Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Gerelateerde onderwerpen :

,
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

De interesse in nieuwere woonvormen zoals tiny houses of containerwoningen, die op een beperkte ruimte toch alle comfort bieden, neemt toe. Deze woonvormen vallen vaak wat buiten de klassieke woningtypes. Voor steden en gemeenten is deze materie nieuw en wellicht ook nog ongekend. Zijn kleine woningen in verkavelingen, in het buitengebied of in de centra nu wél of niet vergunbaar en als ze al vergunbaar zijn, is de komst ervan dan juist wél of niet wenselijk, en zo ja, onder welke voorwaarden? 

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten in deze materie via een leidraad. Deze gaat in op de omgevingsaspecten van duurzame constructies met een (zeer) beperkte oppervlakte zoals tiny houses, containerwoningen, stacaravans, slow cabins, yurts, pods, … bedoeld om in te wonen of als recreatief verblijf (kamperen), en probeert een antwoord te geven op de meest gestelde vragen over deze constructies. Voor zorgwonen geldt wel specifieke regelgeving.
 
De leidraad kan je hier downloaden:

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

Meer artikels