Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven voert strijd tegen leegstand op

Gerelateerde onderwerpen :

Leuven voert strijd tegen leegstand op

De stad Leuven neemt verdere maatregelen tegen leegstand. De voorbije jaren was er al een belasting op leegstaande woningen en kamers en die wordt nu verhoogd. De beslissing werd zopas goedgekeurd door de gemeenteraad. De maatregel moet de schaarste op de woonmarkt in Leuven mee aanpakken. De belasting op leegstaande handelspanden gaat eveneens omhoog.

“In tijden van hoge grond- en woningprijzen en een schaarste aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen is het moeilijk te verantwoorden dat woningen leegstaan of dat eigenaars ze laten verkrotten. Ze zijn bovendien een doorn in het oog. Daarom willen we hard optreden tegen leegstand. Door de belasting op leegstand te verhogen, willen we eigenaars ertoe aanzetten om hun gebouw in orde te brengen”, zegt Lies Corneillie, schepen van Wonen.

Het gaat over kamers en woningen die op de inventaris als ongeschikt of onbewoonbaar staan of in het register leegstand en verwaarlozing zijn opgenomen. De belasting bedraagt 500 € per jaar voor een kamer en 2.500 € per jaar voor een woning. Eerder was dit 127 € voor een kamer en 1.582 € voor een woning. De verhoging naar 500 € voor een kamer is bovendien conform de Vlaamse wetgeving. Het bedrag wordt jaarlijks verhoogd. Vanaf het vijfde jaar blijft het hetzelfde. Zo betaal je vanaf het vijfde jaar voor een kamer 2.500 € en voor een woning 12.500 €.

Het herwerkte belastingreglement voorziet wel in een aantal vrijstellingen. De eigenaar van een woning die onbewoonbaar verklaard is na een brand of een ontploffing is vrijgesteld van deze belasting. Volgens schepen Corneillie gaat het om een doelbelasting om leegstand aan te pakken en eigenaars te stimuleren om de kamer of woning terug in orde te brengen, niet om inkomsten te genereren. De belastingtarieven voor leegstand in Leuven liggen in lijn met de tarieven in andere steden.

Handelspanden

Ook de strijd tegen leegstaande handelspanden wordt opgevoerd. Hoewel Leuven met 8,5% leegstaande handelspanden de op één na beste leerling van de Vlaamse centrumsteden (na Brugge) is, wordt de komende jaren sterker ingezet op het activeren van leegstaande handelspanden. Winkels die te lang leegstaan zorgen voor een negatief imago. Leuven heeft een handelspatrimonium dat meer dan in andere steden enorm geconcentreerd is in het kernwinkelgebied. 45% van de Leuvense winkelvloeroppervlakte bevindt zich immers in het stadshart.

Vandaag betalen eigenaars onafhankelijk van de grootte van het pand, 2.581 € leegstandstaks op jaarbasis. Dat bedrag verhoogt jaarlijks tot een maximum van vijf keer het oorspronkelijke bedrag. Er worden ook zeven vrijstellingen toegekend. Deze worden op dit moment echter te veel ingezet om de leegstandstaks te omzeilen. Voorbeelden hiervan zijn: het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning (drie jaar vrijstelling) of een overdracht van een zakelijk recht (twee jaar vrijstelling).

In het nieuwe reglement dat de Leuvense gemeenteraad zopas goedkeurde verhogen de bedragen en wordt een onderscheid gemaakt naargelang de grootte van het gebouw. Voor een vloeroppervlakte onder de 200 m² betaal je 4.000 €, voor een vloeroppervlakte tussen 200 en 400 m² betaal je 6.000 € en voor een vloeroppervlakte boven de 400 m² is het basisbedrag 8.000 € per jaar. Dit bedrag verhoogt jaarlijks met het basisbedrag, tot een maximum van vijf keer het oorspronkelijke bedrag. In dit laatste geval kan de leegstandstaks dus oplopen tot 40.000 € per jaar.

De oorspronkelijke vrijstellingen blijven bestaan. Alleen zullen ze minder lang gelden en elk jaar opnieuw bewezen moeten worden. Een voorbeeld is de vrijstelling voor renovatie, waarbij een eigenaar vroeger drie jaar vrijstelling kreeg. Dat is nu slechts één jaar en maximaal één keer verlengbaar.

“Om speculatie tegen te gaan en eigenaars te stimuleren om hun panden te verhuren, past de stad Leuven de strategie van de stok en de wortel toe. Dit wil zeggen dat naast de promotionele handelsbudgetten en ondersteuning zoals popstart, ook nood is aan een middel om eigenaars die weigeren te verhuren aan te moedigen dit toch te doen”, aldus Els Van Hoof, schepen van Handel.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Shm's moeten ook studentenkoten aanbieden'

'Shm's moeten ook studentenkoten aanbieden'

Sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) moeten ook studentenkoten aanbieden. Dat is het voorstel van Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V). Jans deed het voorstel in de commissie Wonen in het Vlaams parlement. “Sociale[…]

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Oude schoolgebouwen in Lier veranderen in nieuwe woonbuurt

Oude schoolgebouwen in Lier veranderen in nieuwe woonbuurt

Durabrik steunt Baby-Nest

Durabrik steunt Baby-Nest

Meer artikels