Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven transformeert Accosite tot grootschalig woonproject

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven transformeert Accosite tot grootschalig woonproject

De stad Leuven en projectontwikkelaar ION transformeren de voormalige Accosite aan de Brusselsestraat tot een gemengd woonproject, bestaande uit zestien gezinswoningen met tuin, negentien sociale woningen, 125 appartementen, een aantal serviceflats, 67 studentenkamers, drie cohousing-wooneenheden, kantoorruimte en een woonzorgcomponent met een zorgkruispunt. Eind 2020 starten de bouw- en renovatiewerken die volgens de planning drie jaar zullen duren.

“Het project zal de Leuvense benedenstad een stevige make-over bezorgen. De voorbije info- en inspraakmomenten leverden heel wat bruikbare info op die we verwerkten in het masterplan. Dat masterplan is vandaag klaar en brengt in kaart wat we voor dit gebied in petto hebben”, zegt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.

De voormalige drukkerijsite aan de Brusselsestraat, aansluitend op de terreinen van drukkerij Acco, kreeg reeds in 2006 een nieuwe bestemming met de bouw van een nieuw studentencomplex. De geplande ontwikkelingen op de terreinen van drukkerij Acco lieten echter op zich wachten. Daarom werd in 2014 een nieuw inrichtingsplan opgemaakt waarin onder andere. bijkomende studentenhuisvesting en assistentiewoningen waren opgenomen.

Het plan dat vandaag voorligt, is echter beter aangepast aan de directe omgeving en integreert een veel diverser woonaanbod, waaronder ook grondgebonden rijwoningen. Samen met projectontwikkelaar ION werkte de stad aan een gloednieuwe invulling voor de omgeving tussen de Brusselsestraat, de Kaboutermansstraat en de Goudbloemstraat.

Klooster

Schepen Devlies vindt de herbestemming van waardevol erfgoed een topprioriteit. Het klooster van de Broeders van Liefde wordt gerenoveerd. De broeders behouden zelf 20 kamers. In de kapel behoren een restaurant met sociale tewerkstelling of gemeenschapsvoorzieningen tot de mogelijkheden. De kerk in de Goudsbloemstraat blijft deels behouden en zal beschikbaar worden gesteld voor erediensten en andere parochiale activiteiten. De inventarispandjes in de Goudsbloemstraat worden gerenoveerd.

Er is plaats voor een publieke tuin, nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen doorheen de site, fietsenstallingen en een ondergrondse parking voor (buurt)bewoners. De duurzaamheidslat ligt eveneens hoog met aandacht voor meer water en groen, efficiënter en duurzaam energieverbruik, ecologische materialen en duurzame (deel)mobiliteit.

“Bovendien zullen we waardevolle bomen waar mogelijk behouden of elders ruimschoots compenseren. Voor de huisvesting van de aanwezige functies zoals de kerk en toneelgroepen werd een oplossing uitgewerkt in overleg met de betrokken partijen. Tegelijk wordt de eerste sectie van de Kaboutermansstraat heraangelegd als een groen woonerf. De bewoners mogen ook voor dit deelproject deelnemen aan een doorgedreven participatietraject”, belooft Carl Devlies.

De finalisering van het masterplan zet een nieuwe stap in de procedure voor Burenberg. Tijdens het ganse traject zullen de buurtbewoners betrokken blijven. Een volgend overleg met projectontwikkelaar ION is eind oktober voorzien. De volgende stap zijn de vergunningsaanvragen. In afwachting van de start van de bouw- en renovatiewerken worden in het kloostergebouw enkele tijdelijke invullingen voorzien. De stad Leuven en ION maakten ook afspraken voor de heraanleg van de Kaboutermansstraat.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels