Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuvense gebouwbeheerders investeren 40 miljoen € in klimaatneutrale projecten

Leuvense gebouwbeheerders investeren 40 miljoen € in klimaatneutrale projecten

Achttien gebouwbeheerders slaan de handen in elkaar en zetten samen voor meer dan 40 miljoen € projecten in gang. Uiterlijk binnen drie jaar moeten die allemaal minstens in de aanbestedingsfase zitten.

In Leuven breken mooie tijden aan voor gespecialiseerde studiebureaus en aannemers. De komende drie jaar gaan immers 18 gebouwbeheerders, gaande van scholen over bedrijven tot woonzorgcentra, minstens 40 miljoen € investeren in de grondige renovatie van hun patrimonium.

De bedoeling van het gezamenlijke project is de gebouwen te verduurzamen en op die manier Leuven een stuk dichter te brengen bij zijn doel om tegen 2030 een volledig klimaatneutrale stad te zijn. De vzw Leuven 2030 bracht de 18 partners samen en haalde bovendien een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen € binnen waarmee de voorafgaande gespecialiseerde studies worden betaald en het ambitieuze plan technisch wordt ondersteund. In totaal gaat het om meer dan veertig projecten. Uiterlijk binnen drie jaar moeten die allemaal minstens in de aanbestedingsfase zitten.

“De gebouwen op het Leuvense grondgebied zijn goed voor zowat 60% van de CO2-uitstoot. Die moeten dus in ieder geval energie-efficiënt worden als we ook maar enige kans willen maken om in 2030 een klimaatneutrale stad te hebben. Daarom is het belangrijk dat we met zoveel mogelijk betrokkenen samenwerken. Dat nu achttien partners samen fors willen investeren in de duurzaamheid van hun gebouwen is een sterk signaal. De nauwe samenwerking tussen zovele uiteenlopende betrokkenen is bovendien uniek. De gebouwbeheerders laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken en elkaar te versterken als we de CO2-uitstoot in Leuven willen verminderen”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030.
De partners die samenwerken om hun gebouwen energie-efficiënt te maken, vormen een gevarieerde groep die zowel scholen als private en sociale appartementen, rusthuizen en overheidsgebouwen in beheer hebben. Het gaat om de stad Leuven, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, Museum M, het OCMW Leuven, Zorg Leuven, de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, Dijlehof, de KU Leuven, de UZ Leuven, de KBC, de leverancier van telecommunicatieapparatuur Commscope, het Kunstencentrum STUK, het Paridaensinstituut, de Abdijschool Vlierbeek, De Zevensprong, het Heilige-Drievuldigheidscollege, VME Leeuwerikenveld en Dialoog. Samen investeren ze meer dan 40 miljoen €, goed voor een jaarlijkse CO2-reductie van ongeveer 7.000 ton.

“De meeste geplande investeringen hebben betrekking op isolatie, technische installaties en de productie van hernieuwbare energie zoals het plaatsen van zonnepanelen en de uitbouw van een warmtenet, maar er horen evenzeer totaalrenovaties bij. Andere gebouwbeheerders met renovatieplannen kunnen zich nog steeds aansluiten”, zegt coördinator Katrien Rycken.

Daarbovenop komt de subsidie van meer dan 1,5 miljoen € van de Europese Investeringsbank (EIB). Het uitgebreide partnerschap waarbij alle dossiers werden gebundeld, was voor de EIB belangrijk en uniek genoeg om het initiatief met meer dan 1,5 miljoen € te subsidiëren via het ELENA-fonds (European Local Energy Assistance). Dankzij dat geld kunnen niet alleen de grote, maar ook kleinere en private instanties in klimaatvriendelijkere gebouwen investeren. Leuven is na Brussel nog maar de tweede Belgische stad die geld krijgt van de EIB.

Het extra geld zal de partners helpen bij investeringen in energie-efficiëntie. Energie-audits, haalbaarheidsstudies, technische studies en bestekken, financieel-juridische steun, enz. komen in aanmerking om financieel ondersteund te worden door de Europese Investeringsbank. Dankzij de subsidie kon in de persoon van Jan Aerts ook een technische adviseur en gespecialiseerde medewerker worden aangetrokken die de projecten mee in goede banen zal helpen leiden.

“Dankzij de bereidheid van de grote partners om samen te werken en de kosten van hun investeringen te ‘bundelen’, heeft het project deze subsidie kunnen aantrekken. Daardoor krijgen ook de kleinere partners een kans om te investeren in energie-efficiëntie en energieproductie. Tegenover elke euro subsidie moet een eigen investering van 20 € staan en daar zitten we momenteel ruim boven”, zegt de Leuvense schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani, die nog even herinnert aan het feit dat Leuven vorig jaar de ‘European Green Leaf Award’ heeft gewonnen, na Ludwigsburg (Duitsland) en Växjö (Zweden). Deze prestigieuze klimaatprijs gaat naar kleinere steden die zich inspannen om te verduurzamen en zo de levenskwaliteit van hun inwoners verbeteren.

De grootste investering gebeurt door Dijledal: de sociale huisvestingsmaatschappij trekt 10,5 miljoen € uit voor een forse investering in 288 appartementen in de sociale woonwijk Schorenshof in Wilsele. De gebouwen worden volledig ingepakt met isolatie, voorzien van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De verwarming zal gebeuren met behulp van een grote bodemwarmtepomp.Volgens de Vlaamse normen moet Dijledal in de woonblokken strikt genomen enkel de dakisolatie, beglazing en verwarming vernieuwen, maar de maatschappij legt de lat al meteen op bijna-energieneutraal-niveau (ben), dat in 2021 de norm wordt voor alle nieuwbouw.

Eén van de kleinere partners is de Abdijschool in Vlierbeek. De school zal volop inzetten op dakisolatie en isolerende beglazing. Om de dakisolatie te kunnen plaatsen, moet nagegaan worden of de stabiliteit van de daken voldoende is. Met het toegekende subsidiebedrag kan de school onder meer de studiekosten betalen en een bouwkundige ingenieur en een architect aanstellen.

Een ander voorbeeld is het appartementsblok Leeuwerikenveld, dat dateert uit 1969. De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) besliste om haar woonblok samen grondig te renoveren. De eigenaars zullen de gevels laten inpakken met isolerende panelen, het buitenschrijnwerk laten vervangen en de sokkel onderaan laten isoleren. Voor de studiekosten voor deze werken kan ook de VME een beroep doen op het ELENA-fonds.

Projecten

Enkele andere opvallende projecten zijn het Comeniusgebouw aan de Tiensevest (waar een internationale school wordt gebouwd), ‘t Wisselspoor (een kindvriendelijk woonproject dat op de site van de Centrale Werkplaatsen gerealiseerd wordt door architectenbureau URA en ingenieursbureau Tractebel), het politiehuis op de Philipssite (hernieuwbare energie), het KBC-gebouw aan de Brusselsesteenweg, het Heilige-Drievuldigheidscollege en het Paridaensinstituut, kunstencentrum STUK, de gebouwen van Commscope aan de Diestsesteenweg (totaalrenovatie), het historische stadhuis, de studentenresidentie Camilo Torres aan de Brusselsestraat, het woonzorgcentra Eduard Remy aan de Frederik Lintsstraat en het Booghuys aan de Vlamingenstraat, de stadsschouwburg, het auditorium Minnepoort, het gebouw van de Leuvense Circusschool en de bibliotheek Tweebronnen. Maar ook het warmtenetproject aan de Leuvense Vaartkom en het verlichtingsplan van de stad Leuven om de openbare straatverlichting geleidelijk te vervangen door ledlampen horen bij het project.

De verschillende partners onderzoeken zowel kleine als grote ingrepen, van energiebesparing tot de productie van hernieuwbare energie. Daarnaast delen ze de kennis die ze tijdens dit traject opdoen, zoals contacten met aannemers en de besparingen die effectief worden gerealiseerd dankzij de investeringen. De grote partners staan de kleinere partners bij met raad en daad.

“Voor ons als school is het heel belangrijk dat we met allerlei experts in dialoog kunnen gaan”, zegt Peter Wallays van het Paridaensinstituut. Ook Karin Vandoorne van het woonzorgcentrum Dijlehof is enthousiast over het project: “Voor mij is het mooiste aan deze samenwerking dat er bereidheid is om na te denken over hoe het beter kan in de toekomst”, vindt ze.

Stefaan Saeys, directeur van de Technische Diensten van de KU Leuven en hoofd van Aankoop en sinds kort tevens voorzitter van Leuven 2030 (zie Bouwkroniek van 1 december 2017, blz. 22), meldt dat een aantal renovatieprojecten van de universiteit bij het dossier van Leuven 2030 werden gevoegd, maar dat de KU Leuven de kosten van de studies op zich zal nemen. De projecten werden bij het algemene dossier gevoegd omdat de universiteit in het project gelooft en de totale projectbundel op die manier een flink stuk sterker kon worden gemaakt. Zo werd ook de EIB ervan overtuigd om met een aanzienlijk subsidiebedrag over de brug te komen, waardoor nu ook de kleinere partners kunnen genieten van meer steun.
 
“Samenwerking op alle niveaus is de sleutel van dit project. Deze stadsbrede aanpak is dan ook al sinds de oprichting van de vzw Leuven 2030 in 2013 de basis waarop we een klimaatneutrale stad willen realiseren. Het project wordt voortgezet onder de naam L.E.U.V.E.N (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network). Op termijn hopen Leuven 2030 en de verschillende partners met hun ‘best practices’ ook andere bedrijven en organisaties te inspireren om gelijkaardige stappen te zetten in de richting van een klimaatneutrale toekomst”, besluit Stefaan Saeys, de voorzitter van Leuven 2030.       
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

De vallei van de Winge en haar zijlopen (Vlaams-Brabant) is bijna volledig overstromingsgevoelig gebied. Om in de toekomst overstromingsschade te beperken, stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor om met dijken de woningen en het[…]

Regering investeert in duurzame energie

Regering investeert in duurzame energie

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Waterbull ruimt dwergkroos

Waterbull ruimt dwergkroos

Meer artikels