Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven maakt werk van hemelwaterplan

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven maakt werk van hemelwaterplan

In de Leuvense deelgemeente Wilsele-Putkapel wordt het Sint-Agathaplein heraangelegd. Op de plaats van het oude zwembad komt een gloednieuw dorpsplein met meer groen, zitbanken voor bewoners, spelelementen voor kinderen (stapstenen en balanceerbalken) en toegankelijke wandelpaden. Het Sint-Agathaplein is vermoedelijk klaar tegen het einde van dit jaar.

Naast de kerk wordt momenteel reeds een groot bufferbekken voor regenwater aangelegd, met een totale capaciteit van 50.000 liter. “Het ondergrondse bufferbekken vangt bij grote regenbuien een deel van het water op en voert het nadien vertraagd langs het riool af. Zo ontlast het bufferbekken het rioleringsstelsel en worden overstromingen in de lagergelegen zones vermeden", legt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina uit.

“Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging, maar biedt ook kansen. De opvang van regenwater in zo’n bufferbekken maakt deel uit van een masterplan rond omgaan met hemelwater. Het basisidee is om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse houden en lokaal op te vangen zodat de lagergelegen zones niet al het water tegelijk moeten verwerken. Zo is er minder wateroverlast”, vervolgt Dirk Vansina.Naast een bufferbekken legt de stad Leuven ook infiltratiezones aan. Die zones vangen het regenwater tijdelijk op en laten het op een natuurlijke manier infiltreren in de bodem. Een voorbeeld van zo’n zone is de wadi (waterafvoer door infiltratie) tussen het zwembad en Broekhout. De wadi wordt momenteel uitgegraven.

Bij hevige regenval vangt de wadi een deel van het regenwater op en kan deze dienst doen als waterberging waarbij een opslag van 60.000 liter mogelijk is. Maar meestal staat een wadi droog. Daardoor kunnen de kinderen uit de buurt de wadi ook gebruiken als speelterrein. In de wadi komen bijvoorbeeld balanceerbalken, stapstenen en een steltenparcours. Ook de gebruikte verhardingen op en rond het plein zijn waterdoorlatend of waterpasserend zodat  het water maximaal infiltreert.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels