Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuvens stadsbestuur omschrijft zich als ‘investeringscollege’

Gerelateerde onderwerpen :

,
Leuvens stadsbestuur omschrijft zich als ‘investeringscollege’

“Wie dacht dat de bouwkranen in Leuven gaan verdwijnen, heeft het fout”, zegt de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani.

Het Leuvense stadsbestuur pakt uit met zijn bestuursnota voor de komende zes jaar. Daarin worden een aantal grote doelstellingen opgesomd die het stadsbestuur deze legislatuur wil realiseren. Na de begroting voor 2019 volgt een gedetailleerd meerjarenplan 2020-2025, dat in het najaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en dat volgens het decreet moet ingaan vanaf 2020. “Dit is een investeringscollege. Wie dacht dat de bouwkranen in Leuven gaan verdwijnen heeft het fout. We leggen de lat heel hoog. Leuven zal baanbrekend zijn en we willen uitgroeien tot één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden in Vlaanderen”, verklaart burgemeester Mohamed Ridouani.

Betaalbaar wonen is één van de prioriteiten van het stadsbestuur. “Om ervoor te zorgen dat wonen en leven betaalbaar blijft voor iedereen, blijven we investeren in sociale huisvesting. Door samen te werken met de sociale huisvestingsmaatschappijen, eigen gronden in te zetten en te onderhandelen met projectontwikkelaars willen we de wachtlijsten wegwerken. Daarnaast richten we een Woonpunt op, waar inwoners terecht kunnen met vragen en advies. Dit wordt meer dan zomaar een infopunt: het is een samenwerkingsverband dat acties en campagnes uitrolt, bemiddelt tussen huurder en verhuurder, verhuur via het sociale verhuurkantoor stimuleert, premies bekendmaakt, enz. Ook met nieuwe woonvormen, zoals Community Land Trust, waarbij de grond eigendom blijft van de gemeenschap of stad en je als bewoner enkel de ‘bakstenen’ op de grond koopt, willen we inzetten op betaalbaar wonen”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie.

Ook op het vlak van mobiliteit heeft het bestuur uitgesproken ambities. Leuven moet een bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. Het bestuur zet in op een stad waar aangenaam en veilig gefietst en gewandeld kan worden. “De investeringen in comfortabele fiets- en voetpaden worden niet alleen voortgezet, maar zelfs versneld uitgevoerd”, zeggen schepen van Openbare Werken Dirk Vansina en schepen van Mobiliteit David Dessers.

Leuven blijft investeren in de openbare ruimte en wil meer groen, aangename straten en pleinen en ruimte voor allerlei sport- en recreatievoorzieningen. Open en groene ruimte behouden, verdichten en waterlopen opwaarderen zijn belangrijk voor het nieuwe stadsbestuur. “We vergroenen Leuven, zorgen waar nodig voor een bijkomende invulling en voorzien een mooie verbinding tussen het groen. We planten bomen bij, proberen zoveel mogelijk waardevol privégroen open te stellen en zullen met gevelgroen en daktuinen Leuven verduurzamen en aangenamer maken”, aldus Lalynn Wadera, schepen van Economie, Groen en Stadsgebouwen.

“De blauwgroene linten die Leuven doorkruisen, lenen zich uitstekend voor duurzame mobiliteit, recreatie en ontmoeting. De ontwikkeling van groene longen zoals de Molenbeekvallei en de Dijlevallei staat in de steigers. De ontwikkelingen op de Hertogensite, het Janseniushof, de ruime omgeving van de Vaartkom, de Bodartsite en het Rue­lenspark illustreren deze aanpak. Voor de Redingensite wordt dit jaar een masterplan opgemaakt. Ook het Sint-Jacobsplein en de Vismarkt staan op het programma. Samen met de universiteit worden ook Campus Arenberg en het Wetenschapspark voort ontwikkeld. De invulling en de ontwikkeling van Leuven Noord komt er eveneens aan”, vertelt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.

Het stadsbestuur wil Leuven nog aantrekkelijker maken voor ondernemers, bedrijven en talent. “Ruimte, innovatie en samenwerking over sectoren heen zijn daarin de sleutelwoorden. Met de versterking van Leuven MindGate en de oprichting van een professioneel ondernemersloket willen we Leuven als economische topstad vooruit doen gaan,” zegt Lalynn Wadera.

Groene energie

Leuven versnelt de inspanningen op het vlak van duurzame energieproductie en -verbruik door te investeren in windturbines en zonnepanelen via energiecoöperaties. Leuvenaars zullen hierin mee kunnen investeren. De productie van hernieuwbare energie moet vertienvoudigen. Er komt een warmtezoneringsplan. De ambitie is om tegen de volgende legislatuur 60% van de Leuvenaars te doen overstappen naar groene energie.

Op relatief korte termijn worden op de daken van ten minste elf stadsgebouwen zonnepanelen geplaatst. Samen met de buurgemeenten wordt bekeken wat inzake groene energie mogelijk is op de onbebouwde gronden langs de E40. Alle stadsverlichting wordt duurzaam en zal in de avonduren worden gedimd, niet gedoofd. Net zoals al gebeurde voor de Oude Markt en de Grote Markt zal ook voor de Naamsestraat een lichtplan worden opgesteld, zodat de historische universiteitscolleges beter tot hun recht komen.

Wie ondernemen zegt, zegt handel en horeca. “We versterken de sector met instrumenten zoals een duidelijk vestigingsbeleid en specifieke toelagen, die kantoren in leegstaande panden stimuleren zoals in de Bondgenotenlaan en handel en horeca in winkelkernen aanmoedigen. De leegstandstaks wordt progressief om het kernwinkelgebied levendig te houden. Om de impact van e-commerce en shoppingcentra te beperken willen we de sector begeleiden door het lokaal winkelen te bevorderen”, aldus schepen van Handel en Werk Els Van Hoof.

De stad blijft investeren in een gevarieerd aanbod van en voldoende ruimte voor cultuur en vrije tijd, ook in de deelgemeenten. “Ruimte voor cultuur en vrije tijd wordt het belangrijkste speerpunt van deze legislatuur. Met een innovatief ruimtedeelplatform willen we geïnteresseerden helpen een geschikte locatie te vinden. We investeren in nieuwe of herbestemde ruimte, zoals de nieuwe podiumkunstensite die wordt gebouwd op de Hertogensite, het historische stadhuis en extra ruimte voor de stedelijke academie en het deeltijds kunstonderwijs. Het aanbod van de Uitpas, een spaar- en kortingskaart, wordt uitgebreid”, verklaart schepen van Cultuur Denise Vandevoort.

Sportinfrastructuur

De stad investeert in sportinfrastrucutuur, onder meer op de Ymeriasite in Wijgmaal en de Boudewijnsite in Kessel-Lo, waar onderzocht wordt of er een 50 m-zwembad kan komen.  Leuven gaat ook na waar een skeelerpiste mogelijk is en bouwt een balsportenhal op de UCLL-site. In 2021 is Leuven de aankomststad voor het WK Wielrennen en maakt de stad kans op de titel van Europese Sportstad.

Ook inzake digitale dienstverlening wil Leuven  innoveren. “Leuvenaars moeten gemakkelijk en vanop afstand kunnen geholpen worden via een persoonlijke account. Bovendien werken we aan één centraal punt waar alle vragen, meldingen, klachten, … binnenkomen, die dan doorgestuurd worden naar de juiste dienst. Op die manier hoeft de inwoner niet zelf uit te zoeken waar hij terecht kan. Daarnaast gaat de stad actiever aan de slag gaan met data. We gaan meer data (zoals gegevens van de passagetellingen) ontsluiten naar burgers en inzetten voor innovatieve projecten en onderzoeken”, besluit schepen van Personeel en Organisatie Thomas Van Oppens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voetbalstadion Club Brugge krijgt originele en innovatieve architectuur

Voetbalstadion Club Brugge krijgt originele en innovatieve architectuur

De groepering van Alheembouw en Cordeel, geassocieerd met de architectenbureaus SCAU en B2Ai, de structureel ingenieurs van Bollinger+Grohmann en de technische studiebureaus Istema en HQE SuReal, is aangewezen als voorkeurinschrijver bij de[…]

29/10/2020 | ProjectenArchitecten
Nieuwe toegangsbeveiliging voor gerechtsgebouw Luik

Nieuwe toegangsbeveiliging voor gerechtsgebouw Luik

Bouw Evergems zwembad start in 2022

Bouw Evergems zwembad start in 2022

Glabbeek verbouwt kerk tot woongebouw

Glabbeek verbouwt kerk tot woongebouw

Meer artikels