Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven wil eeuwenoude abdijtuinen heraanleggen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven wil eeuwenoude abdijtuinen heraanleggen

Een oude prentkaart van de Abdij van Vlierbeek uit 1727. (Beeld: Harrewijn)

Het Leuvense stadsbestuur wil enkele van de eeuwenoude tuinen van de abdij van Vlierbeek in de deelgemeente Kessel-Lo op een historisch correcte manier heraanleggen. Het is de bedoeling dat deze ingreep verwijst naar de lange geschiedenis van de abdij.
Zopas begon het geofysisch onderzoek in de tuinen van  de abdij van Vlierbeek. Met een speciaal toestel wordt de hele bodem gescand waardoor zonder te moeten graven belangrijke informatie kan worden verzameld over wat er zich onder deze tuinen bevindt.
Wie deze maand een wandeling maakt langs het neerhof, het voorplein, de Engelsche hof, de parterretuin, de pandtuin of de abtstuin kan de geofysici zelf aan het werk zien. Het onderzoek duurt nog tot begin september. 

De Abdij Van Vlierbeek dateert uit de twaalfde eeuw en vormt ook vandaag nog steeds een oase van rust. Dit komt onder meer door de verscheidene tuinen rondom de abdij die al vele decennia beschermd zijn als landschap.

“Dit initiatief past binnen het masterplan dat in 2017 voor de abdijsite werd opgemaakt. Net zoals het masterplan van de abdij van Park in Heverlee vormt dit de basis voor de toekomstige ontwikkelingen van de abdij van Vlierbeek, zowel van de gebouwen als de groenomgeving. We starten nu met de systematische uitvoering van dit plan. Het geofysische en archeologische onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd past daar volledig in”, zeggen schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies en schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.

Via het tuinarcheologische onderzoek wil de stad Leuven de geschiedenis van de abdijtuin van Vlierbeek doorgronden. Deskundigen raadpleegden eerst diverse bronnen zoals historische kaarten en luchtfoto’s om informatie te verzamelen over het landschap rondom de abdij. Dat leverde basisinformatie op over de tuinaanleg in het verleden. Deze informatie wordt nu aangevuld met een geofysisch onderzoek.

Daarbij scant een geofysicus de tuin met een toestel dat elektromagnetische golven in de bodem stuurt. Zo kunnen experts na interpretatie, achterhalen of er zich bepaalde structuren in de bodem bevinden, zoals funderingen, kleine muurtjes of oude paden.  Deze informatie kan dan in verband gebracht worden met de overige bronnen. Op basis van dit onderzoek zal het mogelijk zijn om delen van de geschiedenis van de abdijtuinen in kaart te brengen.

In het najaar zullen archeologen een aantal proefputjes graven om de bewaringstoestand van de archeologie in de bodem te onderzoeken. Al die gegevens kunnen leiden tot een correcte omgang met het bodemarchief in de toekomst.

Er werd al eerder een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de tiendenschuur van de abdij van Vlierbeek. Dat leverde toen interessante informatie op die tot op heden onbekend was.

Ook in enkele tuinen van de abdij van Park werd begin dit jaar een soortgelijk tuinarcheologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan kon achterhaald worden dat één van de tuinen als kruidentuin gebruikt werd en dat de pandhof diagonale paden had naar een centrale cirkel met beplanting.

De resultaten van dat onderzoek worden eveneens als inspiratiebron gebruikt bij het ontwerp van de tuinen, die heraangelegd zullen worden bij de restauratie van de oostvleugel en infirmerie van de abdij.

Een geofysicus scant de bodem in de omgeving van de abdij van Vlierbeek.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Operagebouw Antwerpen krijgt uitlijning op maat

Operagebouw Antwerpen krijgt uitlijning op maat

Het Antwerpse operagebouw en residentie Wagner krijgen een uitlichting op maat. Negen ontwerpers dienden voor dit project een voorstel in, waarbij het stedelijke lichtplan als leidraad diende. De jury kende de meeste punten toe aan het project[…]

22/10/2021 | VerlichtingAntwerpen
Antwerpen heropent Rijksarchief

Antwerpen heropent Rijksarchief

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

Gents kasteel Potuit krijgt nieuwe buren en een eigen warmtenet

Gents kasteel Potuit krijgt nieuwe buren en een eigen warmtenet

Meer artikels