Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuvense Bondgenotenlaan definitief beschermd als stadsgezicht

Gerelateerde onderwerpen :

Leuvense Bondgenotenlaan definitief beschermd als stadsgezicht

Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois bereikte in samenspraak met de stad Leuven een akkoord over de definitieve bescherming als stadsgezicht van de plaatselijke Bondgenotenlaan (foto). Een stads- of dorpsgezicht is een geheel van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde.

Op 7 november 2013 werd de Bondgenotenlaan omwille van haar historische, architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde voorlopig beschermd als stadsgezicht.

Deze bekende handelsstraat herinnert aan de vernielingen in augustus 1914 en getuigt van de ambitieuze wederopbouwarchitectuur in Leuven. De bescherming volgde dan ook op een onderzoek naar wederopbouwarchitectuur in Leuven in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

Als antwoord op de bezorgdheden over het toekomstige beheer van het stadsgezicht en de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de panden aan de Bondgenotenlaan als kernwinkelgebied in de stad werden de beheerdoelstellingen bij het beschermingsdossier voort verfijnd. Dit gebeurde in overleg met de stad Leuven en leidde tot een consensus over de definitieve bescherming van het stadsgezicht van de Bondgenotenlaan en van zes monumenten: het huis Delsart (nummer 81), de architectenwoning Bosmans (116) en de herenwoningen Crabbeels (99), Donckers (104), Vander Elst (136) en Bauchau (140).

'Dankzij de zorgvuldig uitgewerkte beheerdoelstellingen wordt de erfgoedwaarde van de Bondgenotenlaan verzoend met het kernwinkelgebied. Ik steun het initiatief van de stad Leuven om het bovenwinkelwonen te stimuleren; een beschermd pand heeft immers meer baat bij bewoning dan bij leegstand. Bijkomend maakten we in het dossier duidelijk welke gebouwen zonder erfgoedwaarde gesloopt kunnen worden en waar aangepaste invularchitectuur mogelijk is', signaleert Geert Bourgeois.

'In 2018 zal een tentoonstelling aandacht schenken aan de herdenking ervan. We zijn dan ook verheugd dat de Bondgenotenlaan beschermd wordt als stadsgezicht, met voldoende garanties voor een levendig handelsapparaat', oppert de Leuvense burgemeester Louis Tobback.

'Na de Oude Markt, het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan is het nu nog wachten op de bescherming van de Grote Markt als sluitstuk van de beschermingscampagne van de Leuvense wederopbouw. Deze bescherming past in een ruimer beleid om een inhaalbeweging te realiseren inzake bescherming van waardevol erfgoed', verklaart schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Zwalm zoekt team voor toekomstvisie en masterplan

Zwalm zoekt team voor toekomstvisie en masterplan

Ierse architecten krijgen eredoctoraat KU Leuven

Ierse architecten krijgen eredoctoraat KU Leuven

Leuven zoekt ontwerpteam voor de Knoop van Kessel-Lo

Leuven zoekt ontwerpteam voor de Knoop van Kessel-Lo

Meer artikels