Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven tekent charter democratie in ruimtelijke planningsprocessen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven tekent charter democratie in ruimtelijke planningsprocessen

© © Julian Hills

Ruimtelijke planning in Leuven is het resultaat van een proces waarbij participatie een grote rol speelt. Een goede ruimtelijke planning bepaalt immers sterk de levenskwaliteit van de inwoners.

De stad Leuven zet daarom sterk in op burgerparticipatie. Om dit te benadrukken ondertekenden de Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (l.) en Joris Scheers, president van de ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Europese Raad van Ruimtelijke Planners) en verbonden aan het departement Architectuur van de KU Leuven, een charter waarin de principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen geconcretiseerd worden. Leuven is de eerste Vlaamse stad die het Europese charter tekent.

De ondertekening gebeurde mede naar aanleiding van een internationaal symposium met als thema ‘Enhancing spatial efficiency in urban regions’ dat vorig weekend plaatsvond en georganiseerd werd door de stad Leuven, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de ECTP. Deze laatste is een koepelorganisatie van Europese vakverenigingen, waaronder de VRP.

Joris Scheers, tevens voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), is afgevaardigde van de VRP in de algemene vergadering van de ECTP. Het is niet mogelijk om individueel lid te worden van de vereniging. Het hoofdkwartier van de ECTP is gevestigd in Brussel. De organisatie werkt op Europees niveau onder meer aan de invulling van het begrip territoriale cohesie en aan een gedragscode voor planners.

De vakvereniging startte onlangs het European Register of Planning Experts dat toegang biedt tot vakkennis over planning, ruimtelijke ontwikkelingsprocessen en -projecten. Het register maakt het mogelijk contact op te nemen met planners die een specifieke expertise en ervaring voor bepaalde projecten kunnen aanbieden. Het laat jonge planners toe om hun specialisatie(s) kenbaar te maken aan vaklui in de Europese planningswereld en de bouwsector.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpse kwaliteitskamer pakt complexe projecten aan

Antwerpse kwaliteitskamer pakt complexe projecten aan

Met de oprichting van kwaliteitskamer, een nieuw ruim overlegplatform, streeft het stadsbestuur van Antwerpen naar een integrale aanpak van stadsontwikkelingsprojecten na. Om sneller en meer toegespitst op bepaalde expertises te kunnen inspelen,[…]

Oplossing voor duizenden omgevingsvergunningen

Oplossing voor duizenden omgevingsvergunningen

Langer wachten op bouwvergunningen

Langer wachten op bouwvergunningen

Denderleeuw wil 13 ha grote Wolfsgracht-site ontwikkelen

Denderleeuw wil 13 ha grote Wolfsgracht-site ontwikkelen

Meer artikels