Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven maakt werk van hemelwaterplan

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven maakt werk van hemelwaterplan

In de Leuvense deelgemeente Wilsele-Putkapel wordt het Sint-Agathaplein heraangelegd. Op de plaats van het oude zwembad komt een gloednieuw dorpsplein met meer groen, zitbanken voor bewoners, spelelementen voor kinderen (stapstenen en balanceerbalken) en toegankelijke wandelpaden. Het Sint-Agathaplein is vermoedelijk klaar tegen het einde van dit jaar.

Naast de kerk wordt momenteel reeds een groot bufferbekken voor regenwater aangelegd, met een totale capaciteit van 50.000 liter. “Het ondergrondse bufferbekken vangt bij grote regenbuien een deel van het water op en voert het nadien vertraagd langs het riool af. Zo ontlast het bufferbekken het rioleringsstelsel en worden overstromingen in de lagergelegen zones vermeden", legt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina uit.

“Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging, maar biedt ook kansen. De opvang van regenwater in zo’n bufferbekken maakt deel uit van een masterplan rond omgaan met hemelwater. Het basisidee is om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse houden en lokaal op te vangen zodat de lagergelegen zones niet al het water tegelijk moeten verwerken. Zo is er minder wateroverlast”, vervolgt Dirk Vansina.Naast een bufferbekken legt de stad Leuven ook infiltratiezones aan. Die zones vangen het regenwater tijdelijk op en laten het op een natuurlijke manier infiltreren in de bodem. Een voorbeeld van zo’n zone is de wadi (waterafvoer door infiltratie) tussen het zwembad en Broekhout. De wadi wordt momenteel uitgegraven.

Bij hevige regenval vangt de wadi een deel van het regenwater op en kan deze dienst doen als waterberging waarbij een opslag van 60.000 liter mogelijk is. Maar meestal staat een wadi droog. Daardoor kunnen de kinderen uit de buurt de wadi ook gebruiken als speelterrein. In de wadi komen bijvoorbeeld balanceerbalken, stapstenen en een steltenparcours. Ook de gebruikte verhardingen op en rond het plein zijn waterdoorlatend of waterpasserend zodat  het water maximaal infiltreert.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

In het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port zal binnen de vier jaar via een pijpleiding waterstof worden getransporteerd over de landsgrens. Gasunie, Fluxys en de haven gaan samenwerken om de Nederlandse en Belgische[…]

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Meer artikels