Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven plant herinrichting van benedenstad

Gerelateerde onderwerpen :

Leuven plant herinrichting van benedenstad

Het Leuvense schepencollege heeft een reeks principiële beslissingen genomen over de verdere ontwikkeling van de benedenstad. De voorstellen gaan nu naar de gemeenteraad. De komende maanden wil men deze algemene principes concretiseren en verfijnen. De herinrichting van de benedenstad omvat de heraanleg van een aantal straten, de aanleg van voetgangersgebieden en een meer eenvormige organisatie van het autoverkeer. De autoluwere binnenstad wordt gekoppeld aan de nog te bouwen parking onder speel- en wandelpark De Bruul. Die zal plaats bieden aan 600 wagens. De eerste spadesteek kan wellicht al in 2017 gebeuren.

Leuven zoekt een gezond evenwicht tussen de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad die historisch gegroeid is en daarom niet eenvoudig aanpasbaar is aan de noden van de 21ste eeuw. Met de term 'bovenstad' omschrijft Leuven het hoger gelegen gedeelte van de binnenstad, ruwweg het gebied tussen de Bondgenotenlaan en de Naamsestraat. De benedenstad omvat de rest van de binnenstad. Het is tevens de zone die in vroegere tijden te kampen had met overstromingen.

De middeleeuwse stadskern zal anders worden georganiseerd dan de rest van de benedenstad. De stadskern zal stelselmatig autoluw worden gemaakt. In een eerste fase gebeurt dit in het gebied aansluitend op de lus Donkerstraat-Tessenstraat-Brusselsestraat, maar pas na de aanleg van parking De Bruul. Op dat moment worden ook de parkeerplaatsen op het openbare domein, waaronder de Vismarkt, afgebouwd. De Vismarkt staat ook nog altijd op de lijst van Leuvense pleinen die moeten worden heraangelegd.

Autoluw

Tussen de parkings Sint-Jacobsplein en De Bruul en het kernwinkelgebied komen aanloopstraten die autoluw ingericht worden en bezoekers op een aangename manier naar de binnenstad moeten leiden. Om dit concreet te maken, denkt de stad voor deze zone aan de introductie van een systeem van nummerplaatherkenning voor deze zone. Het voetgangersgebied wordt uitgebreid. Het kernwinkelgebied in de middeleeuwse stadskern wordt geherwaardeerd en versterkt. Er moet op termijn een aangenaam en gesloten winkelcircuit ontstaan.

De benedenstad beschikt over twee verkeerslussen: de Donkerstraat - Tessenstraat - Brusselsestraat (lus 1) en Kapucijnenvoer - Sint-Jacobsplein - Tervuursevest (lus 2). Het is de bedoeling dat aan iedere lus een rotatieparking verbonden is die het bezoekende autoverkeer opvangt. Dat worden parking De Bruul en parking Sint-Jacob. Het lussensysteem voorkomt autoverkeer dat de hele stad doorkruist.

Uit de definitieve plannen van de Hertogensite blijkt dat de stad niet langer kiest voor de bouw van een grote centrumparking onder de ziekenhuissite. Daarom kan ook de huidige doorsteek doorheen de binnenstad langs de Kapucijnenvoer verdwijnen. Dat gebeurt zodra de Bruulparking in werking is. De stad onderzoekt ook nog de mogelijkheid om de randparkings op de ring en het voorstadsparkeren voort uit te bouwen.

Vandaag moeten bij de bouw van nieuwe woningen in de binnenstad parkeerplaatsen op eigen terrein worden voorzien. Er zijn echter nog vele oudere woningen zonder eigen parkeerplaats. Die bewoners zijn afhankelijk van bewonerskaarten. Daarom wil de stad een aantal bewonersparkeerplaatsen in de middeleeuwse stadskern behouden, maar niet binnen het voetgangersgebied.

Herinrichting straten

Er komt een concreet actieplan met een fasering voor de herinrichting van verschillende straten in de benedenstad. Indien de definitieve herinrichting niet meteen mogelijk is, kan er ook een tijdelijke herinrichting komen die de nieuwe identiteit van de straat duidelijk maakt. Welke straten voor deze herinrichting in aanmerking komen, wordt later beslist. De eerste plek waar een dergelijk plan zal worden opgesteld, is de directe omgeving rond de toekomstige parking De Bruul.

De parking kan er enkel komen indien ze voldoet aan enkele randvoorwaarden. Zo moet de heraanleg van park De Bruul, waaronder de parking wordt gerealiseerd, nauw aansluiten bij de huidige inrichting. Het groene karakter van De Bruul moet behouden blijven en indien mogelijk zelfs versterkt. De parking moet worden ontsloten via een centrale sleuf in de Brouwersstraat en moet makkelijk, aangenaam en efficiënt worden verbonden met het kernwinkelgebied. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Meer artikels