Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven richt taskforce scholenbouw op

Het stadsbestuur van Leuven richt een taskforce op om gedetailleerd in kaart te brengen wat de capaciteitsnood inzake scholen zal zijn en welke scholen uitbreidingsmogelijkheden hebben. In de werkgroep zullen alle onderwijsnetten en het lokaal overlegplatform van het Leuvens secundair onderwijs vertegenwoordigd zijn. Tegen het najaar van 2016 wil Leuven klaar zijn om een aantal concrete uitbreidings- of nieuwbouwprojecten in te dienen. Het stadsbestuur hoopt dat na de Vlaamse capaciteitsstudie snel de projectoproep zal volgen, zodat er vlug duidelijkheid is over de middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt.

Leuven krijgt de komende jaren met zekerheid te maken met een toenemend aantal leerlingen in het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs gebeurde reeds een gelijkaardige oefening die heel wat effect had. Verschillende basisscholen konden reeds uitbreidings- en nieuwbouwprojecten lanceren zodat ze in de nabije toekomst elke leerling een plekje kunnen geven. Zo werden in Leuven sinds 2012 meer dan vijfhonderd extra plaatsen gecreëerd.

'De stad Leuven heeft een sterk uitgebouwd secundair onderwijs, met liefst zeventien middelbare scholen van verschillende onderwijsnetten. Als centrumstad heeft Leuven een grote aantrekkingskracht op de hele regio. Twee derde van de leerlingen in het secundair onderwijs komt van buiten het grondgebied Leuven. Dat betekent dat niet enkel de Leuvense bevolkingsgroei van tel is, maar dat ook rekening moet worden gehouden met de groei in de ruimere regio om de capaciteit in kaart te brengen', verklaart de Leuvense schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

De Vlaamse capaciteitsmonitor brengt voor het eerst de verwachte evolutie van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs in kaart. Verwacht wordt dat vanaf 2020 Leuven, na Antwerpen en Brussel, met het grootste tekort aan plaatsen te kampen krijgt. Deze gegevens zijn gebaseerd op de demografische evolutie, de pendelbewegingen van leerlingen en de jaarlijkse overgangskansen. Leuven wil nu met een speciale werkgroep die cijfers verfijnen om heel doelgericht te kunnen bepalen welke uitbreidingen nodig zijn. Samen met de scholen zal ook worden bekeken waar uitbreidings- of nieuwbouwmogelijkheden zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

15 januari 2021 WIENERBERGER NV Kapel ter Bede 121 , 8500 KORTRIJK - BE0448850870. 2019-01-01 - 2019-12-31 VOLVO CAR BELGIUM NV John Kennedylaan 25 , 9000 GENT - BE0420383548. 2019-01-01 - 2019-12-31 ETABLISSEMENTS WANTY MAURICE SA Rue des[…]

Faillissementen 2021

Faillissementen 2021

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten