Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven dient bezwaarschrift in tegen Broeklin

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven dient bezwaarschrift in tegen Broeklin

De Leuvense schepen van Handel Johan Geleyns.

Het Leuvense stadsbestuur diende zopas een bezwaarschrift in tegen het Broeklin-project in Machelen. Dit is een grootschalig bouwproject van 153.250 m² verhuurbare oppervlakte, waarvan 55.000 m² voor kleinhandel. Het is de opvolger van het fel gecontesteerde Uplace-project.
Tegen Uplace diende Leuven destijds eveneens bezwaar in omdat het over een klassiek grootschalig winkelcentrum ging dat volgens het stadsbestuur voor een grote regio marktverstorend zou zijn geweest. Ook de bovenlokale mobiliteit zou er erg onder geleden hebben.
 
“Voor het Broeklin-project werden de oorspronkelijke Uplace-plannen weliswaar aangepast, maar toch blijft het probleem bestaan dat Vlaanderen te veel winkelvloeroppervlakte per inwoner heeft. Zonder garanties een complex bijbouwen dat nog eens een derde van de Leuvense handelsruimte vertegenwoordigt, is en blijft onverantwoord. Zo dreigt het hele Broeklin-verhaal oude wijn in nieuwe zakken te worden. En die wijn smaakte al bijzonder zuur. Wij verzetten ons tegen het zonder meer aanbieden van nieuwe handelsruimtes omdat er elders al zoveel leegstand is”, zegt de Leuvense schepen van Handel Johan Geleyns.

Maakindustrie

Om de oude industriezone onder het viaduct van Vilvoorde nieuw leven in te blazen werd reeds in 2004 het idee voor Uplace gelanceerd. Dat moest een grootschalig winkel- en belevingscentrum worden. Na een jarenlange procedureslag, een gevolg van klachten omwille van de verwachtte onredelijke concurrentie en verkeershinder, besliste ondernemer Bart Verhaeghe uiteindelijk om Uplace plaats te laten maken voor Broeklin, een circulaire werkwinkelwijk, waar opleiding, productie, consumptie en hernieuwbare energie samenkomen. Maakwinkels zijn vaak startende kleine winkels van ambachtslui, technici, kunstenaars, … die hun ruimte verdelen over verkoop- en atelierruimte.
 
“Op zich een mooi concept maar als stadsbestuur zien we een aantal essentiële problemen. Om heel Broeklin te vullen zijn erg veel maakwinkels nodig, die de huur moeten kunnen betalen. De definitie van 'maakwinkel' die de ontwikkelaar hanteert, is bovendien erg vrijblijvend: ‘een winkel die een unieke ervaring rond het productieproces en/of een educatief element aanbiedt’. Dat is een bepaling die erg ruim te interpreteren valt en waar je alle kanten mee uit kan”, vreest schepen Geleyns.
 
“Ook is er geen enkele garantie dat er sancties volgen als de doelstellingen niet worden gehaald worden. Integendeel, als men er niet in slaagt om voldoende maakwinkels samen te brengen, dient de ruimte ingevuld te worden met kmo’s. Maar wat verstaat men daaronder? Uiteindelijk is zowat elke winkel een kleine of middelgrote onderneming”, vervolgt Johan Geleyns.
 
De stad Leuven diende daarom donderdag een bezwaarschrift in. Daarin wordt gesteld dat er te weinig garanties zijn dat de mooie woorden en principes van het Broeklin-concept ook effectief in daden zullen worden omgezet.
 
“Broeklin gaat ook in tegen de visie van de winkelnota van de Vlaamse regering. Die nota concentreert zich op het handelsgebeuren in Vlaamse steden om zo de leefbaarheid van de kernen te verhogen. Het gaat hier onmiskenbaar over extra winkeloppervlakte die bijkomende concurrentie oplevert voor Leuven, Tienen, Aarschot, Vilvoorde en zelfs Mechelen”, zegt de Leuvense schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.
 
“We kunnen ons zeker vinden in de principes van de maakwinkels, de circulaire economie en een betere mobiliteit. We geloven echter niet dat dit project zijn beloftes kan waarmaken. De Vlaamse handel verdient beter dan loze woorden op papier. Leuven vraagt dan ook spijkerharde garanties in dit project”, besluit schepen van Handel Johan Geleyns.
Het Uplace-project (foto) is definitief afgevoerd, maar ook tegen de opvolger Broeklin wordt nu bezwaar ingediend.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

De site Verbeemen in Mechelen staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Het gebied zal transformeren van een leegstaande industriële site, naar een kwalitatieve woonomgeving met buurtpark. De omgevingsvergunning voor de bouw van[…]

22/10/2021 | Mechelen
152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Meer artikels