Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Gerelateerde onderwerpen :

,
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

De interesse in nieuwere woonvormen zoals tiny houses of containerwoningen, die op een beperkte ruimte toch alle comfort bieden, neemt toe. Deze woonvormen vallen vaak wat buiten de klassieke woningtypes. Voor steden en gemeenten is deze materie nieuw en wellicht ook nog ongekend. Zijn kleine woningen in verkavelingen, in het buitengebied of in de centra nu wél of niet vergunbaar en als ze al vergunbaar zijn, is de komst ervan dan juist wél of niet wenselijk, en zo ja, onder welke voorwaarden? 

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten in deze materie via een leidraad. Deze gaat in op de omgevingsaspecten van duurzame constructies met een (zeer) beperkte oppervlakte zoals tiny houses, containerwoningen, stacaravans, slow cabins, yurts, pods, … bedoeld om in te wonen of als recreatief verblijf (kamperen), en probeert een antwoord te geven op de meest gestelde vragen over deze constructies. Voor zorgwonen geldt wel specifieke regelgeving.
 
De leidraad kan je hier downloaden:

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels