Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven bouwt parking voor 4.000 fietsen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Leuven bouwt parking voor 4.000 fietsen

Deze taferelen moeten in de toekomst tot het verleden behoren.

In Leuven start in mei de bouw van een nieuwe fietsenstalling onder het Martelarenplein aan het spoorwegstation. De fietsparking sluit aan op de bestaande autoparking De Bond en heeft een capaciteit van bijna 4.000 fietsen. Daarmee komt het totale aantal fietsstalplaatsen vlakbij het station op meer dan 10.000 en moet er een einde komen aan de vele rondslingerende fietsen op het plein.

Het tekort aan fietsenstallingen aan het Leuvense station is al jaren een probleem. Het station van Leuven behoort tot de topstations van ons land wat het aantal reizigers betreft. Die reizigers, onder wie vele studenten, verplaatsen zich ook steeds vaker met de fiets. Ondanks de vele fietsenstallingen in de onmiddellijke omgeving van het station blijft het tekort nijpend.

“Tijdens de vorige legislatuur maakten we een aantal afspraken met de NMBS. Zo werden in parking De Bond een aantal parkeerplaatsen opgeofferd voor een tijdelijke fietsenstalling, op voorwaarde dat de NMBS op termijn een nieuwe fietsparking onder het Martelarenplein zou realiseren. De bouw van deze fietsenstalling is nu goedgekeurd door de gemeenteraad en in mei beginnen de nutswerken. Aansluitend begint de aannemer dan met de bouw van de eigenlijke fietsenstalling”, verklaart schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies.

“In 2015 begonnen we met een actieprogramma om het tekort aan fietsenstallingen weg te werken. Naast de bestaande capaciteit van 5.358 plaatsen nam de NMBS een aantal kortetermijnmaatregelen. Perron 13 en een braakliggend perceel aan de IJzerenwegstraat werden ingericht voor 680 bijkomende fietsen. In autoparking De Bond transformeerden 28 autostaanplaatsen tijdelijk in een betalende fietsenstalling van 583 plaatsen. Tot slot breidde de voormalige betalende fietsenstalling uit met 400 extra plaatsen door de installatie van dubbelhoge rekken”, legt Devlies uit.

In ruil voor de tijdelijke inname van de 28 autostaanplaatsen zou de NMBS op termijn een ondergrondse fietsenstalling met bijna 4.000 plaatsen creëren onder het Martelarenplein, Eind 2016 verwierf de NMBS al een stedenbouwkundige vergunning voor dit project. Ook moesten er afspraken gemaakt worden tussen de NMBS, parkinguitbater Cogos en de stad Leuven, die eigenaar is van de parking. Die afspraken zijn nu rond en werden op 25 februari goedgekeurd door de gemeenteraad.

De fietsenstalling zal bereikbaar zijn vanaf het Martelarenplein langs een nieuw te bouwen trap over een gedeelte van de huidige trapconstructie. Bijkomend wordt ook een nieuwe trap gerealiseerd op het Martelarenplein. Zo krijgt de fietsparking een bijkomende uitgang in de richting van het stadskantoor en de passerelle over de sporen. Er komt een  een fietsgeleidingssysteem zodat fietsers snel kunnen zien of er al dan niet plaats is in de fietsenstallingen.

Fietsspiraal

Ook de werkzaamheden aan de fietsspiraal aan het station (een vrij spectaculaire fietsverbinding tussen Kessel-Lo en het stadscentrum) kunnen opnieuw hervat worden. Er ontbrak nog een tussenstuk dat uitgeeft op het hellende vlak aan het oude seinhuis. Door het faillissement van de aannemer kon deze ‘missing link’ niet afgewerkt worden.

Ondertussen is een nieuw bestek uitgeschreven dat zopas eveneens door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De toewijzing aan de nieuwe aannemer zal binnenkort gebeuren. De afwerking van de fietsspiraal liep ondertussen al anderhalf jaar vertraging op. De fietsverbinding zal in principe na de zomervakantie in gebruik worden genomen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens

De Vlaamse en Brusselse tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens werden geïndexeerd op 1 juli. Het gaat om voertuigen met een maximaal toegelaten massa (mtm) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1[…]

Ghent Logistic Campus wordt 250.000 m² groot

Ghent Logistic Campus wordt 250.000 m² groot

Heleboel nieuwe fietsstraten op komst in Antwerpen

Heleboel nieuwe fietsstraten op komst in Antwerpen

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Meer artikels