Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven start met ecologisch groepswonen

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Leuven wil een eerste samenwoonproject realiseren aan de Geldenaaksebaan in Heverlee. Het projectdossier is klaar en de stad gaat nu op zoek naar een geïnteresseerde bouw- en woongroep om dit pioniersproject te realiseren. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zal uit de ingediende voorstellen één bouw- en woongroep selecteren. Er komen enkele infomomenten waar kandidaat-bewoners bij experts terecht kunnen met vragen over de combinatie van samenhuizen, duurzaam bouwen en de wetgeving terzake. Indien de realisatie van het project meevalt, wil Leuven dergelijke woonvorm in de toekomst ook elders in de stad introduceren. De belangstelling is in ieder geval groot.

De stad Leuven wil i.s.m. het AGSL meer inzetten op nieuwe woonvormen en ziet een grote toekomst weggelegd voor co-housingprojecten. Een eerste testproject wordt gerealiseerd langs de Geldenaaksebaan, tussen de Broekstraat en de Hoveniersdreef in Heverlee, net buiten de Leuvense ring en vlakbij de Abdij van Park en de Philipssite.

Centraal wonen of co-housing is een alternatieve woonvorm waarbij een groep bewoners in verschillende woningen gebruik maken van verschillende gemeenschappelijke voorzieningen. Dit kan bv. een centrale ontmoetingsruimte zijn, een keuken, een plaats voor de wasmachine, een werkplaats, een tuin of een combinatie van die gemeenschappelijke mogelijkheden.

Een woning in een centraal wonen-project kan zowel een koopwoning zijn, maar ook een huurwoning. In een centraal wonen-complex kunnen zich soms één of verschillende woongroepen bevinden, maar de meerderheid bestaat uit zelfstandige wooneenheden. In Vlaanderen wordt de term gemeenschappelijk wonen als verzamelwoord gebruikt voor alle alternatieve woonvormen waarbij men de infrastructuur en voorzieningen op vrijwillige basis deelt met andere bewoners.

Deze nieuwe woonvorm is in enkele landen en elders in Vlaanderen al langer in gebruik, maar lijkt nu klaar om ook in Leuven te starten. Liefst 173 mensen zijn al kandidaat om in Leuven pioniers van dit co-housingproject te worden. Het besef groeit dat eigen huisje en tuintje' niet meer voor iedereen is weggelegd en dat creatief moet worden gezocht naar nieuwe woonvormen om ruimte te besparen.

Voor de realisatie bieden de stad Leuven en het AGSL geen kant- en klaar project aan. Het is evenmin de bedoeling dat projectontwikkelaars zich kandidaat stellen om het wooncomplex daarna te verhuren of te verkopen. De doelgroep zijn particulieren die zich wel moeten engageren om er minstens drie jaar te wonen. De toekomstige bewoners zullen zelf ideeën mogen aanbrengen om hun woonvorm te realiseren. Zij beslissen hoe alles er zal uitzien, ook wat de architectuur aangaat. De stad legt wel strenge voorwaarden op inzake duurzaamheid en energieneutraliteit.

Bouwterrein

De stad Leuven biedt een stuk grond aan van ongeveer 1.300 m² waar minstens tien woonvormen moeten komen. Men kan hier tot drie bouwlagen hoog gaan, waardoor een paar woonblokken mogelijk zijn, evenals enkele gemeenschappelijke functies zoals een tuin en een fietsenstalling.

Het besef groeit dat een eigen huisje en tuintje niet meer voor iedereen is weggelegd. Hoe de verwerving van het bouwterrein (1.385 m²) op fiscaal en juridisch vlak wordt afgewikkeld, is een zaak voor de notaris, maar in principe zijn twee opties mogelijk. De stad verkoopt het terrein aan de bewonersgroep voor 965.000 ' ofwel wordt de grond voor 99 jaar in erfpacht gegeven in ruil voor een jaarlijks bedrag van 14.000 '. De oude woningen die nu op het terrein staan, zal de stad Leuven zelf laten afbreken, al moet één klein pand bewaard blijven omdat het beschermd is. Dat huisje kan in de toekomst wel deel uitmaken van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Iedereen kan zich nog tot 13 maart kandidaat stellen via www.agsl.be. In het daaropvolgende half jaar moet een projectvoorstel worden ingediend. Alle voorstellen worden in september geëvalueerd, waarna de hoogst gerangschikte groep een uitnodiging zal krijgen om de details van het project te bespreken. Dan volgt de procedure van de bouwaanvraag en de goedkeuring ervan, waarna de realisatie van het project kan beginnen. Dat zal in principe gebeuren in de loop van 2017. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij TINC lanceert samen met TDP, de infrastructuur joint-venture tussen Belfius en de investeringsmaatschappij Gimv, een initiatief onder de naam Yally, wat staat voor ‘Your Ally’ of je[…]

27/09/2022 | Ondernemingen
Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Meer artikels