Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leiewerken in Komen starten in 2017

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts heeft meer duidelijkheid gegeven over de timing van de Leiewerken in Komen. De infrastructuurwerken zullen begin 2017 van start gaan en moeten tegen eind 2019 afgerond zijn. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister Ben Weyts in antwoord op zijn parlementaire vraag.

De Leiewerken in Komen passen in het Seine-Scheldeproject. Dit Europese project wil een vlotte binnenvaartverbinding tot stand brengen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde. In het kader van dit ambitieus project staat waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) o.a. in voor het verdiepen en verruimen van de Leie tussen Wervik en Gent en het vervangen van bruggen. Ook in Komen worden door de Service public de Wallonie (SpW) werken gepland. Het zijn deze werken die zullen beginnen in 2017.

De geplande werken in Komen omvatten tussen de sluis van Komen en de brug in Komen het verdiepen van de Grensleie (baggeren nieuw vaarprofiel), de realisatie van een kruisingsplaats voor klasse Vb-schepen (rechteroever) en een aanmeerplaats voor pleziervaartuigen (linkeroever) en het aanpassen van de langswegen en het jaagpad.

Aan de brug in Komen is er de realisatie van verticale oeververdedigingen (verbreding en verdieping van de rivier) en de aanleg van een onderdoorgang van de nieuwe langswegen onder de bestaande oprit van de brug.

Afwaarts de brug van Komen tot aan de grens Komen-Wervik omvatten de werkzaamheden het realiseren van een bochtafsnijding van de Grensleie door de aanleg van nieuwe oeververdedigingen (zowel verticaal als in talud) en het opwaarts afsluiten van de oude Leie-arm, de aanleg van een kruisingsplaats voor klasse Vb-schepen (linkeroever), de aanleg van overstromingsgebied Près de Lys (linkeroever), de aanleg van een wandel- en recreatiepark op de linkeroever en de realisatie van nieuwe langswegen en een jaagpad.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

ZinkInfo Benelux heeft sinds april een nieuwe algemeen directeur. Peter De Brabandere (55) volgt Bruno Dursin op die ruim tien jaar de organisatie leidde. Peter De Brabandere heeft heel wat ervaring opgebouwd binnen de werkgeverswereld in[…]

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen