Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leiedal koopt site Bramier van Menen

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Menen sloot in november een akkoord met de intercommunale Leiedal over de aankoop van een gedeelte van de site Bramier in Lauwe. Leiedal verwerft 4 ha van de stad om het aanbod aan ruimte voor bedrijven te verruimen. De aankoop past in het reconversiebeleid van Leiedal. Het aansluitende natuurgebied blijft in handen van de stad.

De site Bramier in Lauwe heeft een rijk verleden. Sinds 1920 was dit de uitvalsbasis van de pannenfabriek De Leie en de tegelfabriek Novoblock. Na de stopzetting van de tegelproductie van Novoblock door Holcim in 2004 onderging de site een grondige sanering. In 2008 kocht het stadsbestuur van Menen de grond voor een herontwikkeling. Leiedal onderzocht in opdracht van het stadsbestuur de mogelijkheid om de site opnieuw in te richten als hedendaags bedrijventerrein met een meerwaarde voor de omgeving. Op 13 november sloten Leiedal en de stad Menen een akkoord over de verkoop van dit gebied.

Het overige achterliggende gebied, dat vroeger gebruikt werd om klei te ontginnen en later als kalkbezinkingsbekken ingezet werd, blijft eigendom van de stad. Natuurpunt staat in voor het beheer van de waardevolle en kalkrijke biotoop.

De site wordt omgevormd tot een hedendaags bedrijventerrein. Er worden nieuwe wegen en rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen en groen aangelegd. Een tiental bedrijven zullen er een nieuwe stek vinden. De oppervlaktes variëren van zowat 1.500 m² tot 1 ha. Uitzonderlijk is ook een perceel groter dan 1 ha toegelaten. De interesse van bedrijfsleiders naar dergelijke percelen is volgens Leiedal alvast groot. Wellicht kunnen de eerste bedrijfspercelen vanaf 2018 op de markt komen.

Menen maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan om de inrichting voor de herontwikkeling vast te leggen. De bestemming zal gewijzigd worden van milieubelastende industrie naar zone voor bedrijvigheid. De stad benadrukt dat geen zware industrie of sterk verkeersgenererende activiteiten zullen toegelaten worden op de site.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

De teams van Valens (Eiffage) haalden het contract binnen voor de bouw van het psychiatrisch centrum voor het Saint-Luc ziekenhuis en Valisana in Sint-Lambrechts-Woluwe, op de campus van de UCLouvain. De werken starten deze maand. Het gaat om[…]

17/09/2021 | Projectenoverheidsopdracht
UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Meer artikels