Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven biedt zelf 200 betaalbare woningen aan tegen 2025

Gerelateerde onderwerpen :

Leuven biedt zelf 200 betaalbare woningen aan tegen 2025

Voorzitter Lies Corneillie en Marc Bauwens, directeur van AG Stadsontwikkeling Leuven.

Vanaf dit najaar zal het Leuvense Autonoom Gemeentebedrijf woningen verhuren aan gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of op de wachtlijst staan, maar over onvoldoende middelen beschikken om op de private markt te huren. De ambitie is om tegen 2025 tweehonderd betaalbare woningen ter beschikking te stellen. Bij de start komen alvast een tachtigtal woningen in aanmerking.

De woningen komen uit het historische woonpatrimonium van de Groep Leuven, dat in 2019 werd overgedragen aan AG Stadsontwikkeling Leuven, en van bestaande grondposities van het gemeentebedrijf. Het autonoom gemeentebedrijf bereidt ook al projecten voor die na 2025 opgestart of gerealiseerd zullen worden. Voor grotere projecten wordt samengewerkt met een specifiek ontwerpteam en worden de werken uitbesteed aan een algemene aannemer.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

Uit een vraag van parlementslid Maxim Veys aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele blijkt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen slechts een beperkt deel van hun middelen gebruiken voor de bouw en renovatie van sociale woningen.[…]

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Meer artikels