ook de kleintjes hebben evenwel deze expertise (in de vorm van een minder doorgedreven BIM) nodig, maar zij konden hiervoor geen nieuwe mensen aantrekken omdat er nog geen specifieke BIM-opleiding bestond. Daarom hebben wij als sectorfederatie onze verantwoordelijkheid genomen om zelf BIM-professionals te vormen”, meldt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg.

“Deze opleiding, waarin ook al andere provincies geïnteresseerd zijn, tracht een antwoord te bieden op de vraag: hoe begin ik virtueel te bouwen? Ze is verwant met bouwkundig tekenen, waarbij je eigenschappen en materialen koppelt aan tekenen. Als een project gebouwd is, is het vaak te laat om fouten makkelijk te herstellen; nu wordt echter alles vooraf virtueel ingetekend, waarbij iedereen input levert in hetzelfde model en je fouten vooraf kan detecteren, bespreken en zo vermijden”, beseft hij.

LIMBIM

Confederatie Bouw Limburg richtte hiervoor samen met Cevora, POM Limburg, de stad Hasselt, de provincie Limburg en de VDAB de groepering LIMBIM (Limburgse Pool voor BIM-specialisten) op. “Het doel van dit innovatieve tewerkstellingsproject is tweeledig: in de eerste plaats willen we met LIMBIM werkzoekenden en pas afgestudeerden opleiden en toeleiden naar de sector; en daarnaast willen we de BIM-methode toegankelijk maken voor alle werkgevers”, signaleert Chris Slaets.

“Allerlei ontwikkelingen en vernieuwingen transformeren bouwwerven tot hoogtechnologische werkplekken. Innovatieve concepten als het BIM-model vinden door financiële en kwalitatieve voordelen steeds meer ingang en kunnen de concurrentiekracht van de bouw exponentieel vergroten. LIMBIM zorgt ervoor dat Limburg hierin een voorsprong kan nemen. De krachtenbundeling om tot sterke BIM-modelleurs te komen is al uniek op zich; maar vooral de combinatie met de innovatieve pool die een onmiddellijke inschakeling mogelijk maakt, maakt het project interessant. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de eigenheid van de sector, die veelal uit kleinere bouwbedrijven bestaat die geen voltijdse BIM-professional kunnen tewerkstellen. Dankzij de pool komt daar verandering in en kan meteen een beroep worden gedaan op een Limburgse BIM-professional. Voor de werving, opleiding en inzetbaarheid legt de provincie 120.000 € op tafel. Die cofinanciering wordt vanuit POM Limburg aangevuld met 90.000 €”, communiceert de Limburgse gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Hij noemt de bouw een belangrijke economische speerpuntsector - zo staat het ook in het SALK (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat) - waarin de provincie wil blijven investeren. De sterke innovatie-evolutie in de bouw en de digitale ontwikkeling vormen daarin één element. Door de digitale evolutie in de bouw in combinatie met het tewerkstellingsaanbod leidt deze opleiding direct tot een job.

De VDAB staat Confederatie Bouw Limburg bij in de werving, selectie en opleiding van de werkzoekenden. “Tot vandaag was er geen opleiding tot BIM-professional. Limburg kent vele geschikte profielen om tot BIM-professional opgeleid te worden, zoals digital native schoolverlaters en werklozen met bouwervaring en interesse in BIM. Werkzoekenden krijgen een unieke kans om in sneltempo te worden omgeschoold tot echte BIM-professionals, waarbij hun periode van werkloosheid beperkt blijft. Bij de meeste opleidingen kan je pas vanaf acht maanden terecht op de arbeidsmarkt, hier al na zeventig dagen”, glundert Wim Volders, Manager van de VDAB Limburg Bouw en Hout/Transport en Logistiek.

Preventie i.p.v. EHBO

Dankzij BIM kunnen bouwpartners volgens hem doeltreffend aan preventie doen i.p.v. aan EHBO achteraf. “Bij deze opleiding zijn drie mensen van de VDAB betrokken, van wie één instructeur gedurende dertig dagen. We stellen dus instructiecapaciteit ter beschikking, maar hebben ook de verschillende partijen met elkaar in contact gebracht en hebben dit project van Confederatie Bouw Limburg mee vorm gegeven. De provincie Limburg wil ook meestappen in het derde traject en de VDAB gaat eveneens op zijn elan verder. Een belangrijk voordeel is tevens de snelheid die gehaald wordt tijdens deze opleiding, die een gebald traject volgt waarbij een getuigschrift wordt uitgereikt. Ze leidt misschien niet tot een erkend diploma, maar wel tot een label dat ervoor zorgt dat de deelnemers een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt. Zo zijn de competenties er en in deze verhitte markt zijn diploma’s niet nodig”, poneert hij.

“Alle partners werken enthousiast en actief mee aan een traject waarbij werkzoekenden worden opgeleid naar een toekomstgerichte job in deze sector. Dit project past perfect in de visie om samen duurzame jobs te creëren in onze regio”, beklemtoont de Hasseltse schepen van Economie, Toerisme, Tewerkstelling en Arbeidsmarkt Rik Dehollogne.

De stad Hasselt schenkt voor beide cursussen 100.000 € in twee schijven van 50.000 €. Vier inwoners van Hasselt maakten trouwens deel uit van deze sessie. Chris Slaets merkt hierbij op dat de grote Limburgse bouwbedrijven en de meeste bouwwerven in deze provincie zich in Hasselt situeren. Bovendien profileert Hasselt zich als hoofdstad van de innovatie.

De focus in het traject ligt op het duale aspect. Naast een klassieke theoretische opleiding waarin de tools aangereikt worden, werken de deelnemers gedurende twintig dagen aan een concrete case tijdens een stage bij een Limburgs bouwbedrijf. Die verwevenheid van werkveld en onderwijs is gericht op het afleveren van direct inzetbare professionals.

De opleiding is gratis, maar de kandidaten worden streng geselecteerd. Gemiddeld nemen zeventig tot honderd gegadigden deel aan deze screenings, van wie na een selectie telkens tien tot 13 cursisten overblijven. Ze komen uit alle leeftijdscategorieën, van 23-jarigen tot vijftigjarigen en ouder, en  zijn allemaal werkzoekenden, van afgestudeerden Bachelor Bouw tot zelfs een kleuterjuf. Aan de eerste lichting namen ook een drietal dames deel. De eerste sessie startte met 13 deelnemers en eindigde met negen, waarbij ook diegenen die onderweg gestopt waren een job veroverden bij een architect of in een bouwbedrijf. De tweede sessie ging van start met elf deelnemers. Eén van de cursisten van het eerste traject fungeerde als lesgever tijdens de tweede sessie en onlangs was ook een samenkomst van de deelnemers aan de opleiding 1.0 gepland. De derde sessie begint half september.

De cursussen zijn opgesteld en vormgegeven door bouwbedrijven en worden gegeven door bijna twintig docenten. De opleiding bestaat uit een theoretisch luik, dagelijks van 9 tot 17 uur tijdens een voltijdse en vrij intensieve lessenreeks, aangevuld met werkbezoeken en achteraf vier weken stage bij een bouwbedrijf of in een architectenkantoor. Het modelleren zelf en het echte BIMmen zijn praktijkgericht.

Tijdens de eerste sessie was bijna niemand afkomstig uit de bouw, gedurende de tweede sessie was de afkomst al meer verdeeld. De deelnemers die nooit in de bouw gewerkt hebben, vinden dit in elk geval een heel boeiende vorming waarbij ze fier zijn op wat ze getekend hebben.
Positieve ervaring
Valérie Vangansewinkel nam deel aan de eerste sessie, Jasper Nijs aan de tweede. “Ik heb Architectuur gestudeerd aan de UHasselt en vond het nuttig om mijn opgedane kennis op te frissen. Onze cursus duurde van eind september 2018 tot begin februari dit jaar. Sindsdien werk ik voor bouwbedrijf Driesen in Pelt. Deze opleiding zou zeker niet korter kunnen en vormt een stevige aanrader voor geïnteresseerden. Motivatie, inzet en technische en wiskundige inzichten vormen hierbij zeker een pluspunt”, meent Valérie.

“Ik had geen professionele ervaring in de bouw, maar interesse was belangrijker dan kennis om met deze opleiding te starten. Men begint ook eerst de bouwtechnische vakken uit te lichten en we werden tussentijds geëvalueerd aan de hand van schriftelijke toetsen. Deze opleiding mocht voor mij trouwens gerust langer duren. De modellen die wij zelf hadden opgebouwd, werden grondig gecontroleerd door de instructeur en onszelf en er werden clashcontroles op uitgevoerd. Onze stage werd geëvalueerd door de stagementor, al dan niet in samenspraak met de stagiair. Ook ik onderhandel reeds met een potentiële werkgever”, vertelt Jasper.

Naast deze opleidingstak, die zich tot iedereen richt, werd in mei 2018 de vzw LIMBIM opgericht met bijna dertig bedrijven (bouwondernemingen, architecten, leveranciers) die gebruik kunnen maken van een pool. “Het is inderdaad de bedoeling om in onze werkgeversorganisatie een pool te creëren waaruit bouwbedrijven op projectmatige basis kunnen putten”, deelt Chris Slaets mee.

Confederatie Bouw Limburg en de VDAB lanceerden op 24 juni ook een postercampagne om belangstellenden te werven voor een derde lichting BIM-professionals, wiens opleiding in september start. De poster werd ontworpen door één van de BIMmers en zal verspreid worden door alle partners. De boodschap is eenvoudig: ‘Superslim met LIMBIM. Je komt niet alleen in een innovatieve sector terecht, maar je hebt ook werkzekerheid. Word de BIM-professional die bij iedereen gegeerd is en draag je steentje bij aan de transformatie van de bouwsector.’

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

In bouw-, facility management-, onderhouds- of servicebedrijven zijn personeel en materieel mobiel. Om de productiviteit te volgen of kosten te beheersen, is een grote rol weggelegd voor digitale technologie. Door gespecialiseerde digitale[…]

26/04/2021 | Digitaal
Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Vastgoedexperts maken zich nog geen zorgen

Vastgoedexperts maken zich nog geen zorgen

Meer artikels