Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven zet volgende stap in realisatie nieuwe woonwijk

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven zet volgende stap in realisatie nieuwe woonwijk

© Stad Leuven

De stad Leuven wil de komende jaren samen met de KU Leuven en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal een volledig nieuwe klimaatneutrale wijk met enkele honderden woningen bouwen aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) heeft zopas een akkoord gesloten over de aankoop van de laatste gronden. Nu alle gronden verworven zijn, kunnen de partners de volgende stappen zetten in de realisatie van deze nieuwe woonwijk. De komende maanden zal er een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. 

Daarna kan er gestart worden met de volgende fase. Dan zal er een ontwerp worden opgemaakt voor twee bouwvelden. Het architectenkantoor of ontwerpteam dat de plannen van deze gebouwen en het landschap moet opmaken, zal waarschijnlijk door middel van een wedstrijd worden gekozen. Ook die wedstrijdformule dient nog afgesproken te worden tussen de partners. Pas daarna kunnen de omgevingsvergunningen worden aangevraagd.
 
De site aan de Sint-Jansbergsesteenweg is samen met de site aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal het laatste grote woonuitbreidingsgebied in Leuven. Deze grote driehoek met een oppervlakte van zowat 9 hectare, pal tussen campus Gasthuisberg en Arenberg aan de stadsrand, vormt de uitgelezen plek voor een groot woonontwikkelingsproject met een minimale impact op het klimaat. Een mix van woningen zal er hand in hand gaan met natuur en aantrekkelijke gemeenschapsvoorzieningen. Het gebied bevindt zich tussen de Tervuursesteenweg, de Celestijnenlaan, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Groeneweg. 
 
Om het project verder uit te kunnen werken, moest er nog 3,6 hectare aan resterende gronden verworven worden. Na lange onderhandelingen met de eigenaars en projectontwikkelaar ION, kon de stad Leuven een akkoord sluiten over de aankoop van de laatste gronden die nog in particuliere handen waren. Deze waren goed voor een investering van ongeveer 7,9 miljoen euro.
 
In een bosrijke omgeving worden hier ongeveer 440 woningen gerealiseerd, waarvan de helft sociale woningen. Er wordt ook huisvesting voor onderzoekers van de KU Leuven gebouwd. De ligging dicht bij campus Arenberg, Gasthuisberg en het onderzoekscentrum imec maakt deze locatie daarvoor zeer geschikt. Een voorlopig programma gaat uit van huisvesting voor zowat 350 onderzoekers met een gevarieerd aanbod van studio’s, appartementen met één of twee slaapkamers en grondgebonden woningen. Er komen op de site tevens 35 betaalbare koopwoningen en gemeenschapsvoorzieningen. 
 
Het masterplan, dat de krijtlijnen van dit project uitzet, werd eind 2020 voorgesteld en beschrijft in grote lijnen hoe de nieuwe woningen het best aansluiten op de bestaande woningen. Zo zullen de nieuwe woningen op minimum 30 m van de perceelsgrens van de buren gebouwd worden, krijgt deze tussenruimte een inrichting als bos en zal de bouwhoogte beperkt blijven. Ook het waterbeheer wordt verbeterd. Met structurele ingrepen zal men het regenwater laten insijpelen om wateroverlast aan de Groeneweg te voorkomen en de boskwaliteit te garanderen. Het centrale bos wordt geflankeerd door twee woonclusters op maat van de buurt. De wooneenheden zullen variëren van studio’s tot woningen voor grote gezinnen. 
 
De nieuwe woonwijk zal volledig energieneutraal zijn. Er wordt gekozen voor een combinatie van zonne-energie en geothermie en slimme bouwconstructies. De partners zullen zo compact mogelijk ontwerpen, houtbouw overwegen in plaats van betonbouw en waken over een doordachte inplanting van de gebouwen. een autovrije fietswijk die fietsers en voetgangers centraal stelt. Dwars doorheen de autovrije nieuwe wijk en het bos komt een fietsroute van de Celestijnenlaan via Groenveld naar de binnenstad. Zo kunnen fietsers de drukke Tervuursesteenweg mijden. Auto’s worden naar twee compacte ondergrondse parkings geleid. In combinatie met het openbare busvervoer moet de hele omgeving veilig en goed bereikbaar zijn.
 
In de nieuwe wijk komen ook heel wat gemeenschapsvoorzieningen waar niet alleen de nieuwe bewoners maar ook de huidige inwoners van zullen genieten. Het centrale bos vormt de schakel tussen de oude en de nieuwe wijk. Aan de bosingang komen fietsverbindingen, een bushalte, een speelvijver, een gemeenschapscentrum of een biowinkel. De buurthoven beschikken over speelplekken, fietsenstallingen en een ondergrondse parking.
 
Naast het akkoord over de aankoop van de laatste gronden sloot AG Stadsontwikkeling Leuven intussen ook een overeenkomst met projectontwikkelaar ION voor de bouw van 35 betaalbare koopwoningen. De woningen zullen verkocht worden, maar de grond blijft eigendom van de stad. Op die manier wordt de betaalbaarheid gegarandeerd. Om de woning ook op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de herverkoopprijs beperkt. AG Stadsontwikkeling Leuven bepaalt in een later stadium wie in aanmerking komt voor deze woningen.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels