Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

LeaRn beperkt verspillingen en verhoogt de klantwaarde

LeaRn beperkt verspillingen en verhoogt de klantwaarde

Acht toonaangevende Limburgse bouwbedrijven (Democo, Dethier, Haex, Houben, Kumpen, Mathieu Gijbels, Van de Kreeke en Vanderstraeten) trachten sinds begin oktober elk in een concreet bouwproject de principes van LeaRn toe te passen. Tijdens dit pilootproject voor de Vlaamse bouwsector zal de Confederatie Bouw Limburg i.s.m. Cevora deze ondernemingen begeleiden en intensief coachen volgens LeaRn-principes, hun LeaRn-vermogen verhogen en ervaringen delen met de rest van de sector. Dit moet ook andere bedrijven inspireren om eveneens LeaRn toe te passen.

Deze acht bouwbedrijven proberen een lerende organisatie uit te bouwen waarbij iedereen zich betrokken voelt. Lean werken is immers een doorgedreven oefening in efficiëntie. Dit moet leiden tot actievere jobs van hun medewerkers waarbij de jobvraag en het regelvermogen verhoogd worden. Op die wijze kunnen bedrijven flexibel inspelen op een steeds veranderende markt en hun slagkracht verhogen. Dit moet leiden tot zoveel mogelijk toegevoegde klantwaarde, een kortere doorlooptijd en minder faalkosten.

In november krijgen het ganse management van de acht deelnemende bouwbedrijven en de bouwplaatsleiding gedurende vier dagen een intensieve training. In januari 2016 gaan de bouwplaatsen dan echt van start, waarbij de eerste stap naar het continu bouwen aan een levende organisatie of leaRn-organisatie wordt gezet. Ieder deelnemend bedrijf doorloopt een coachingtraject. Het krijgt ook een intensieve coaching van het project op de bouwplaats zelf.

Japan

Als symbool van het leaRn-bouwbedrijf werd de Darumapop gekozen. De ogen van deze traditionele Japanse pop zijn niet ingekleurd; het eerste oog wordt immers ingetekend bij de start van het project. Dat project wordt met een argusoog bekeken en ieder deelnemend bedrijf wordt eraan herinnerd om met een lean-bril naar zijn project te kijken. Wanneer het project tot een goed einde is gebracht, wordt ook het andere oog ingetekend. Op dat ogenblik zijn de voordelen van lean duidelijk geworden en heeft het gezorgd voor een vernieuwde kijk op de toekomst van het bedrijf. De Daruma helpt bedrijven er dus aan herinneren om lean te werken.

In 2016 zullen de Confederatie Bouw Limburg, Cevora en de pilootpartners hun ervaringen, struikelblokken en kansen delen met de rest van de sector. Daarna volgen nieuwe inspiratiesessies, managementtrainingen en opleidingen. Daarnaast zullen synergieën en samenwerkingsverbanden gezocht worden met andere leaRn-projecten. Dankzij dit project kan de Limburgse en Vlaamse bouwsector met concrete voorbeelden worden geïnspireerd en overtuigd van het voordeel van een lerend bouwbedrijf of een leaRn-bouwbedrijf.

'Lean (het leren van elkaar) is een managementconcept dat Toyota heeft gelanceerd om te kunnen afslanken, efficiënter te werken en de betrokkenheid van de werknemers te verhogen. Geen enkele klant betaalt immers graag voor fouten. We willen dus overbodige fouten trachten te vermijden door realistische doelstellingen na te streven. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom iets misgelopen is, ook externe omstandigheden zoals een staking bij een leverancier, maar daar heeft de klant geen oren naar want hij betaalt hiervoor', verklaren Chris Slaets en Goele Kerckhofs, directeur van en adviseur Transformatie Bouw bij de Confederatie Bouw Limburg.

Een cruciale vraag hierbij is hoe bedrijven hun kostenstroom kunnen afslanken. 'Naar interne problemen kijken, doet heel wat ogen opengaan. Lean focust niet zozeer op kleine verbeterpunten, maar wil de klant ervan verzekeren dat hij of zij een topproduct krijgt afgeleverd in een zo kort mogelijke doorstromingstijd. De bouwheer en de (onder)aannemer(s) voorfinancieren immers een heel stuk en willen hun liquiditeiten optimaler organiseren', verklaart Goele Kerckhofs, die het ganse project van transformatie in de bouw trekt.

Eén van de acht voorbeeldprojecten (de andere zijn een basisschool in Neerpelt, de Construction Academy in Diepenbeek, een appartementsgebouw in Mortsel, een politiekantoor in Borgloon, infrastructuurwerken, 51 wooneenheden in Genk en 27 appartementen in Beringen), waarbij elk project telkens gelinkt is aan een aannemer, is de bouw van een veertigtal passiefwoningen en een ondergrondse parking in Brussel in (normaliter) 1,3 jaar. Men beweert dit bouwtraject echter rond te krijgen in zeven maanden, dus de helft van de tijd en de ingezette middelen.

'De eerste planning van de bouwplaats wordt gemaakt door de calculator (uitvoeringsuren) en de volgende planning door de projectleider/bouwplaatsleider, maar zelden door de hele reeks van aannemers. De hoofdaannemer, de architect en (in geringe mate) de projectleider praten met de klant. We gaan zeggen welk eindresultaat ze moeten bereiken. Het lean-concept wil meer tijd stoppen in de voorbereiding van een project om sneller te kunnen bouwen en fouten te kunnen uitsluiten. Op die manier worden problemen opgelost vooraleer ze opduiken', luidt het.

'De eerste infosessie hierover vond reeds plaats in juni, waarbij enkele sprekers prakijkgetuigenissen gaven. Heel wat bedrijven in de zaal vroegen zich af of dit concept ook wel van toepassing is op wegenbouw en industriebouw. Lean is echter van toepassing op ieder bedrijf met concrete projecten waarbij de keten van onderaannemers wordt betrokken. In de veronderstelling dat ongeveer vijf onderaannemers meewerken aan een project komen we aan zeker dertig bedrijven met duizend werknemers die met deze lean-methodiek op korte termijn in aanraking komen', rekent Chris Slaets uit.

Op het eind willen de initiatiefnemers leermomenten inlassen. 'Door dit traject kunnen de pilootbedrijven immers andere ondernemingen inspireren en de valkuilen tonen. In het kader van het traject dat we met Cevora hebben uitgestippeld, hebben we dat allemaal verwerkt', vertellen Goele Kerckhofs en Chris Slaets.

Nederland

Lean is komen overwaaien uit Nederland omdat dat land in 2008 een crisisperiode beleefde waardoor men er noodgedwongen naar de grote kosten, de rendementen en de verbetermomenten is gaan kijken. Vandaag kent iedereen in Nederland lean-planning en is het zelfs een vereiste voor de aanwerving van project- en bouwplaatsleiders. In het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) hebben we twee jaar geleden o.m. dit project naar voor geschoven. Er is in elk vraag naar. Tijdens onze infosessie waren immers ook verschillende belangstellenden uit andere regio's aanwezig', juicht de directeur van de Confederatie Bouw Limburg toe.

Op het eind willen de initiatiefnemers leermomenten inlassen.

De stuurgroep besliste om zich bij het Belgisch-Limburgse leaRn-traject te laten begeleiden door het consultancybedrijf Arpa, dat zowat tien jaar geleden in Nederland werd opgericht door o.a. Arend van Randen en gevestigd is in Veldhoven. 'Arpa Learn Instituut past uitsluitend lean-methodieken toe in bedrijven. We hebben een oproep gedaan naar bedrijven om hun engagement aan te gaan na de infosessie, waarop een tachtigtal bedrijven uit Limburg, Brussel, Antwerpen, de Kempen en Vlaams-Brabant aanwezig waren. De externe kosten van een dergelijke begeleiding bedragen 35.000 tot 60.000 ' aan externe kosten, waarbij nog de interne kosten moeten gevoegd worden. Bedrijven moesten ook hun valkuilen doorgeven. We gaan niet met ellenlange contracten werken tussen ons en Arpa, maar hebben de deelnemende pilootbedrijven wel een engagementsverklaring laten ondertekenen', stipt Chris Slaets aan.

Begin oktober ontvingen de deelnemende bedrijven en Cevora een Darumapop en werden kritische prestatie-indicatoren (kpi's) afgesproken. Bij de start van het project kleurt elk bedrijf één van de twee ogen en op het eind het tweede. Tussen het kleuren van één oog bij de start en het kleuren van het tweede oog op het eind hebben ze nog een leerrijke weg te gaan.

'Ze doorlopen een intern leerproces dat ze aan den lijve moeten ondervinden. Hierbij worden conclusies getrokken die nog niet onmiddellijk kunnen geïntegreerd worden. Eigenlijk beleven deze bedrijven vanaf nu een blijvend leermoment, want dit proces stopt niet na een jaar. Ze leren voortaan door een lean-bril kijken en doen ervaringen op waardoor ze hun interne organisatie zullen veranderen', oppert Goele Kerckhofs.

De initiatiefnemers komen samen met de directies van de acht bedrijven en koesteren de intentie om een lerend netwerk op te zetten tussen ondernemingen, waarbij ze de verschillende insteken van elkaar vernemen en leren hoe bepaalde valkuilen kunnen vermeden worden.

'Elk bedrijf en iedere bouwplaats is anders, maar toch komen een aantal processen terug waarbij bedrijven van elkaar kunnen leren. Dit is een permanent leerproces waarbij iedereen de antwoorden vindt in zijn eigen bedrijf. Tijd is geld en het geld dat je geïnvesteerd hebt in tijd is je grote winst. Dankzij leaRn komt je kapitaal sneller vrij en kweek je meer betrokken en gelukkigere werknemers die je langer aan je bindt', besluiten Goele Kerckhofs en Chris Slaets.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen