Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven wil vergunningsbeleid evalueren op barrières voor cohousing

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven wil vergunningsbeleid evalueren op barrières voor cohousing

Het project Botanico aan de Kapucijnenvoer is één van de eerste succesvolle Leuvense realisaties inzake cohousing of samenhuizen. (Foto: 360 Architecten).

De stad Leuven wil een vergunningenkader voor samenhuizen of cohousing ontwikkelen. Het huidge vergunningenbeleid wordt geëvalueerd op mogelijke barrières voor samenhuisprojecten. Niet alleen voor alleenstaanden die samenhuizen, maar ook voor jonge gezinnen die met meerdere gezinnen samenwonen en voor mensen die aan zorgwonen doen, en dit voor zowel huurders als eigenaar-bewoners.
Wie wil samenhuizen, botst regelmatig op barrières. Zo worden samenhuizers momenteel vaak als één gezin beschouwd, ook al zijn ze niet verwant. Dit kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor een werkloosheidsuitkering.

Nieuwe woonprojecten

Via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) wil het stadsbestuur ook nieuwe woonprojecten onderzoeken en innovatieve manieren bekijken om nieuwe woonprojecten te ontwikkelen of te financieren. 
 
Bij geschikte gronden wil het AGSL nagaan of deze via een projectoproep kunnen worden toegekend aan een bouwgroep die een samenhuisproject wilt realiseren. Samenhuizen vzw kan deze mensen adviseren en waar nuttig ook begeleiden.

Charter

Leuven engageert zich om het gemeenschappelijk wonen of samenhuizen te bevorderen en tekende daarom het Charter Samenhuizen 2.0 van de vzw Samenhuizen.
 
“We hechten al langer belang aan gemeenschappelijk wonen, maar met de ondertekening van dit charter geven we nu ook officieel het signaal dat we de komende jaren de barrières voor samenhuizen zullen aanpakken en deze vorm van wonen zullen ondersteunen en stimuleren”, aldus de Leuvense schepen van Wonen Lies Corneillie.
 
De interesse in cohousing wordt steeds groter, ook in Leuven. Samenhuizen kan verschillende vormen aannemen. Sommige samenhuizers delen bijna alles en hebben enkel een privéslaapkamer, anderen hebben een privéwoning binnen een gemeenschappelijk woonproject.

Sociale meerwaarde

Mensen kiezen om verschillende redenen voor deze woonvorm. Sommigen zien het als een betaalbare, duurzame manier van wonen waarbij open ruimte gevrijwaard blijft. Voor anderen is het een manier om naasten die zorg nodig hebben, in de buurt te kunnen houden. Voor velen is de sociale meerwaarde erg belangrijk.
 
“Concreet engageren we ons met de ondertekening van dit charter om Leuvenaars die al samenhuizen of daar interesse in hebben, te informeren en te begeleiden, want we merken dat velen met vragen zitten”, zegt schepen Corneillie.
 
Daarvoor werkt de stad aan de oprichting van een woonpunt. Dat wordt een centrale plaats waar Leuvenaars terechtkunnen met vragen over wonen en huren. In samenwerking met de vzw Samenhuizen zal het woonpunt onder meer informatie en advies geven aan mensen die willen samenhuizen.
 
“We zullen bijvoorbeeld een sjabloon van een huishoudelijk reglement uitwerken waarop samenhuizers zich kunnen baseren om de nodige afspraken met elkaar te maken. Daarnaast zullen we samenhuizers informeren of ze als één gezin, als alleenstaanden of als verschillende afzonderlijke gezinnen worden beschouwd en hen wijzen op de juridische en financiële gevolgen daarvan. We overleggen ook met hen”, besluit Lies Corneillie.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Zoals verwacht laat de schaarste op de markt van de studentkamers zich nu ook voelen op de gemiddelde huurprijzen. De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer in Vlaanderen rondt voor het eerst de kaap van 450 euro. Dat blijkt uit een[…]

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Meer artikels