Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leopoldlaan in Eeklo wordt veiliger

Leopoldlaan in Eeklo wordt veiliger

In 2017-2018 wordt de Leopoldlaan in Eeklo aangepakt: er komen gescheiden fietspaden en aan de Sint-Jansdreef komt een veilige fietsoversteek. Dit jaar wordt het dossier vervolledigd. De heraanleg is gepland in 2017, de afwerking in 2018.

Asfalt

De Leopoldlaan is een gewestweg. Voor de heraanleg tussen Gent en Maldegem komt Eeklo aan de beurt om beton door asfalt te vervangen. De stad nam het initiatief om niet enkel beton door asfalt te vervangen, maar ook structureel in te grijpen zodat de weg al goed uitgerust is tegen het moment dat de ring om Eeklo is aangelegd. De aanleg sluit ook aan bij de doelstellingen om het verkeer in de binnenstad te vertragen zodat de ring later de snelste weg wordt om Eeklo te passeren.

Breder fietspad

De Leopoldlaan krijgt een breder en veiliger fietspad dat aan beide zijden 2 m breed is, de rijweg wordt uitgevoerd als 2 x 1 rijstrook in asfalt en de Sint-Jansdreef wordt een fietsstraat en veel veiliger om over te steken. Zo worden ook de woonstraten ten noorden van de Leopoldlaan ontlast van doorgaand verkeer. Op enkele plaatsen langs de N9 wordt een asverschuiving aangelegd waar auto's veilig kunnen wachten om de baan te kruisen (aan de Gamma en aan Yeti).

Ovonde

Voor de ovonde vraagt de stad aanpassingen voor veiliger fietsverkeer aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), maar hierin zal de stad vermoedelijk zelf het initiatief moeten nemen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde