Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven opent Marie Thumas Durieuxbrug aan Vaartkom

Leuven opent Marie Thumas Durieuxbrug aan Vaartkom

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv Chris Danckaerts hebben samen met Anne-Séverine Poupeleer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vernieuwde Vaartkombrug en de nieuwe bijhorende brug aan de Vaartkom opengesteld. Fietsers genieten langs de Marie Thumas Durieuxbrug van een vlotte en veilige verbinding over de Vaart. Het project sluit naadloos aan bij het Leuvense stadsvernieuwingsproject aan de Vaartkom en verbindt het Engels Plein en het Joanna Maria Artoisplein rechtstreeks met elkaar. De Vlaamse overheid investeerde in totaal 3,5 miljoen € in de nieuwe infrastructuur.
De bruggen kregen één gemeenschappelijke naam: ze worden vernoemd naar Marie Thumas-Durieux, die samen met haar man Edmond in Leuven aan de wieg stond van de allereerste conservenfabriek van het land. Steve Thumas, de achterkleinzoon van Marie Thumas, was aanwezig bij de opening van de bruggen. 
 
De realisatie van de nieuwe brugverbindingen sleepte meer dan drie jaar aan. De nieuwe brug ligt al sinds april 2017 op zijn plaats, maar sindsdien stonden nog tal van werken op stapel, zoals de elektromechanische inrichting, de indienststelling van de brugmachine en de nodige asfalterings- en wegenwerken om zowel de nieuwe als de reeds bestaande brug aan te sluiten op het wegennet. 
 
Fietsers en voetgangers konden de bruggen al sinds vorig jaar in beide richtingen gebruiken. Voor automobilisten geldt op beide bruggen éénrichtingsverkeer. Zij kunnen nu via de nieuwe brug van het Engels Plein naar de Aarschotsesteenweg en de stationsomgeving rijden. De reeds bestaande brug dient, ook in één richting, voor de omgekeerde beweging. 
De omgeving van de bruggen kreeg eveneens een make-over. Voor de bouw van de nieuwe brug moest het oude jachthavengebouw worden afgebroken dat de stad Leuven momenteel in vernieuwde stijl heropbouwt. Ook het vroegere brugbedieningsgebouw is verwijderd: de elektromechanische aansturing van beide bruggen gebeurt vanuit een nieuwe brugkelder.
 
“De opening van de Marie Thumas Durieuxbrug is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Vaartkom van een troosteloze industriële plek naar een creatieve, groene, sociale stadswijk. Dankzij de nieuwe bruggen hoeft het autoverkeer niet langer langs de Havenkant te rijden om aan de overzijde van de Vaart te raken, wat ervoor zorgt dat zowel de Noord- als de Zuidoever nu autoluw zijn. We gaan de hele omgeving dan ook opnieuw aanleggen, als een plaats die mensen samen brengt, met veel groen, bomen en ontmoetingsplekken”, zegt burgemeester Ridouani.
 
“We kunnen nu ook het Victor Broosplein definitief aanleggen. In het najaar starten we met de procedure om een ontwerper aan te stellen. De tijdelijke aanleg door vzw Onkruid als een openluchthuiskamer met grote zitbanken en groen heeft alvast aangetoond hoe een hele buurt opleeft als we publieke ruimte inrichten als een aangename ontmoetingsplek”, besluit schepen van Openbare Werken Dirk Vansina. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Techni-Mat gaat door!

Techni-Mat gaat door!

The Fair Experts bevestigt dat de vakbeurs Techni-Mat mag doorgaan. Een aantal weken geleden besliste de Nationale Veiligheidsraad dat beurzen sinds 1 september opnieuw mogen georganiseerd worden, zonder beperking op het absolute aantal[…]

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Meer artikels