Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven wil met nieuwe woonvormen vastgoedprijzen drukken

Gerelateerde onderwerpen :

,
Leuven wil met nieuwe woonvormen vastgoedprijzen drukken

Op een groot gebied langs de spoorweg, tussen het Provinciehuis en de Tiensesteenweg, werkt aannemer Cordeel momenteel volop aan het nieuwe woonproject Klein Rijsel.

 

Op het terrein dat jarenlang braak lag komen 45 sociale woningen en 22 budgetwoningen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) en sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal sloegen de handen in elkaar om hier een woonproject te ontwikkelen waar betaalbaar wonen centraal staat. Abscis Architecten en AD Architects stonden in voor het inrichtingsplan en het architecturaal ontwerp. Klein Rijsel zal eind dit jaar klaar zijn. Leuven wil meer inzetten op innovatieve woonvormen om de prijsdruk op de vastgoedmarkt te verlichten.

Het projectgebied langs de spoorwegbundel aan het station van Leuven is in veel opzichten een opmerkelijke site. Het terrein ligt op wandelafstand van het station van Leuven in de schaduw van de eerdere en recente grootschalige ontwikkelingen in de stationsomgeving en sluit tegelijk aan bij de bestaande kleinschalige woonwijk Klein Rijsel. In deze woonwijk is de kwaliteit van de publieke ruimte nog voor verbetering vatbaar, terwijl de nieuwe ontwikkelingen in de stationsomgeving wel uitpakken met architecturale kwaliteit.

Brug

Het ontwerp slaat dan ook als het ware een brug tussen beide stadsdelen en vormt een overgang tussen de lineaire ontwikkeling langs de spoorweg en de kleinere bouwblokken van de wijk Klein Rijsel. Het ontwerp verweeft de verschillende grootteschalen: zo krijgt de wijk Klein Rijsel aan de Boulevardstraat de schaal van de aanliggende bebouwing rond een nieuwe straat die de verbinding vormt met de bestaande Klein Rijselstraat. Aan de andere zijde sluit een ‘stoerder’ bouwblok aan bij de schaal van het provinciehuis.

In 2009 kocht het AGSL de grond van dit overgangsgebied van de NMBS met het oog op het realiseren van betaalbare woningen in een parkomgeving. Voor de verdere ontwikkeling van het project sloot het AGSL een overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur.

Het inrichtingsplan bevat in totaal vijf bovengrondse bouwblokken, waarvan één bouwblok voorzien is voor de 22 budget- of starterswoningen van AGSL. De overige vier blokken zijn voorbehouden voor de 45 sociale huurwoningen van Dijledal (blok B tot en met blok E). Elk appartement heeft een eigen terras en de grondgebonden woningen in blok E beschikken over een tuin. In het ontwerp van de gebouwen worden speciale akoestische maatregelen geïntegreerd om geluidshinder van de naastliggende spoorweg uit te schakelen.

De appartementen of woningen in de vier bouwblokken hebben elk een gemeenschappelijke rechtstreekse toegang tot de ondergrondse parking met trap en lift. De parking spreidt zich uit onder bouwblokken en onder de nieuwe wegen die op de site worden voorzien. De woonwijk zal toegankelijk zijn via een nieuwe toegangsweg die start aan de Tiensesteenweg. Via deze weg rijden de nieuwe bewoners de ondergrondse parking in. Auto’s die de parking verlaten, komen via de gescheiden uitrit ongeveer 75 m eerder op de verbindingsweg uit en moeten terug in de richting van de Tiensevest rijden.

De ruimte tussen de nieuwe woningen in Klein Rijsel zal voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) wordt een nieuwe omgeving aangelegd met aandacht voor groen, wandel- en fietspaden. De nieuwe bewoners van Klein Rijsel zullen dus kunnen rekenen op een rustige, groene buurt en een goede bereikbaarheid met de fiets of te voet.

Spaarpotje

Naast de drie huizen met een tuintje en 42 appartementen die sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal in Klein Rijsel bouwt om te verhuren, gaat de aandacht vooral naar de 22 budgetwoningen die worden ontwikkeld door het AGSL en die verhuurd zullen worden aan jonge alleenstaanden en koppels die zich voor het eerst zelfstandig domiciliëren en die te veel verdienen om recht te hebben op een sociale woning, maar te weinig om zelf iets te kopen in Leuven.

“Het AGSL legt een spaarpotje aan van 125 € per maand tijdens de eerste zes huurjaren. Als de huurders binnen drie jaar beslissen om een woning in Leuven te kopen, krijgen ze dat spaarpotje terug om de aankoop van de woning te helpen financieren”, zegt schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani.

In veel Vlaamse steden ontstaat door het stijgende aantal inwoners (in Leuven zijn er dat zowat duizend per jaar) toenemende druk op de woningmarkt, waardoor de vastgoedprijzen stijgen. Om oplossingen te vinden voor die hoge woningprijzen zijn innovatieve antwoorden nodig. De budget- of starterswoningen zijn samen met de stadswoningen die 30% onder de marktprijs verkocht worden initiatieven van de stad om de grote vastgoeddruk op Leuven te verlagen. 

“We willen meer en vaker inzetten op innovatieve woonvormen om de druk op de markt wat te verlichten. Het concept van de budgetwoningen blijkt alvast aan te slaan. Bij andere projecten brachten we in totaal al 175 van dergelijke woningen op de markt. Daarom wil ik graag in kaart brengen, waar we nog meer kunnen inzetten op betaalbaar huren en kopen. Ik wil ook vernieuwende concepten introduceren op de vastgoedmarkt. Zo vind ik het hamsterwonen bijzonder interessant”, verklaart Ridouani.

Hamsterwonen

Bij hamsterwonen huur je een woning, die je na verloop van tijd kan aankopen. Wat je de voorbije jaren aan huur betaald hebt, wordt dan afgetrokken van de aankoopprijs. “Men zegt wel eens dat huren ‘weggegooid geld’ is. Met hamsterwonen is dat niet het geval, tenminste wanneer je als huurder beslist om de woning te kopen. Je maakt dan van huren een investering. Omdat je er al een tijdje verblijft ken je ook de woning en de buurt zodat je niet voor verrassingen komt te staan”, zegt Ridouani.

De schepen ziet mogelijkheden voor hamsterwonen in de nieuwe woonprojecten langs de Wakkerzeelsebaan, de Sint-Jansbergsesteenweg, de Spaarstraat of aan de Vaartkom en de Centrale Werkplaatsen. De stad wil ook proberen om bijkomende gronden te verwerven. Dat laatste zou ook nuttig kunnen zijn een andere nieuwe woonvorm die de stad en het AGSL momenteel bekijken: de Community Land Trust (CLT), waarbij de grond eigendom blijft van de gemeenschap of de stad en je als bewoner enkel de ‘bakstenen’ op de grond koopt.

CLT

In verschillende landen wint het concept aan populariteit, maar in Vlaanderen staat het nog in kinderschoenen. “Door de grond met elkaar te delen kan de kostprijs laag gehouden worden. Het is een interessante piste om wonen betaalbaar te houden. Daarvoor moeten we als stad echter meer gronden kopen, die we vervolgens inzetten voor een CLT waarbij dan ofwel de stad grondeigenaar blijft, ofwel een coöperatie”, legt schepen Ridouani uit.

“Ook op de privémarkt willen we zoveel mogelijk woningen beschikbaar maken voor gezinnen. Een huis mag tegenwoordig niet meer opgedeeld worden in studentenkamers, en we hebben de jongste jaren samen met de KU Leuven een aantal grote studentenresidenties gebouwd. Daardoor komen die oude kotgebouwen terug op de markt als huizen voor gezinnen”, aldus Mohamed Ridouani.

Buurgemeenten

De jongste twintig jaar heeft Leuven veel geïnvesteerd in woonprojecten, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de Vaartkom en de Centrale Werkplaatsen die werden getransformeerd tot aangename en moderne woonwijken, waar voldoende ruimte voor groen, water en ontmoeting is.

Leuven was in 2013 nog de vierde duurste centrumstad om een appartement te kopen en in 2016 pas de negende, omdat het aanbod aanzienlijk is toegenomen en omwille van het verbod om gezinswoningen op te delen in studentenkamers.

Voor bijkomende woonuitbreidingsgebieden waar huizen met een tuintje gebouwd kunnen worden, zal in de toekomst echter moeten samengewerkt worden met de omliggende buurgemeenten.

 “Ik verwacht dat ook zij hun duit in het zakje doen om de groei van onze stad mee op te vangen, aangezien de buurgemeenten in grote mate gebruik maken van Leuvense voorzieningen op het vlak van onderwijs, zorg, sport, cultuur en recreatie. De groei van Leuven zal zich onvermijdelijk voortzetten in deze gemeenten. We kunnen dit dus best samen aanpakken”, besluit Mohamed Ridouani.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

Uit een vraag van parlementslid Maxim Veys aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele blijkt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen slechts een beperkt deel van hun middelen gebruiken voor de bouw en renovatie van sociale woningen.[…]

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Meer artikels