Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven start eerste collectief renovatieproject

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Leuven zet in de wijk Bavenshof in Wilsele een eerste collectief renovatieproject in gang. Daarbij worden zoveel mogelijk huizen in dezelfde wijk samen gerenoveerd tot een energiezuinige woning. Het collectieve renovatieproject richt zich in de eerste plaats op eigenaars, maar ook voor huurders kunnen alternatieve renovatieprojecten worden gestart. Energiezuinige renovatie is een prioriteit in de verwezenlijking van de ambities van de stad, die tegen 2030 klimaatneutraal wil zijn.

Het Leuvense stadsbestuur wil energiezuinig wonen zo gemakkelijk mogelijk maken voor zijn inwoners. Het verstandig omgaan met energie is één van de pijlers van het actieproject 'Leuven Klimaatneutraal 2030'. Daarom heeft de stad een totaalaanpak uitgewerkt onder de noemer Energids. Naast de energiebus die de wijken intrekt, een uitgebouwd energieloket in het stadskantoor en een online-versie van de thermografische kaart start een eerste collectieve wijkrenovatie in Bavenhof in Wilsele.

Samen met de provincie Vlaams-Brabant en enkele andere partners werkte het stadsbestuur een wijkrenovatieproject uit, waarbij energie-experts de woningen in één wijk screenden en een maatregelenpakket uitwerkten. Op die manier wil de stad zoveel mogelijk drempels wegnemen en zoveel mogelijk bewoners stimuleren om deel te nemen aan de collectieve renovatie. Die collectieve aanpak biedt vele voordelen. Niet alleen drukt het schaalvoordeel de kostprijs, organisatorisch brengt het een pak minder zorgen met zich en heeft het een grote impact op het comfort en het energieverbruik.

'We steunen dit eerste wijkrenovatieproject met 50.000 '. Het is een goed uitgewerkt project dat een belangrijke voorbeeldrol kan vervullen. Collectieve renovatie is één van de prioriteiten in het kader van duurzaam bouwen en een manier om als provincie klimaatneutraal te worden tegen 2040, zoals bleek uit de klimaatstudie die we lieten opmaken', verklaart Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid van de provincie Vlaams-Brabant.

De wijk Bavenhof is een pilootproject. Het is de eerste keer dat we dit doen. Uit die ervaring zullen we heel wat leren, vooral inzake techniek, communicatie en samenwerking. Zo kunnen de volgende wijkrenovaties die op stapel staan nog sneller, innovatiever en grootschaliger verlopen', zegt de Leuvense schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani.

Luchtfoto

De thermografische luchtfoto van Leuven, die aangeeft hoeveel warmte er verloren gaat via daken, zal vanaf januari online staan. Elke Leuvenaar kan zijn of haar dak op de kaart zoeken en bekijken of extra isolatie nodig is. Het centrale infopunt Energids biedt ook hier ondersteuning bij de interpretatie van de warmtefoto, want dat is niet altijd evident. Inwoners krijgen dan meteen ook advies over de volgende stappen die ze kunnen zetten om hun energieverbruik te beperken.

Vanaf januari 2016 kunnen alle Leuvenaars ook terecht voor gratis begeleiding in het energieloket op het stadskantoor, dat uitgebreid wordt. Door de gelijklopende openingsuren met de dienst Wonen probeert de Energids zoveel mogelijk burgers met bouw- of renovatieplannen te bereiken.

'Je kan er terecht voor correcte informatie, hulp bij de zoektocht naar aannemers, een verwijzing naar de juiste premies, advies bij offertes en technieken, enz. De Leuvenaars kunnen voor dezelfde praktische informatie en persoonlijke ondersteuning ook terecht in de energiebus, die van wijk tot wijk trekt en op evenementen zal staan', legt Ridouani uit.

Over het belang van woningrenovatie bestaat geen twijfel meer. Ongeveer 80% van het energieverbruik van een Leuvens huishouden komt van verwarming van huizen. Meer dan 60% van de CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen. Daar ligt een enorme marge om te besparen op de energiefactuur en het energiecomfort en tegelijk ook het huizenpatrimonium van Leuven te verduurzamen. Bijna drie vierde van de woningen die in 2030 nog in gebruik zullen zijn, zijn vandaag al gebouwd. Isoleren of het reduceren van de energievraag van woningen is duidelijk cruciaal.

Toch aarzelen vele inwoners om de stap te zetten. Ze kijken op tegen de rompslomp, denken te weinig technische kennis te hebben of vrezen geen goede aannemer te vinden. Er is ook veel onduidelijkheid over de financiële rendabiliteit van de maatregelen. Met het collectieve renovatieproject wil de stad Leuven deze barrières wegnemen.

Bij deze collectieve renovatie neemt de stad heel wat zaken op zich. Ze gaat na welke woningen in aanmerking komen en welke werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Ze stelt ook aannemers aan, volgt de werken op en zoekt uit voor welke premies en subsidies de deelnemers in aanmerking komen. De deelnemers sluiten zelf een contract met de aannemer en betalen de werken.

Het project past niet alleen perfect in de klimaatneutrale ambities van de stad, maar levert de deelnemers ook een dubbel financieel voordeel op: ze genieten van een groepstarief voor de uitvoering van de werken en besparen achteraf op hun uitgaven voor energie.

In de wijken die niet worden geselecteerd voor collectieve renovatie zal de stad initiatieven voor energiezuinige renovatie lanceren. Zo organiseren de stad en de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO een samenaankoop voor spouwmuur- en buitenmuurisolatie. De stad trekt ook aan de kar van andere samenaankoopprojecten en sociale isolatieprojecten en maakt ze bekend bij haar inwoners.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunningsproces is geen wondermiddel tegen ongekende lozingen

Vergunningsproces is geen wondermiddel tegen ongekende lozingen

Het huidige vergunningsproces is geen wondermiddel tegen ongekende lozingen van bedrijven. Dat zei de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tijdens een hoorzitting in de onderzoekscommissie PFAS van het Vlaamse parlement. Volgens de[…]

10/09/2021 | waterzuiveringafvalwater
3,85 miljoen € om 200 extra scholen asbestveilig te maken

3,85 miljoen € om 200 extra scholen asbestveilig te maken

Robot reinigt het strand

Robot reinigt het strand

Btw-verlaging gevraagd voor heropbouw na watersnood

Btw-verlaging gevraagd voor heropbouw na watersnood

Meer artikels