Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven zoekt erfpachter voor kasteel De Bron in Kessel-Lo

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven zoekt erfpachter voor kasteel De Bron in Kessel-Lo

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) gaat op zoek naar een kandidaat-erfpachter om het kasteel De Bron aan de Koetsweg in de deelgemeente Kessel-Lo op te waarderen en er gemeenschapsvoorzieningen in onder te brengen. Het kasteelpark blijft in handen van de stad. Kandidaten kunnen zich melden tot 11 maart om 11 uur.
In 1972 kwam het domein in handen van de stad, die er de sportdienst onderbracht. Ook de vzw Wisper vond er onderdak. Sinds 2017 is het gebouw niet langer in gebruik. “Met de aankoop van de Scheutsite kwam er nog een stadsgebouw bij. Op dat moment besloten we met het stadsbestuur om te evalueren hoe we het geheel aan stadsgebouwen financieel haalbaar houden. Maar vooral ook hoe we onze gebouwen optimaal kunnen gebruiken”, zegt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera.
 
Een extern studiebureau bekeek de kansen en beperkingen van kasteeldomein De Bron. Het werd duidelijk dat veel organisaties ruimte zoeken voor hun activiteiten. We willen hen de kans geven om in De Bron een aanbod uit te rollen voor Leuvenaars. Daarom volgt deze maand een oproep voor een geïnteresseerde partner of een groep van partners die nieuw leven in De Bron willen blazen”, aldus Wadera.
 
Het AGSL zal deze procedure voor stad Leuven voeren. “We hebben gekozen voor erfpacht en dus niet voor verkoop. Die keuze past in onze strategie om waardevolle grondposities te behouden en gebouwen en gronden maximaal in te zetten in functie van het beleid dat de stad wil voeren”, licht Lies Corneillie, voorzitter van AGSL en schepen van Wonen, toe.
 
“We gaan op zoek naar één of meer organisaties die het gebouw voor 99 jaar in erfpacht willen nemen. De erfpachter moet zelf zorgen voor de uitbating en de financiële middelen verzamelen om het gebouw op te waarderen. Bovendien moet de nieuwe invulling hoofdzakelijk gericht zijn op gemeenschapsvoorzieningen, bijvoorbeeld onderwijs, cultuur of vrije tijd. We vragen aan kandidaten om rekening te houden met de vele voorstellen die Leuvenaars deden in het kader van ‘Leuven, maak het mee’ en de buurtbevraging in het najaar van 2020. Omwonenden en verenigingen uit de buurt bezorgden ons immers heel wat ideeën en voorstellen voor de toekomstige invulling van het kasteel”, aldus Corneillie.
 
De toekomstige erfpachter moet tevens rekening houden met de draagkracht van de directe omgeving, de natuur- en erfgoedwaarde van het kasteel en het park, de mobiliteit in de buurt en het publieke karakter van het parkdomeinen.
 
De procedure zal in twee fasen verlopen met het indienen van een eerste voorstel (een conceptnota) in fase één. In de tweede fase kunnen maximaal vijf geselecteerde kandidaten hun uitgewerkte voorstel (het definitief projectvoorstel) indienen. Er wordt naar gestreefd om het project tijdens de maand augustus 2022 toe te wijzen en uiterlijk tegen 29 oktober 2022 de definitieve besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Geïnteresseerden vinden meer informatie over de oproep en het volledige projectdossier op www.agsl.be.
 
Het kasteeldomein De Bron beslaat een domein van bijna 5 ha en ligt aan de Koetsweg in Kessel-Lo, verscholen tussen de groene flanken van de getuigenheuvels. De site kent een rijke geschiedenis met een eerste bebouwing omstreeks het jaar 1000. Een Leuvense magistraat liet er in het midden van de negentiende eeuw een kasteel bouwen. Rond 1913 kreeg het gebouw zijn huidige, neoclassicistische jasje.
 
Naast De Bron herbergt Kessel-Lo nog twee andere soortgelijke gebouwen: kasteel Heuvelhof aan de Diestsesteenweg en kasteel Heiberg. Dit laatste zal in 2023 een gelijkaardig proces als kasteel De Bron doorlopen. Het park rond kasteel Heuvelhof wordt de komende jaren gerenoveerd.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Het expertenteam Els Vervloesem - Latitude mag een toekomstvisie ontwikkelen voor de buurt rond de Watersportbaan in Gent. Het team, dat eerder al werkte rond de Antwerpse wijk Luchtbal, gaat samen met stadsdiensten, bewoners, gebruikers en[…]

28/09/2022 | Studie
TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Meer artikels