Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven plaatst in snel tempo zonnepanelen op stadsgebouwen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven plaatst in snel tempo zonnepanelen op stadsgebouwen

© Jesse De Meulenaere

Een jaar geleden gaf de stad Leuven het startschot voor één van de grootste coöperatieve projecten rond hernieuwbare energie in Leuven. De stad wilde tien publieke gebouwen van zonnepanelen voorzien in samenwerking met de energiecoöperaties ECoOB en Ecopower. Inwoners konden mee investeren in en eigenaar worden van de zonne-installaties. Het initiatief is een succes en wordt voorgezet.
De eerste zonnepanelen in het kader van dit project werden in juli vorig jaar geplaatst op het dak van kinderdagverblijf De Girafant. Intussen werden al tien publieke gebouwen voorzien van in totaal 2.327 zonnepanelen. Het dak van museum M was als laatste aan de beurt. Hier voorzien 112 zonnepanelen het museum van 42 kWp. Dit komt overeen met een productie van 36.500 kWh per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van tien gezinnen.
 
“We willen op onze eigen gebouwen graag het goede voorbeeld geven om natuurlijke energie op te wekken en die onmiddellijk aan de Leuvenaars terug te geven. We hopen dat beheerders of eigenaars van andere grote gebouwen in onze stad dit voorbeeld volgen”, zegt de Leuvense schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera.
 
De voorbije maanden werden zonnepanelen geplaatst op de daken van tien publieke gebouwen. Naast het voormelde kinderdagverblijf De Girafant zijn dat het ontmoetingscentra Genadedal en 't Celestijntje, de Sportschuur in Wilsele, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan, het politiehuis op de Philipssite en recent dus ook museum M. Eerder werden ook al zonnepanelen gelegd op het stadskantoor, het zwembad en de sporthal van Kessel-Lo en de gebouwen van de reinigings- en technische dienst.
 
“De 2.327 zonnepanelen op deze daken zijn samen goed voor een vermogen van 830 kWp en een investering van 650.000 €. De zonnepanelen zullen samen ongeveer 740.000 kWh per jaar opleveren. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer tweehonderd Leuvense gezinnen. Het hele project levert tot nu toe een besparing op van 180 ton CO2”, zegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers.
 
Door samen te werken met de energiecoöperaties Ecopower en ECoOB konden Leuvenaars maximaal en rechtstreeks financieel in dit project participeren en investeren in hernieuwbare energie. Ze hebben dat ook talrijk gedaan. Het nodige geld voor de tien projecten was snel bij elkaar gesprokkeld.
 
“Dat toont aan dat het draagvlak voor hernieuwbare energie in Leuven groot is. We vonden het belangrijk dat de inwoners hieraan kunnen deelnemen omdat alle natuurlijke energiebronnen immers gemeenschappelijk goed zouden moeten zijn. Deze manier van werken is een win-winsituatie voor zowel de burgers, de coöperaties als de stad. Leuvenaars kunnen een graantje meepikken, de coöperaties versterken hun werking en slagkracht en de stad ziet haar energiefactuur naar beneden gaan”, vervolgt schepen Dessers.
 
Ter gelegenheid van het tiende gerealiseerde zonnedak kwam ook federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten een kijkje nemen in Leuven. “Projecten als deze zijn cruciaal voor de energietransitie en dragen bij tot de bevoorradingszekerheid van ons land en de daling van de CO2-uitstoot. Leuven toont aan dat steden en gemeenten sleutels in handen hebben om het aandeel hernieuwbare energie in ons land op te krikken. De samenwerking met burgers vormt een meerwaarde. Door inwoners mee te laten investeren vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie. Zonnepanelen zijn nog steeds een slimme investering en dankzij de samenwerking tussen de stad en de coöperaties krijgen hier meer mensen toegang toe. Die oplossingen zijn nodig, want we hebben veel meer hernieuwbare energie nodig”, aldus minister Van der Straeten.
 
Leuven wil het aandeel zonne-energie nog flink omhoog stuwen, wat ook past in Leuven 2030, een plan waarbij de stad binnen een tiental jaren de uitstoot van broeikasgassen op het hele grondgebied wil doen verdwijnen. Het model om publieke gebouwen van zonnepanelen te voorzien heeft volgens schepen Dessers nog een groot potentieel. Het zal niet bij deze tien gebouwen blijven. Een volgende selectie van publieke gebouwen is in de maak. Er zijn nog heel wat onbenutte mogelijkheden beschikbaar.
 
“We stellen bovendien vast dat ook privébedrijven zoals AB InBev en KBC recent grootschalige initiatieven ontwikkelden door zelf ook zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Bedrijven of eigenaars van grote gebouwen mogen ons altijd contacteren om eens te praten over de mogelijkheden om zelf zonnepanelen te plaatsen. Ook inwoners kunnen nog altijd mee investeren in hernieuwbare energie en mede-eigenaar worden van de Leuvense zonnepanelen. Een aandeel kost 250 €”, besluit David Dessers.
Vanaf l.: schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers, federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten en schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

INEOS investeert 2 miljard € in groene waterstofproductie

INEOS investeert 2 miljard € in groene waterstofproductie

INEOS heeft aangekondigd dat het in de komende tien jaar 2 miljard € zal investeren in de productie van koolstofvrije, groene waterstof in heel Europa. De eerste productiesites zullen worden gebouwd in België, Duitsland en Noorwegen.[…]

19/10/2021 | Antwerpengroene energie
Antwerpen maakt plannen voor uitrol warmtenetten tegen 2030

Antwerpen maakt plannen voor uitrol warmtenetten tegen 2030

Gasunie en North Sea Port ontwikkelen samen waterstofnetwerk

Gasunie en North Sea Port ontwikkelen samen waterstofnetwerk

'Onze sector heeft een immense invloed op de energietransitie'

'Onze sector heeft een immense invloed op de energietransitie'

Meer artikels