Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leiewerken stuwsluiscomplex Harelbeke voltooid

Leiewerken stuwsluiscomplex Harelbeke voltooid

Zopas vond de officiële inhuldiging plaats van de Leiewerken op en rond het stuwsluiscomplex in Harelbeke. De thv Leieland, bestaande uit de aannemersbedrijven Jan De Nul nv, Herbosch-Kiere nv, Engie Fabricom nv en Aelterman bvba, stond in voor het ontwerp en de uitvoering van de werken.

De voorbije vijf jaar werkte de tijdelijke handelsvennootschap Leieland in opdracht van De Vlaamse Waterweg aan de vernieuwing en modernisering van de stuwsluis, de vaarweg en de omgeving langsheen de Leie in Harelbeke.

Jan De Nul en Herbosch-Kiere waren samen verantwoordelijk voor de bouwkundige werken en voor de algemene coördinatie en afstemming van de belangen tussen alle betrokken partijen.

Engie Fabricom stond in voor de elektromechanische werken, Aelterman voor de staalbouwwerken. Hun nauwe samenwerking leidde tot een optimaal ontwerp en kwaliteitsvolle uitvoering, zowel op nautisch, hydraulisch, technisch, als esthetisch vlak.

De infrastructuurwerken gebeurden midden in de stadskern van Harelbeke. Ook kon de Leie tijdens de werken niet gestremd worden. Dit alles had een directe impact op de uitvoeringsmethodes en de projectplanning.

Thv Leieland koos voor de inrichting van een tijdelijke sluis, zodat de scheepvaart geen hinder ondervond van de werken. Een tijdelijke stuw zorgde ervoor dat er geen wateroverlast was tijdens de werken.

De nieuwe sluis en stuw werden ingepland op dezelfde locatie als de oude voor een optimaal nautisch en hydraulisch ontwerp. De bouw kon dus pas beginnen na de inrichting van de tijdelijke infrastructuur en de afbraak van de oude infrastructuur.

Naast het nieuwe stuwsluiscomplex bouwde thv Leieland een pompgemaal met twee turbines. Bij wateroverschot zullen deze energie opwekken. Omgekeerd, in droge periodes en bij watertekorten kan het pompgemaal water naar het opwaartse waterpand pompen. De verwachte energieopbrengst is hoger dan het verbruik van het stuwsluiscomplex, waardoor het complex als energieneutraal beschouwd wordt.

De Leiewerken in Harelbeke kaderen binnen het overkoepelende Seine Schelde-project, dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton tussen Parijs en Antwerpen kunnen varen. Deze infrastructuurwerken bestaan onder andere uit het vernieuwen van sluizen, stuwen en kaaimuren, het verdiepen van kanalen of het graven van nieuwe en het verhogen van bruggen.

In Harelbeke voerde de thv Leieland volgende infrastructuurwerken uit:
•    Afbraak van oude infrastructuur
•    Nieuwe sluis (230 m lang, 12,5 m breed x 4,70m waterdiepte)
•    Nieuwe stuw (twee stuwsegmenten elk 12,5 m breed)
•    Pompgemaal met turbines
•    Vistrap
•    Kaaimuren (2 km)
•    Baggerwerken
•    Plaatsen van nieuwe stalen Hogebrug (80 m en 1.000 ton),   Bloemmolenbrug (beweegbare fietsersbrug), Banmolenbrug
•    Riolering, warmtenet en wegenis.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

De Werkvennootschap heeft de plannen toegelicht voor het doortrekken van Fietssnelweg F29 tussen Leuven en Tervuren. Na de aanleg van dit nieuwe traject rijden fietsers ononderbroken van Tervuren tot aan het onderzoekscentrum iMec, vlak aan de[…]

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Meer artikels