Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lieven Achtergael ontwerpt administratief centrum Denderleeuw

Gerelateerde onderwerpen :

,
Lieven Achtergael ontwerpt administratief centrum Denderleeuw

Het huidige administratief centrum van Denderleeuw. (foto: gemeente Denderleeuw).

Lieven Achtergael Architecten uit Gent werd zopas aangesteld als ontwerper voor het nieuwe administratieve centrum van de gemeente Denderleeuw.

De gemeente startte eind 2017 samen met Solva een haalbaarheidsstudie over de derde fase van het administratieve centrum. Het doel van deze studie was na te gaan of de functies van het gemeentehuis, het OCMW, het Huis van het Kind, de dienst Vrije Tijd en de bib samengebracht konden worden op de site van het huidige administratief centrum. In het voorjaar 2018 startte de volgende fase en konden architectenbureaus zich kandidaat stellen om deze opdracht vorm te geven.

Sinds zowat vijf jaar ligt het dossier om werk te maken van een nieuw administratief centrum op tafel. Het gemeentebestuur wilde niet bij de pakken blijven zitten en daarom werd eind 2017 een samenwerking met Solva gestart om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Hiermee werd eigenlijk voortgebouwd op het dienstverleningsconcept dat C-Smart al eerder uittekende. Uit dit concept blijkt dat de gemeente intensief moet inzetten op een integrale dienstverlening waarbij de administratieve diensten zoveel mogelijk gecentraliseerd worden op één locatie. Een toegankelijke, vraaggerichte dienstverlening en een snelle en correcte afhandeling van een vraag of product is het streefdoel. Bovendien zal door een centralisatie van de diensten het aantal bezoekers aan het dorpscentrum stijgen. Dat is goed nieuws voor de handelszaken in de buurt.

In het voorjaar van 2018 konden architecten zich kandidaat stellen om het nieuwe administratieve centrum vorm te geven. 27 kandidaten dienden zich aan. Op basis van hun ervaring in het ontwerpen van administratieve centra, hun rol bij de uitvoering en de ontwerpkwaliteit van hun referenties werden vijf kandidaten geselecteerd. Deze vijf kandidaten mochten begin juli een offerte indienen waarin ze in een conceptnota hun visie op het administratieve centrum gaven. Eind augustus stelden de vijf hun visie voor aan de jury. Op basis van de ingediende offerte en de mondelinge toelichting maakte de jury een rangschikking. Lieven Achtergael Architecten haalde de beste score en werd aangesteld als ontwerper.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Projectoproep Leefbuurten voor steden en gemeenten gelanceerd

Projectoproep Leefbuurten voor steden en gemeenten gelanceerd

Het Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse regering lanceren een projectoproep aan alle steden en gemeenten. De bedoeling is om de lokale overheden te ondersteunen bij de inrichting van kwaliteitsvolle publieke ruimte in woonbuurten waarbij[…]

Ontwerp- en onderzoekteams aangesteld voor drie Vlaamse Klimaatwijken

Ontwerp- en onderzoekteams aangesteld voor drie Vlaamse Klimaatwijken

Gentse Stadsbouwmeester pleit voor intensere dialoog rond architectuur

Gentse Stadsbouwmeester pleit voor intensere dialoog rond architectuur

Kantoor Cordeel is één van de winnaars van de Staalbouwwedstrijd

Kantoor Cordeel is één van de winnaars van de Staalbouwwedstrijd

Meer artikels