Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven verlaagt belastingen en plant voor 37 miljoen ' extra investeringen

Gerelateerde onderwerpen :

Leuven verlaagt belastingen en plant voor 37 miljoen ' extra investeringen

Het Leuvense stadsbestuur zal vanaf dit jaar de aanvullende personenbelasting laten dalen van 7,5 naar 7%. De financiële situatie van de stad ziet er zelfs zo goed uit dat er de komende jaren een kleine 37 miljoen ' extra kan geïnvesteerd worden in nieuwe projecten, mobiliteit, infrastructuur, veiligheid en sport. Dat maakten burgemeester Louis Tobback en het voltallige schepencollege maandag bekend tijdens de voorstelling van de aangepaste meerjarenplanning van de stad.

Eigenlijk hadden we de personenbelasting willen laten dalen naar 7,3%, maar dankzij onze goede financiële resultaten hebben we beslist die daling nog wat groter te maken tot 7%. Ons voorstel wordt eind deze maand ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is toch een aanzienlijke verlaging, zeker als we kijken naar het gemiddelde van de personenbelasting van de centrumsteden (7,54%) en van alle gemeentes in Vlaanderen (7,37%)', verklaart schepen van Financiën Carl Devlies.

Uit een vergelijkende financiële studie van de stadsrekeningen die de bank Belfius recent publiceerde, bleek ook al dat Leuven tot dee financieel gezondste centrumsteden behoort. De schuldenlast van de stad ligt ruim onder het gemiddelde en de Leuvense autofinancieringsmarge, volgens Belfius 190 ' per inwoner in 2014 en 363 ' (raming) voor 2015 torent hoog boven het gemiddelde resultaat (133 ') van de andere centrumsteden uit. De autofinancieringsmarge is de financiële draagkracht van de stad, waardoor investeringen kunnen gebeuren zonder te moeten lenen.

'Van de elf Vlaamse centrumsteden blijkt Leuven veruit de beste van de klas. Als we de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatierekening van 2014 bekijken, houden we 322 ' per inwoner over. Voor 2015 bedraagt de raming zelfs 430 '. Het gemiddelde van de centrumsteden bedraagt 240 ' per inwoner. Ons overschot ligt dus een pak hoger. Ook de Leuvense schuldenlast neemt af. In 2010 bedroeg die nog 1.580 ' per inwoner, vandaag is dat 1.199 ' (2014) en in vorig jaar 1.150 ' (raming). Ook hier zit Leuven onder het gemiddelde van 1.329 ' wat de centrumsteden betreft', stelt Carl Devlies.

Van de elf Vlaamse centrumsteden blijkt Leuven veruit de beste van de klas.

Bovendien houdt de stad als appeltje voor de dorst permanent een reserve van 15 miljoen ' achter de hand. De financiële situatie van de stad Leuven ziet er zodanig goed uit dat de komende jaren nog een kleine 37 miljoen ' extra kan geïnvesteerd worden in nieuwe projecten, mobiliteit, infrastructuur veiligheid en sport. De details van deze investeringen worden later bekendgemaakt, maar een aantal zaken staan reeds vast.

Fietstunnel

Onder de Tiensesteenweg komt een fietstunnel. Daarvoor wordt vanaf volgend jaar reeds 500.000 ' vrijgemaakt, in 2018 anderhalf miljoen en in 2019 nog eens 1,3 miljoen '. Aan de herinrichting van het Herbert Hooverplein en het Ladeuzeplein wordt van 2017 tot 2019 in totaal 1 miljoen ' besteed. Het Alfons Smetsplein wordt heraangelegd (750.000 '), evenals het Dorpsplein in Wilsele (600.000 ').

Er worden extra kredieten vrijgemaakt in functie van de mobiliteit en het nieuwe verkeerscirculatieplan dat eind augustus wordt gelanceerd. Ruim een miljoen wordt geïnvesteerd in camera's met nummerplaatherkenning (ANPR) die de huidige verdwijnpalen in de historische stadskern zullen vervangen. In 2018 wordt 1 miljoen ' uitgetrokken voor een nieuw verkeersgeleidingsysteem.

Ruim een miljoen wordt geïnvesteerd in camera's met nummerplaatherkenning (ANPR) die de huidige verdwijnpalen in de historische stadskern zullen vervangen.

De aanleg van nieuwe fietssuggestiestroken, voornamelijk in het centrum, kost 600.000 '. Nog eens 150.000 ' gaat naar markeringen voor fietsvoorzieningen. Voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur wordt dit jaar nog 450.000 ' extra vrijgemaakt, samen met 155.000 ' voor verkeersborden en -palen. In 2017 en 2018 wordt 750.000 ' geïnvesteerd in de Mechelsestraat en de Halfmaart­straat. De ontsluiting van de UZ campus Gasthuisberg slorpt 310.000 ' op. Volgend jaar wordt eveneens 236.000 ' uitgetrokken voor de uitbouw van het bustraject in de Tessenstraat. De Straatjesgang wordt gerenoveerd (500.000 '). Leuven investeert ook 250.000 ' extra in veiligere schoolomgevingen.

Er komen enkele belangrijke investeringen in sportinfrastructuur. Zo krijgen de sporthal van Heverlee (375.000 ') en Korbeek-Lo (175.000 ') nieuwe daken en wordt 150.000 ' uitgetrokken voor de renovatie van de atletiekpiste rond het Koning Boudewijnstadion en 100.000 ' voor de Finse Piste in Kessel-Lo. De aanleg van rugbyvelden langs de Koetsweg vergt 800.000 '.

Er zijn tevens investeringen voor energiebesparing gepland in de stadswerkplaatsen (210.000 ') en de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (200.000 '). De antenne op de hoogste sociale woonblok van Sint-Maartensdal wordt gerestaureerd (170.000 ') en er komt een nieuw jachthavengebouw (750.000 ', gespreid over twee jaren). De visualisering van de stadsomwalling zal 350.000 ' kosten. Voor de realisatie van het ontmoetingslokaal Hoogland in 2019 wordt 450.000 ' uitgetrokken.

Voor een aantal bestaande projecten worden de budgetten verhoogd, waaronder de (her)aanleg van trottoirs (450.000 '), het systematisch omschakelen van de openbare verlichting naar ledverlichting (290.000 ' en vanaf 2017 jaarlijks 550.000 '), de aankoop van bomen en struiken (196.000 ') en de bouw van een gemeenschapscentrum (850.000 '). Een aantal subsidies aan culturele diensten en verenigingen worden eveneens verhoogd.

De stad wil ook een aantal eigendommen verwerven. Op het verlanglijstje staan de Molens van Orshoven (1,65 miljoen '), de Stokerij aan de Vaartkom (1,1 miljoen '), de schietstand in Heverlee (250.000 '), en gronden aan de Sint-Jansbergsesteenweg (550.000 '), de Onze-Lieve-Vrouwstraat (1 miljoen ') en de Witte Hoevelaan (360.000 '). Deze aankoopbedragen zijn ramingen, er is nog geen overeenkomst gesloten met de eigenaars.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft drie plaatsingsprocedures opgestart voor de aannemingswerken aan de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De raad van bestuur heeft de selectieleidraden goedgekeurd voor de werken in de stelplaatsen[…]

17/05/2022 | De LijnStelplaatsen
Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Nieuwe woon- en werksite in Houthalen-Helchteren

Nieuwe woon- en werksite in Houthalen-Helchteren

Diest heeft plannen voor nieuw zwembad en sportzaal

Diest heeft plannen voor nieuw zwembad en sportzaal

Meer artikels