Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven richt taskforce scholenbouw op

Het stadsbestuur van Leuven richt een taskforce op om gedetailleerd in kaart te brengen wat de capaciteitsnood inzake scholen zal zijn en welke scholen uitbreidingsmogelijkheden hebben. In de werkgroep zullen alle onderwijsnetten en het lokaal overlegplatform van het Leuvens secundair onderwijs vertegenwoordigd zijn. Tegen het najaar van 2016 wil Leuven klaar zijn om een aantal concrete uitbreidings- of nieuwbouwprojecten in te dienen. Het stadsbestuur hoopt dat na de Vlaamse capaciteitsstudie snel de projectoproep zal volgen, zodat er vlug duidelijkheid is over de middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt.

Leuven krijgt de komende jaren met zekerheid te maken met een toenemend aantal leerlingen in het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs gebeurde reeds een gelijkaardige oefening die heel wat effect had. Verschillende basisscholen konden reeds uitbreidings- en nieuwbouwprojecten lanceren zodat ze in de nabije toekomst elke leerling een plekje kunnen geven. Zo werden in Leuven sinds 2012 meer dan vijfhonderd extra plaatsen gecreëerd.

'De stad Leuven heeft een sterk uitgebouwd secundair onderwijs, met liefst zeventien middelbare scholen van verschillende onderwijsnetten. Als centrumstad heeft Leuven een grote aantrekkingskracht op de hele regio. Twee derde van de leerlingen in het secundair onderwijs komt van buiten het grondgebied Leuven. Dat betekent dat niet enkel de Leuvense bevolkingsgroei van tel is, maar dat ook rekening moet worden gehouden met de groei in de ruimere regio om de capaciteit in kaart te brengen', verklaart de Leuvense schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

De Vlaamse capaciteitsmonitor brengt voor het eerst de verwachte evolutie van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs in kaart. Verwacht wordt dat vanaf 2020 Leuven, na Antwerpen en Brussel, met het grootste tekort aan plaatsen te kampen krijgt. Deze gegevens zijn gebaseerd op de demografische evolutie, de pendelbewegingen van leerlingen en de jaarlijkse overgangskansen. Leuven wil nu met een speciale werkgroep die cijfers verfijnen om heel doelgericht te kunnen bepalen welke uitbreidingen nodig zijn. Samen met de scholen zal ook worden bekeken waar uitbreidings- of nieuwbouwmogelijkheden zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam