Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven wil bedrijventerrein in Haasrode verduurzamen

Leuven wil bedrijventerrein in Haasrode verduurzamen

(c) Stad Leuven

© All rights reserved

De stad Leuven tekende een samenwerkingsovereenkomst met de intercommunale Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Bierbeek om het bedrijventerrein van Haasrode een duurzame toekomst te geven. Daarvoor zijn verschillende stappen nodig die worden omschreven in een masterplan. De opmaak van het masterplan zal een jaar in beslag nemen en wordt vermoedelijk in het najaar van 2022 afgerond.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de partners vormt meteen het startschot om de hele site te verduurzamen, met een maximale inzet op ruimtelijk rendement, duurzame mobiliteit, biodiverse vergroening, circulariteit, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.
Het bedrijventerrein Haasrode is ongeveer 190 ha groot en bestaat uit twee delen: het Researchpark Haasrode en de Ambachtenzone Haasrode. Het maakt deel uit van een ruimer ontwikkelingsgebied de ‘Zuidelijke Tangent’ en is een typisch product van het economisch, infrastructureel en ruimtelijk beleid van de jaren ’70 van de vorige eeuw, dat sinds de millenniumwissel al een grote infrastructurele omwenteling onderging.
 
Van die sterktes vertrekt stad Leuven nu om samen met haar partners een masterplan uit te werken dat het hele gebied laat evolueren naar het bedrijventerrein van de toekomst. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap in de opmaak van het masterplan.

Klimaatneutraal

Het ‘futureproof’ maken van het bedrijventerrein Haasrode past in het uitbreiden en optimaliseren van de Leuvense bedrijfs- en wetenschapsparken. Haasrode vormt de zuidelijke tegenhanger van het toekomstige Wetenschapspark Leuven Noord, en van het Wetenschapspark Arenberg, Imec en de bedrijfssites en labo’s op de Health Campus aan Gasthuisberg in het westen.
 
“Geheel in de geest van ons ruimtelijk structuurplan streven we ernaar om van Haasrode een klimaat- en energieneutraal bedrijventerrein te maken. Aansluitend moet de ontwikkeling ook inspelen op de transitie naar circulaire economie, met zowel ecologische, sociale als economische meerwaarden”, zegt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.
 
Met een energieplan moet het bedrijventerrein klimaatneutraal en klimaatbestendig worden. Er wordt tevens een transitiepad uitgezet om deze doelen te bereiken. Om deze transitie mogelijk te maken, zette de stad Leuven voor het bedrijventerrein Haasrode een samenwerkingsverband op met Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Bierbeek. Ook VOKA en de bedrijventerreinvereniging C-Valley zijn nauw betrokken bij het project.
 
“Als beheerder van het Researchpark Haasrode zijn we fier op de hier gevestigde bedrijven, die aan de wereldtop staan op het vlak van technologische ontwikkeling en onderzoek. Ze verdienen een toekomstgericht bedrijventerrein dat dit weerspiegelt en dat dezelfde ambities uitstraalt. Het ecosysteem is hier aanwezig om samen aan deze uitdaging te werken”, verklaart Patrick Willems, algemeen directeur van Interleuven.
 
“Een futureproof bedrijventerrein is niet alleen geoptimaliseerd voor klimaat- en energieneutrale maatregelen, maar gaat ook over een efficiënter en transparanter uitgifte- en acquisitiebeleid, waar zowel de overheden als de bedrijven baat bij hebben”, zegt Erwin Lammens, algemeen directeur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant. Via een participatief traject, met experts, partners en de bedrijfswereld, wordt bekeken hoe de bedrijvigheid duurzaam kan geoptimaliseerd worden. In het bedrijventerrein van de toekomst staat multifunctionaliteit en flexibiliteit voorop.

Mobiliteitsimpact

“Dit project biedt de kans om de aangrenzende en complementaire ruimte voor onze lokale kmo’s en een recyclagepark in te zetten binnen een klimaatbestendige, multifunctionele, flexibele bedrijventerreincluster, waarvoor het masterplan de bakens zal uitzetten. Het bestaande terrein heeft bovendien een serieuze mobiliteitsimpact op onze gemeente. We zijn dan ook voorstander van dit masterplan met doordachte maatregelen voor een meer duurzame mobiliteit”, aldus Jan Van der Velpen, schepen van Lokale Economie in de gemeente Bierbeek.

Spoorstation

Het enten van de site op het spoor met behulp van het spoorstation Haasrode – waarover de gesprekken weer zijn opgestart – opent mogelijkheden om in de nabijheid van het spoor regionale werkplekken te behouden en in te planten.  Zo verbetert de duurzame bereikbaarheid van het bestaande bedrijventerrein. Van hieruit wordt meteen ook de bereikbaarheid met andere vervoerswijzen, het openbaar vervoer en de fiets versterkt.
 
“Zo kan de onderwijscampus van UCLL verder groeien, maar ook andere bovenlokale gemeenschapsvoorzieningen nabij het beoogde spoorstation Haasrode, zoals de Brabanthal of nieuwe regionale sportinfrastructuur kunnen verder evolueren. Ook de mogelijkheden voor grootschalige voorzieningen die elders in de stad geen plaats hebben, zoals een 50 m-zwembad en een nieuwe schaatspiste, zullen onderzocht worden”, besluit Johan Geleyns, de Leuvense schepen van Sport.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels