Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leo Van Broeck is nieuwe Vlaamse bouwmeester

Gerelateerde onderwerpen :

Leo Van Broeck is nieuwe Vlaamse bouwmeester

De Vlaamse regering heeft Leo Van Broeck aangesteld als nieuwe bouwmeester voor de komende vier jaar. Hij neemt zijn functie op vanaf 1 september. Leo Van Broeck is medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck. Hij studeerde in 1981 af als ingenieur-architect aan de KU Leuven. Hij is er sinds 1995 actief als praktijkassistent en sinds 2006 als professor Architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. Tevens is hij als gastdocent betrokken bij verschillende architecturale programma's en publieke organisaties.

In 1997 stichtte Leo Van Broeck de vzw Stad en Architectuur, een vereniging gevestigd in Leuven die architectuur in België promoot door het organiseren van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met Museum M en Kunstencentrum STUK in Leuven.

In 2007 richtte hij samen met Oana Bogdan het architectenbureau Bogdan & Van Broeck op, een kantoor dat sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door een actief maatschappelijk engagement. Daarnaast is Van Broeck sinds 2013 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB).

De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen van de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving. De bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Daarnaast draagt de Vlaamse bouwmeester bij tot visievorming en reflectie, met de klemtoon op interdisciplinaire en intersectorale initiatieven.

De bouwmeester treedt op als adviseur van de Vlaamse regering en wordt niet langer ondergebracht bij de minister van Omgeving (Joke Schauvliege) maar bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Die overkoepelende positie zou het de bouwmeester mogelijk moeten maken om verschillende beleidsdomeinen aan te spreken. Van Broeck moet ook samenwerken met een college van vier experts.

Leo Van Broeck staat in de architectuurwereld bekend als een voorstander van verdichting en hoogbouw, ook in landelijke gebieden. Vlamingen moeten gaan wonen op een kleinere oppervlakte en minder verkavelen. Zijn eigen architectenbureau weigert klanten die een kavel willen bebouwen. Volgens hem is de uitdaging voor onze overbevolkte planeet een totale herschikking van ons ruimtegebruik.

De eerste Vlaamse bouwmeester was architect Bob Van Reeth, die in januari 1998 werd aangesteld. Op 1 juni 2005 nam Marcel Smets de functie over, op 1 juli 2010 gevolgd door Peter Swinnen, mede-oprichter van het het Brusselse architectenkantoor 51N4E.

Swinnen werd in februari 2015, enkele maanden vóór het einde van zijn mandaat, ontslagen na een kritisch auditrapport. Zijn adjunct Stefan Devoldere nam vervolgens de functie tijdelijk over.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook[…]

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Meer artikels