Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leiedal koopt site Bramier van Menen

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Menen sloot in november een akkoord met de intercommunale Leiedal over de aankoop van een gedeelte van de site Bramier in Lauwe. Leiedal verwerft 4 ha van de stad om het aanbod aan ruimte voor bedrijven te verruimen. De aankoop past in het reconversiebeleid van Leiedal. Het aansluitende natuurgebied blijft in handen van de stad.

De site Bramier in Lauwe heeft een rijk verleden. Sinds 1920 was dit de uitvalsbasis van de pannenfabriek De Leie en de tegelfabriek Novoblock. Na de stopzetting van de tegelproductie van Novoblock door Holcim in 2004 onderging de site een grondige sanering. In 2008 kocht het stadsbestuur van Menen de grond voor een herontwikkeling. Leiedal onderzocht in opdracht van het stadsbestuur de mogelijkheid om de site opnieuw in te richten als hedendaags bedrijventerrein met een meerwaarde voor de omgeving. Op 13 november sloten Leiedal en de stad Menen een akkoord over de verkoop van dit gebied.

Het overige achterliggende gebied, dat vroeger gebruikt werd om klei te ontginnen en later als kalkbezinkingsbekken ingezet werd, blijft eigendom van de stad. Natuurpunt staat in voor het beheer van de waardevolle en kalkrijke biotoop.

De site wordt omgevormd tot een hedendaags bedrijventerrein. Er worden nieuwe wegen en rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen en groen aangelegd. Een tiental bedrijven zullen er een nieuwe stek vinden. De oppervlaktes variëren van zowat 1.500 m² tot 1 ha. Uitzonderlijk is ook een perceel groter dan 1 ha toegelaten. De interesse van bedrijfsleiders naar dergelijke percelen is volgens Leiedal alvast groot. Wellicht kunnen de eerste bedrijfspercelen vanaf 2018 op de markt komen.

Menen maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan om de inrichting voor de herontwikkeling vast te leggen. De bestemming zal gewijzigd worden van milieubelastende industrie naar zone voor bedrijvigheid. De stad benadrukt dat geen zware industrie of sterk verkeersgenererende activiteiten zullen toegelaten worden op de site.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Op het Valuepark Terneuzen start Gutami Holding met de bouw van een 60 MW zonnepark, dat zonne-energie zal opwekken voor ruim 14.000 gezinnen. Het is het grootste Zeeuwse zonnepark op het terrein van Valuepark Terneuzen, een samenwerking tussen[…]

19/06/2021 | ZonnepanelenNederland
Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Meer artikels