Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven past parkeernormen voor nieuwbouwprojecten aan

Gerelateerde onderwerpen :

Leuven past parkeernormen voor nieuwbouwprojecten aan

Het Leuvense stadsbestuur wil de verordening aanpassen die het aantal parkeerplaatsen voor auto's en fietsen regelt die voorzien moeten worden in nieuwbouwprojecten. De vernieuwde regelgeving zal ten vroegste volgend voorjaar worden ingevoerd. Het uitgangspunt is dat de stad steeds minder publiek domein beschikbaar zal stellen voor het stallen van private voertuigen. Grotere nieuwbouwprojecten met meer dan vijf wooneenheden moeten zelf voldoende parkeerplaatsen voorzien zodat wagens van bewoners geen plaats meer nodig hebben op het publieke domein. De bewoners van deze gebouwen zullen in de toekomst ook geen recht meer hebben op een bewonerskaart. 

Voor sociale woonprojecten verlaagt de stad de norm voor autoparkeerplaatsen naar 0,5. Dat betekent dat een project met bijvoorbeeld vijftig sociale woningen 25 parkeerplaatsen zal moeten voorzien. Tot nu toe bedroeg de norm één parkeerplaats per sociale woning. Het bouwproject moet ook zo worden ontworpen dat auto's en fietsen niet meer op straat staan.
 
Voor de handel, horeca en bedrijven binnen het kernwinkelgebied verlaagt de stad de parkeernorm bij nieuwbouw naar nul parkeerplaatsen. Bouwheren moeten hier ook werk maken van meer voorzieningen voor fietsparkeren. Voor alle bouwprojecten zullen er hogere kwaliteitseisen voor de fietsenstalling worden gesteld en het aantal fietsparkeerplaatsen moet omhoog. Ook studentencomplexen moeten in de nodige fietsenstallingen voorzien.
 
Bij grotere projecten of in een particuliere woning met een gevel van meer dan 7 m blijft één parkeerplaats per wooneenheid in principe de norm. Wanneer een bouwheer, verkavelaar of ontwikkelaar echter voldoende investeert in duurzame alternatieven, zoals deelwagens of deelbakfietsen, kan van die norm worden afgeweken.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar[…]

21/11/2022 | Bedrijfswagens
Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Meer artikels