Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven blijft investeren in het openbaar domein

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Leuven blijft investeren in het openbaar domein

De openbare ruimte was het voorbije jaar voor velen een plaats om te wandelen, te fietsen en elkaar veilig te ontmoeten. De coronacrisis heeft het belang van kwaliteitsvolle publieke ruimte bevestigd. De stad Leuven investeerde al vóór de virusuitbraak flink in comfortabele openbare ruimtes en neemt nu verdere initiatieven om de gedeelde ruimte nog aangenamer en veiliger te maken.
De geplande stadsvernieuwing blijft extra aandacht besteden aan groene ontmoetingsplekken en vlot bereikbare woningen voor een nog aangenamere, kwaliteitsvolle en gezondere stad.
 
De viruspandemie heeft meer dan ooit getoond hoe belangrijk de kwaliteit van het openbaar domein voor de inwoners is. Zeker voor mensen die geen of een kleine tuin of terras hebben was onze openbare ruimte onmisbaar, maar het is sowieso voor elke inwoner erg belangrijk. De Leuvense plannen voor straten en pleinen voorzien dan ook in vergroening en herindeling van de ruimte.
 
“Door in te zetten op ontharding en extra groen in het straatbeeld maken we onze straten en pleinen ‘future-proof’. Bovendien investeren we op die manier in een aangename omgeving die de leef- en woonkwaliteit verbetert”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.

Mobiliteit op maat

De evolutie richting leefbare stad wordt de volgende jaren voortgezet. “Deze zomer rollen we de zone 30 uit over het volledige grondgebied, dus ook in de deelgemeenten van Leuven. Voor Wilsele-dorp is er al een mobiliteitsplan, in Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, en Kessel-Lo zijn de plannen in opmaak. Heverlee komt in 2022 aan bod”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers.
 
“Voor voetgangers bouwen we voort aan comfortabele en toegankelijke routes, met aandacht voor wie minder goed ter been is. Zo zullen nieuwe stoepen waar mogelijk minstens 1,5 m breed worden en als we bushaltes vernieuwen, verhogen we ze zodat het instappen voor iedereen gemakkelijk is”, zegt schepen  Dirk Vansina.
 
“Aan vijf kruispunten in Leuven en de deelgemeenten hebben we de opstelstroken voor fietsers verbreed. Bovendien kunnen ze rechtsaf-door-rood rijden op vier locaties. Omdat de helft van de verplaatsingen in de binnenstad met de fiets gebeurt, is 60% er ondertussen fietszone”.
 
“Zo krijgen fietsers meer ruimte en kunnen kinderen en jongeren veiliger naar school. De stad installeerde tijdelijk ook 500 extra fietsenstallingen en maakte het ontlenen van de Bluebike-deelfiets in 2020 tijdelijk gratis”, vult schepen David Dessers aan.
“Om bezoekers gebruik te laten maken van de randparkings, de handel te stimuleren en het zoekverkeer te verminderen, kan men vier uur kosteloos parkeren in Parking Vaartkom op vrijdag, zaterdag en op koopzondagen. Een gratis elektrische shuttle brengt je dan naar het centrum”, zegt Dessers.

Investeren

Een kwart van de steden en gemeenten zou investeringen uitstellen door de crisis. “Steden en gemeenten zijn echter goed voor ongeveer 40% van de overheidsinvesteringen en dus een belangrijke factor in de economische relance”, zegt Vansina.
“Leuven besteedt jaarlijks ongeveer 20 miljoen € aan de kwalitatieve inrichting van haar openbaar domein. Dat niveau gaan we zeker aanhouden, er komt geen jojobeleid van vertragen en versnellen. We blijven investeren in de aanleg van straten, pleinen, nieuwe parken en ontharding. Dit jaar staan onder andere de Prinses Lydialaan, de Vlierbeeklaan, de P.J. Verhaeghenstraat, de Privaatweg en de Kessel-Losesteenweg op de planning”, aldus de schepen van Openbare Werken.
 
Ook kinderen en jongeren hebben nood aan publieke ruimte, waar ze kunnen spelen, elkaar ontmoeten, hun ding kunnen doen. “Dit was lastig tijdens de lockdowns, daarom creëren we extra plaats voor hen die ze mee mogen invullen. Dit jaar plannen we een (her)aanleg van het skateterrein ’t Fort in Wilsele, de speelzone aan Ymeria in Wijgmaal, een speelweide aan de Abdij van Vlierbeek (Kessel-lo), een speel- en sporterrein op het Hoornplein in Leuven en een heus speelbos aan de terreinen van de Schietstand in Heverlee”, verklaart de schepen.
 
Minder in het oog springend maar zeker zo belangrijk is de investering in ledverlichting. “We vervingen reeds een aanzienlijk deel van de openbare verlichting met dit duurzame alternatief, maar we steken nu nog een tandje bij om tegen 2030 het volledige openbare verlichtingsnet te laten omschakelen naar ledtechnologie. Zo werken we ook verder aan een klimaatbestendige stad”, zegt Dirk Vansina.

Stadsontwikkeling

“De richting die we ruimtelijk met de stad uit willen, staat in ons ruimtelijk structuurplan dat in 2017 werd opgemaakt. De coronacrisis heeft bevestigd dat die richting de goede is om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken. Efficiënt en gedeeld ruimtegebruik, meer (gemeenschaps)voorzieningen, verbindende stap- en trapschakels, groene ontmoetingsplekken, slimme herbestemmingen van bestaand erfgoed en innovatieve zorgfuncties – al deze thema’s zijn actueler dan ooit”, legt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies uit.
 
“Pas gerealiseerde projecten zoals het Janseniushof – een rustige woonoase met sportruimte pal in de Benedenstad – beantwoorden al aan deze behoeften. Maar ook de toekomstige blauwgroene Hertogensite, waar een welzijnstoren levenslang wonen stimuleert in ons nieuwe culturele hart, zorgen voor meer levenskwaliteit in de stad. Ook de klimaatneutrale wijk Sint-Jansbergsesteenweg en de duurzame geothermische woonwijken Nieuw Leuven en Burenberg worden straks nieuwe en aangename woonomgevingen”, aldus Carl Devlies.
 
“Als een straat een herinrichting of heraanleg krijgt, vinden we het belangrijk om de buurt daarbij te betrekken. Al werd dit door de contactbeperkende coronamaatregelen een uitdaging. Bij een buurtvergadering heb je het voordeel van direct contact. Dat viel de voorbije maanden weg. Toch hebben de stadsdiensten snel geschakeld en geplande inspraaktrajecten werden op korte termijn omgevormd naar een digitaal alternatief. Buurtbewoners kregen info tijdens een webinar en konden daarna online, via mail of telefonisch vragen stellen”, besluiten de Leuvense schepenen.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

'Eerst het water, de rest komt later'

'Eerst het water, de rest komt later'

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

Meer artikels