Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leuven betwist cijfers Vlaamse regering

Leuven betwist cijfers Vlaamse regering

De Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) presenteerde eind januari zijn nieuwe bevolkingsprognoses voor alle 308 Vlaamse gemeenten. De SVR voorspelt een sterke daling van het bevolkingsaantal voor Leuven in de komende vijftien jaar en gaat zo volkomen in tegen alle andere bestaande bevolkingsprognoses, die allemaal een blijvende stijging voorspellen. De gevolgen van deze foute prognose kunnen dramatisch zijn voor voorzieningen die nu al onder druk staan in de stad. De Vlaamse regering zal deze cijfers immers gebruiken om te beslissen naar welke steden extra subsidies voor bv. scholenbouw en kinderopvang gaan. Het Leuvense stadsbestuur stelt dat de cijfers van de SVR absoluut niet kloppen en eist dringend een correctie van Vlaamse regering. Als dat niet gebeurt, zal de universiteitsstad niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen, desnoods tot bij de Raad van State.

'We staan erop dat de cijfers worden gecorrigeerd. Deze studie ondermijnt onze positie als stad en kan zware financiële gevolgen hebben. De Vlaamse regering zal zich voor haar beleid immers op deze studie baseren. Indien ze de fabels van hun eigen studiedienst gelooft zit Leuven met een probleem want dan krijgen we minder middelen voor allerlei projecten. Daarom vraagt het schepencollege aan de Vlaamse regering om deze dwaasheid dringend recht te zetten', reageert burgemeester Louis Tobback.

De SVR stelt dat voor alle steden en gemeenten exact dezelfde methode werd toegepast om tot de cijfers te komen. 'Dat kan best zijn, maar in Leuven zitten we o.m. met een populatie van 35.000 studenten uit eigen land. Die wonen en leven in onze stad, maar officieel zijn ze elders ingeschreven. We mogen hen zelfs niet inschrijven, maar buitenlandse studenten moeten we dan wel weer inschrijven. Als de cijfers van de SVR juist zijn, zou dat overigens een radicale trendbreuk betekenen met de effectieve groeicijfers die Leuven de voorbije vijftien jaar optekende, een periode waarin de stad tussen 2008 en 2011 procentueel zelfs de sterkste bevolkingsaangroei van alle Vlaamse centrumsteden kende. We verwerpen dan ook de toepasbaarheid van het algemene hypothesemodel op Leuven en dus de geldigheid van deze prognoses voor Leuven', legt Tobback uit.

'Als we de SVR mogen geloven, zal binnenkort flink wat Leuvens vastgoed tegen een spotprijs op de markt komen. De SVR stelt dat Leuven tegen 2030 bijna 6.000 inwoners zal verliezen. De grote stadsontwikkelingsprojecten die nu in ontwikkeling zijn die de komende jaren en decennia worden opgeleverd en waarbij de woningen, ondanks de hoge prijzen, nog steeds erg vlot van de hand gaan, worden niet meegenomen in de projectie. De SVR voorspelt dus de facto een verregaande leegstand in Leuven over tien jaar, vermits er tegen dan voldoende woningen zullen gebouwd zijn voor een groei van minstens 108.000 inwoners. De volledig onwaarschijnlijke SVR-prognoses houden geen rekening met de eigenheid van Leuven', aldus Tobback.

Als we de SVR mogen geloven, zal binnenkort flink wat Leuvens vastgoed tegen een spotprijs op de markt komen. Dat een Leuvense leegloop onwaarschijnlijk is, wordt ondersteund door alle andere bestaande bevolkingsprognoses, waaronder studies van het Federaal Planbureau en van de KU Leuven. De prognose van Frank Vastmans (Centrum voor Economische Studiën) voorspelt zelfs een groei met meer dan 9% van de Leuvense bevolking tegen 2030, wat vooral te danken zal zijn aan de groeiende universiteit en kennisindustrie. Voorlopig is er geen enkele aanleiding om te verwachten dat deze groei zou stoppen, integendeel. Zo zijn er nog wetenschapsparken op het grondgebied van Leuven die ontwikkeld zullen worden.

Ook de bevolkingsprojectie van het stedenbouwkundige studiebureau BUUR in het kader van de SBO-IWT studie Orderin'F stelt een forse groei van de Leuvense bevolking tegen 2030 voorop, zelfs met meer dan 15%. Het baseert zich op de prognose van het Federaal Planbureau, en corrigeert deze lokaal door een correctie voor de extra tewerkstelling in te bouwen, gebaseerd op de gestage groei van de kennisindustrie en van het aantal buitenlandse studenten aan de universiteit. Volgens deze studie zal de grotere instroom van werknemers en hun gezin samen met een instroom van inwoners uit het Brusselse Gewest leiden tot een forse bevolkingstoename in Leuven en omstreken.

'De tijdelijke onderbenutting van het sociaal woonpatrimonium in Leuven van de afgelopen decennia omdat de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben gekozen voor renovatie van het bestaande patrimonium vooraleer met nieuwbouw te starten, wordt niet meegenomen in de evolutie. De vooropgestelde hypothese houdt geen rekening met de blijvende groei en verdere internationalisering van de universiteit en de kenniseconomie. De verwachte verhoogde instroom van Nederlandse studenten naar Leuven door het recent duurder worden van universitaire studies in Nederland is nergens inpasbaar. Kom ons dus niet vertellen dat deze cijfers juist zijn', besluit Louis Tobback. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar