Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven start met bouw wooncomplex en heraanleg Conscienceplein

Leuven start met bouw wooncomplex en heraanleg Conscienceplein

Aannemer Houben is in Leuven begonnen met de werkzaamheden voor de bouw van 30 appartementen en drie huizen voor de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Die worden opgetrokken op het Consienceplein, dat zich situeert tussen de Parkstraat, de Hendrik Consciencestraat, de Frans Nensstraat en de Freinetschool 'De Appeltuin' in de Weldadigheidsstraat. Het ontwerp is van a33 Architecten uit Leuven. Onder het wooncomplex komt een parkeergarage voor 33 auto's en 25 fietsen. In een volgende fase wordt het Conscienceplein volledig heraangelegd, dat na voltooiing de naam Hoornplein zal krijgen. Alles moet voltooid zijn in februari 2018.

De firma Godts bvba uit Tienen is verantwoordelijk voor de afbraakwerken. De stad Leuven en Dijledal slaan de handen in elkaar voor de aanleg van een compleet nieuw plein en, daaraan gekoppeld, de bouw van 33 sociale wooneenheden. Het Conscienceplein is vandaag een nogal rommelige zone met veel lege ruimte en een populair maar enigszins verwaarloosd speelpleintje. Dat is historisch gegroeid: de buurt is een knooppunt van straten uit zowel de middeleeuwen als de negentiende eeuw. De bouw van een aangrenzende wijk in de twintigste eeuw, het zogenaamde 'nieuw kwartier', zorgde voor nog meer slecht ingevulde plekken.

Het ontwerp van Studiebureau Grontmij (dat inmiddels de naam Sweco kreeg) moet de buurtbewoners een aangenaam en levendig plein bieden dat tegemoetkomt aan de noden van de omgeving en geschikt is voor ontspanning, sport en spel en wijkfeestjes. Zo zijn er een aantal grasveldjes en verharde pleintjes voorzien. Het centrale plein tussen de gebouwen, dat ook publiek toegankelijk zal zijn, heeft eerder een 'passief' karakter en is bestemd voor rustige activiteiten. Aan het binnenplein komt tevens een nieuwe toegang voor de school. Vlakbij die toegang is een overdekte publieke fietsenstalling voorzien, waarvan ook de school gebruik kan maken.

De zone aan de straatzijde krijgt een meer actieve invulling, waar sport en spel op hun plaats zijn. Zo krijgt het basketbalveld in het ontwerp opnieuw een plaats. Dit wordt heraangelegd, samen met een petanqueveld en een kinderspeelveld in de tuin van de voormalige stadsschool.

De omgeving wordt verkeersvrij. Tussen de Andreas Vesaliusstraat en de Constantin Meunierstraat komt wel een fietspad dat dwars over het plein loopt. Onder het centrale plein wordt een ondergrondse parkeergarage voor 33 auto's en 25 fietsen gebouwd. Fietsers kunnen hun voertuig ook kwijt in de publieke fietsenstalling aan de school. Op het huidige plein blijven drie waardevolle bomen behouden. Die worden later wel aangevuld met nieuwe bomen en aangepaste beplanting.

Het bollenpark wordt na de voltooiing van het nieuwe plein ondergronds ingericht.

Naast het plein komen 33 sociale huurwoningen, waarvan 30 appartementen en drie huizen. Ze worden ingeplant in een vrij complexe omgeving die stedenbouwkundig niet zo gemakkelijk in te vullen is. Een voorzichtige opvulling was nodig. 'We hebben dan ook niet alles volgepropt met zoveel mogelijk wooneenheden. We bouwen niet méér, maar ook niet minder dan nodig is om de grote dode hoek in dit stadsdeel in te vullen', aldus ingenieur-architect Ludo Bekker van het Leuvense architectenbureau a33.

De bouwlijn tussen de Andreas Vesaliusstraat en de Constantin Meunierstraat wordt gewoon doorgetrokken zodat beide zones bij elkaar aansluiten. Het kruispunt aan de Parkstraat blijft behouden, maar krijgt een meer open uitzicht. De twee krotwoningen op de hoek van de Parkstraat en de Constantin Meunierstraat werden al eerder afgebroken. In de plaats daarvan wordt een nieuw hoekgebouw met drie bouwlagen neergezet met in totaal dertien appartementen. Twee daarvan worden ingericht voor rolstoelgebruikers.

Op de hoek met het centrale binnenplein is een vierde bouwlaag voorzien. Hierlangs bouwt men drie eengezinswoningen. Het bollenpark krijgt tijdens de werkzaamheden een andere plaats en wordt na de voltooiing van het nieuwe plein ondergronds ingericht. De klanten van de handelaars in de buurt zullen kunnen gebruikmaken van het shop & go-systeem: kortparkeren voor snelle boodschappen of voor het brengen of halen van schoolkinderen.

Een gedeelte van de vroegere stadsschool 7 (De Appeltuin) op de hoek van de Weldadigheidsstraat en de Constantin Meunierstraat is beschermd als monument en wordt gerenoveerd. Hierin worden een achttal duplexwoningen voorzien. De historische gevels blijven behouden, evenals de oude muur aan de straatzijde. Die wordt wel gerestaureerd. De ombouw van de voormalige klaslokalen tot duplexwoningen vergt wel extra werk. Zo zijn de gangen in de school 3 m breed: dat wordt teruggebracht tot de helft. De extra ruimte zal dienen voor de installatie van trappen en andere voorzieningen. De ramen uit de oorspronkelijke gevel worden vervangen door metalen schrijnwerk.

Tegen de blinde muur van de bestaande gebouwen wordt een kopgebouw met negen sociale huurappartementen met telkens twee slaapkamers gebouwd. Aan de zijde van de Weldadigheidsstraat zijn vier bouwlagen voorzien, precies even hoog als het bestaande hoekgebouw aan de overzijde en de voormalige stadsschool. Aan de zijde van het centrale binnenplein komt hier een vijfde bouwlaag bij.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eén op de vijf bouwbedrijven slachtoffer van cybercrime

Eén op de vijf bouwbedrijven slachtoffer van cybercrime

Cybersecurity is geen overbodige luxe, ook bij bouwbedrijven, zo blijkt uit een rondvraag van Bouwunie. Eén op de vijf bouwbedrijven was al het slachtoffer van cybercrime. Daarbij waren de criminelen vooral uit op gegevens of geld.[…]

09/12/2022 | Digitaal
Vastgoedkoopkracht ligt 17 m² lager dan het historische gemiddelde

Vastgoedkoopkracht ligt 17 m² lager dan het historische gemiddelde

Renewi krijgt Europese lening voor nieuwe investeringen

Renewi krijgt Europese lening voor nieuwe investeringen

Leuven renoveert en bouwt op de Paul Van Ostaijensite

Leuven renoveert en bouwt op de Paul Van Ostaijensite