Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lening voor woning stijgt met 20.000 €

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Lening voor woning stijgt met 20.000 €

Wie geld leende voor een nieuwbouw, leende volgens cijfers van de Beroepsvereniging voor Krediet in het tweede kwartaal van 2020 gemiddeld 194.000 €. Een jaar geleden was dit nog maar 175.000 €.
 

 

Ook kredieten voor aankoop stegen met 11.000 € en kredieten voor de renovatie van een woning gingen van 52.000 naar 58.000 €. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) roept de Vlaamse regering op tot aangepaste  maatregelen waardoor nieuwbouw- en renovatieprojecten voor de gemiddelde Vlaming betaalbaar blijven.
 
Samen met een stijging van het ontleende bedrag zien we in dezelfde periode een daling van het aantal goedgekeurde kredieten. De kredieten voor nieuwbouw daalden met 29% en ook kredieten voor aankoop daalden met 27%.
 
De voorbije jaren zagen we vaak een stijging van het aantal kredieten gecombineerd met een stijging van de grootte van een hypothecair krediet. Gezinnen leenden meer geld voor een woning, maar dit werd gecompenseerd door bijvoorbeeld een lagere rentevoet. Vandaag zien we dat niet en lijkt het erop dat veel gezinnen niet meer in staat zijn zulke grote leningen aan te gaan waardoor het volume kredieten daalt.  

Relanceplan wonen

De Vlaamse Confederatie Bouw roept de Vlaamse regering op om snel werk te maken van een relanceplan dat betaalbaarheid en kwaliteit op de woningmarkt moet verwezenlijken. “Zet de sloop- en heropbouwpremie verder, verhoog het gebruik van de verzekering gewaarborgd wonen en maak het verschil tussen het standaardtarief van registratierechten en het renovatietarief groter”, stet de VCB.
 
De turbulentie op de woningmarkt dwingt gezinnen een hogere prijs te betalen voor een woning. Het risico bestaat dat deze gezinnen achteraf niet meer genoeg geld overhouden voor een energetische renovatie. Een lager renovatietarief voor registratierechten kan hier een oplossing bieden.
 
Vandaag is het standaardtarief 6% en het verlaagde tarief voor renovatie 5%. Dit verschil is te klein om kopers aan te sporen om bijkomend energetisch te renoveren. Als dit tarief verder verlaagd wordt, worden kopers al van bij de aankoop sterk aangespoord om rekening te houden met een toekomstige renovatie. Een koper die op kortere termijn kan renoveren, bijvoorbeeld binnen de twee jaar, dient daarbovenop nog een extra korting te krijgen.
 
“De stijging van de huizenprijzen wordt grotendeels gedreven door de schaarste aan bouwgronden. Met de huidige turbulentie op de markt is het dan ook geen goed idee om bouwgrond of woonuitbreidingsgebied te schrappen. We moeten nu stabiliteit op de vastgoedmarkt creëren die de economische relance verder zal ondersteunen”, besluit de VCB.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Het strenger worden van de banken vormt een gevaar voor projecten"

"Het strenger worden van de banken vormt een gevaar voor projecten"

Ook in 2021 laat Bouwkroniek een reeks CEO’s aan het woord. We zetten het nieuwe jaar in met de antwoorden van Elisabeth Van Damme, bestuurder bij makelaar Elitis Real Estate. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

Nieuw park en woningen Hoekakker in Ekeren stapje dichter bij realisatie

Nieuw park en woningen Hoekakker in Ekeren stapje dichter bij realisatie

Nieuwe bestemming voor PMS-pand in Kortrijk

Nieuwe bestemming voor PMS-pand in Kortrijk

Kerremanspark in Zellik wordt woonerf met 72 woningen

Kerremanspark in Zellik wordt woonerf met 72 woningen

Meer artikels