Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leren op de werkplek eindelijk ook in Vlaanderen

Leren op de werkplek eindelijk ook in Vlaanderen

© Robert Kneschke - stock.adobe.com

In het Vlaamse parlement werd het decreet duaal leren en de aanloopfase goedgekeurd. Dit decreet maakt de definitieve uitrol van duaal leren mogelijk en zal vanaf 1 september 2019 in werking treden, voornamelijk in de derde graad van het beroeps- en technische onderwijs. Eerder al lanceerden de Vlaamse ministers Philippe Muyters (Werk en Economie) en Hilde Crevits (Onderwijs) hun conceptnota leren en werken, werden heel wat testprojecten gestart en werden de vele stelsels van leren en werken vereenvoudigd.

“Hiermee wordt een enorme stap vooruit gezet voor jongeren die liever leren op de werkvloer en die schoolmoe dreigen te worden, maar daarom nog niet leermoe zijn”, zeggen N-VA-volksvertegenwoordigers Axel Ronse, Koen Daniëls en Miranda Van Eetvelde.

Duaal leren

Duaal leren door werken houdt in dat jongeren meer dan nu niet alleen ervaring kunnen opdoen op de werkvloer, maar ook effectief leren op die werkvloer. Op die manier kunnen jongeren die al doende leren een kwalificatie behalen en zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het behalen van kwalificaties zorgt ervoor dat het vroegtijdig schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid op een effectieve manier worden aangepakt. Jongeren vanaf 15 jaar die arbeidsbereid zijn maar nog niet arbeidsrijp, krijgen een traject op maat aangeboden, de zogenaamde aanloopfase. Dit traject wordt uitgewerkt op maat van elke individuele leerling en is zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.

Het duaal leren door werken situeert zich in de derde graad van het bso en het arbeidsmarktgerichte tso, al wordt ook de tweede graad niet uitgesloten. Het is de klassenraad die jongeren op het einde van de tweede graad adviseert om een duaal traject te volgen. Op basis van een sollicitatieprocedure wordt de match gemaakt tussen de leerling en de onderneming op basis waarvan het leertraject wordt uitgetekend en waarbij de praktijk en de leercomponent op elkaar zijn afgestemd.

Schoolmoe, niet leermoe 

“Hiermee wordt een enorme stap vooruit gezet voor jongeren die liever leren op de werkvloer. Ze verwerven op deze manier competenties en een diploma die beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Daar zijn momenteel genoeg kansen, gezien de vele vacatures. Dit is de beste manier om onze arbeidskrapte aan te pakken. Het opleidingssysteem van leren op de werkvloer kampt al jaren met een imagoprobleem. Er heerste een negatieve perceptie bij jongeren, ouders als bedrijven, ondanks de hoge tewerkstellingsgraad van afgestudeerde leerlingen die een alternerende opleiding leren en werken hebben gevolgd. We zetten hiermee volop in op jongeren die schoolmoe dreigen te worden, maar daarom niet leermoe zijn en nu een positieve keuze kunnen maken voor duaal leren. Het is voor leerkrachten, leerlingen en werkplaatsen dé manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te versterken”, zeggen Ronse, Daniëls en Van Eetvelde.

Unizo

Unizo verwelkomt de aanloopfases en snuffelstages in het systeem van duaal leren, zoals voorzien in het decreet duaal leren. “Jongeren vanaf 14 jaar via snuffelstages alvast een week laten proeven van werken in een écht bedrijf kan hen helpen en extra motiveren om op basis van die eerste ervaring de juiste studiekeuze te maken. Een grote instroom van gemotiveerde jongeren met de juiste attitude en talenten in het duaal leren is erg belangrijk, zowel voor de ondernemers, de jongeren zelf als de arbeidsmarkt”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Aanloopfase

Ook de invoering van een zogenaamde ‘aanloopfase’ waarin jongeren worden klaargestoomd die niet rechtstreeks kunnen instromen in het duaal leren is volgens Unizo een goede zaak. “Alleen vinden we niet dat die fase onbeperkt mag blijven duren. Zes maanden lijkt ons een maximum. Die termijn moet volstaan om jongeren die nog niet meteen naar het duaal leren kunnen klaar te stomen. Als ze langer blijft duren, riskeer je dat een bepaald deel van de jongeren in die aanloopfase ‘geparkeerd’ geraakt. Dit mogen we niet laten gebeuren. Voor jongeren die hun weg niet vinden in het traditionele secundaire onderwijs, het duaal leren of de aanloopfase moeten we alternatieve trajecten voorzien”, besluit Danny Van Assche.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Associatie KU Leuven start unieke samenwerking rond levenslang leren

Associatie KU Leuven start unieke samenwerking rond levenslang leren

De KU Leuven en vijf hogescholen brengen hun opleidingsaanbod samen en werken zo mee aan de arbeidsmarkt van de toekomst en de maatschappij van morgen. Al wie wil bijblijven, specialiseren, groeien of omscholen kan vanaf nu terecht op[…]

02/12/2021 | KU Leuven
Belgen zijn na Nederlanders meest tevreden over hun werk

Belgen zijn na Nederlanders meest tevreden over hun werk

Democo organiseert unieke workshop voor kinderen

Democo organiseert unieke workshop voor kinderen

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Meer artikels