Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven wil één van de groenste steden in Europa worden

Leuven wil één van de groenste steden in Europa worden

De stad Leuven pakt uit met een ambitieus plan om haar grondgebied aanzienlijk te vergroenen. Nog tijdens deze legislatuur komen er vijf grote stadsparken bij. Daarnaast komt dankzij het nieuwe verkeerscirculatieplan dat eind augustus wordt ingevoerd op heel wat plaatsen in de stad ruimte vrij voor de aanleg van kleinschaligere buurtparkjes en groengebieden. Bij grotere bouwprojecten worden de binnentuinen opengesteld voor het publiek. De inwoners worden met subsidies en praktische steun aangespoord om zelf ook gevel- en dakgroen of buurtmoestuintjes aan te leggen. Zelfs op het water worden drijvende bomenparken voorzien. Op termijn wil Leuven uitgroeien tot één van de groenste steden in Europa.

Leuven is de jongste jaren al een pak groener geworden en het stadsbestuur wil dat beleid voortzetten. Groen in de stad is belangrijk om heel wat redenen: het verbetert de luchtkwaliteit, vermindert geluidsoverlast, bevordert sociale contacten en tempert de klimaatverandering. In de voorbereiding van het nieuwe ruimtelijke structuurplan werd voor elk stadsdeel in kaart gebracht waar een tekort aan groen is. Daarvoor wordt momenteel een concreet actieplan opgemaakt waarbij ook de buurtbewoners worden betrokken. Dat groenplan voor de binnenstad moet begin volgend jaar klaar zijn.

De blikvanger van het Leuvense groenproject zijn vijf nieuwe parken die allemaal vóór eind 2019 zullen gerealiseerd zijn. Het gaat om het Janseniuspark, het Park Tweewaters, het Treinpark, Park Belle Vue en het Sluispark, samen goed voor 7 ha groen. De kosten voor het totaalproject bedragen verschillende miljoenen en worden gedeeld tussen de stad, privépartners of -bouwheren of de hogere overheid. De plannen werden voorgesteld door schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets, schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani, schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies, schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes en Jan Vandyck, directeur Groenbeheer van de stad Leuven.

'Leuven is nu al een vrij groene stad dankzij kleine buurtparken zoals het Noormannenpark, maar ook door de aanwezigheid van grote bossen zoals Heverleebos. Leuven telt nu ongeveer zeventig parken en open tuinen in allerlei groottes. De voorbije vijftien jaar kregen de Leuvenaars er 30% toegankelijk groen bij. Daarmee zit Leuven na Antwerpen en Gent in de top drie wat het aantal inwoners met bereikbaar buurtgroen betreft. Bovendien is Leuven na Genk de centrumstad met de grootste oppervlakte toegankelijk bos en natuur; we beschikken nu al over 4.411 ha', vertelt schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes enthousiast

'De grote hoeveelheid groen in de stad wordt ook gewaardeerd door de Leuvenaars, zo bewijst de Stadsmonitor. 80% van de inwoners woont binnen 400 m loopafstand van openbaar buurtgroen en 75% van de inwoners is tevreden met het groenaanbod in de stad. Maar het kan nog beter, vindt het stadsbestuur, en dus zal het aantal groene zones de komende jaren nog fors toenemen. Groen en water krijgen een veel prominentere rol in de stad', zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani.

'Het Janseniuspark is reeds gedeeltelijk toegankelijk en zal in september volledig worden geopend. Het hoort bij het woonproject Janseniushof, gelegen tussen de Minderbroedersstraat en de Janseniusstraat op 300 m van de Oude Markt. Het Sluispark zal volgende lente officieel worden voorgesteld. De grasvlakte van het Treinpark aan de Centrale Werkplaatsen is ingezaaid en zal voort worden uitgebouwd. De aanleg van het Park Tweewaters kan pas gebeuren na de voltooiing van woonproject De Ark, maar zal alleszins nog tijdens deze legislatuur worden gerealiseerd. Park Belle Vue strekt zich over 800 m uit langs de Martelarenlaan die momenteel wordt heraangelegd', vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

'De stedelijke groendienst maakte de voorbije jaren ook werk van de opwaardering van enkele bestaande parken. Het Dijleparkje in de Schapenstraat is daar een voorbeeld van. Bovendien ijveren we er ook hard voor om bestaande parken voor het publiek open te stellen. Zo is vorig jaar het tot dan ontoegankelijke Lemmenspark, een groene zone van 12 ha die wordt begrensd door het Lemmensinstituut en de Brusselsesteenweg naast Gasthuisberg, opengesteld voor het publiek, net als enkele jaren geleden gebeurde met het park aan de Abdij van Keizersberg. Ook de Leuvense begraafplaatsen zijn de afgelopen jaren vergroend', verklaart schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes.

'Ook op straten en pleinen is er aandacht voor groen. De toekomstige autoluwe binnenstad speelt daarin een grote rol want de ruimte die vrijkomt, bv. van parkeerplaatsen, biedt extra kansen om kleinschalig groen te planten. Het Smoldersplein wordt daar een mooi voorbeeld van; dat wordt echt een groene oase midden in de stad. Ook het Rector De Somerplein wordt veel aangenamer: we gaan het plein bekleden met weelderig groen. De groendienst onderzoekt tevens of een drijvende tuin op de vaart snel realiteit kan worden; in september moeten die plannen al concreter zijn,' vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies.

'De stad beheert nu 18.500 straatbomen naast hetzelfde aantal bomen in parken en bossen. Het aantal straatbomen neemt snel toe, omdat we bij elke heraanleg van een straat met weinig groen bomen planten. Ook in nieuwe ontwikkelingen, zoals de Hertogensite of de Vaartkom, gaat aandacht naar vergroening en water. Bij grotere bouwprojecten stellen we de binnentuinen open voor publiek; denk bv. aan tuin De Walque aan de Arnaud Nobelstraat of de binnentuin van de nieuwe studentenresidentie in de Burgemeesterstraat'.

'Op verschillende plaatsen in de stad zijn de waterlopen na decennia opnieuw opengelegd, vaak met vergroening en zitruimte aan de oevers, zoals recent nog aan de pas geopende studentenresidentie Rega aan Sint-Maartensdal waarbij de Vunt, een zijarm van de Dijle, werd openlegd en dwars doorheen de binnentuin vloeit', aldus Dirk Robbeets.

'De bestaande en nieuwe groene zones in de stad gaan we met elkaar verbinden zodat we een groennetwerk creëren door het hele grondgebied. De binnenstedelijke Dijlevallei is daar een goed voorbeeld van. Naast de bestaande parken of parken in aanleg zijn ook het park Hertogensite, de uitbreiding van het Dijlepark en de groene Bodartpoort in ontwerp. Een ander voorbeeld is de Molenbeekvallei. Daar rijgen we verschillende parkjes en groeneilanden aan elkaar, waardoor een aangename wandel- en fietsverbinding tussen de Naamsepoort en Bierbeek ontstaat, via het Ruelenspark, het Van Ostaijenpark, Park Cadol en de Parkabdij', legt Carl Devlies uit.

Niet in elke Leuvense wijk is voldoende plaats voor een nieuwe, grote groene ruimte. Daar kan gevel- en dakgroen een oplossing zijn. Hoe meer Leuvenaars een gevelplantje zetten, hoe beter, en daarom maken we nu werk van een eenvoudigere manier van aanvragen. Via het project 'Kom Op Voor Je Wijk' kan een hele straat tegelijk nu al geveltuintjes aanvragen. Ook voor dakgroen geven we subsidies. De voorbije vijf jaar zijn op die manier 116 groendaken aangelegd, een totale oppervlakte die te vergelijken is met de Bondgenotenlaan', besluit Mohamed Ridouani.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Deprez uit Kortemark is Kmo van het Jaar

Deprez uit Kortemark is Kmo van het Jaar

De firma Deprez uit Kortemark is door ondernemersorganisatie Unizo uitgeroepen tot nationale ‘Kmo van het Jaar’. Het familiebedrijf is actief in de sector van de machineconstructie en een specialist op het vlak van interne[…]

07/12/2022 | Ondernemingen
Wintercircus bekroond met Gentse Monumentenprijs

Wintercircus bekroond met Gentse Monumentenprijs

Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen