Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Laureaat duurzame overheidsopdracht gezocht

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) lanceert een oproep naar lokale besturen om geslaagde voorbeelden van duurzame aankopen in te sturen. De VVSG wil op die manier duurzaam aankoopbeleid meer onder de aandacht brengen en innovatieve voorbeelden van duurzaam aankopen opsporen en als goede praktijk ter beschikking stellen. Ze hoopt zo andere lokale besturen te inspireren bij volgende aankopen.

Met een duurzame overheidsopdracht wordt een aankoop bedoeld waarin milieu-, sociale- en economische overwegingen geïntegreerd werden en waarbij gezocht wordt naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben en sociaal verantwoord zijn. De VVSG wil er ook de verspreiding van milieubesparende technologieën, sociale innovatie en de ontwikkeling van milieu-, sociaal- en ethisch verantwoorde producten en diensten mee bevorderen.

Goede praktijken hoeven echter niet beperkt te blijven tot het integreren van duurzaamheidscriteria in het bestek. Ook een intern milieubeleid, een globaal beheer van alle duurzaamheidsaspecten van de organisatie, een voorafgaande behoeftenanalyse en marktonderzoek kunnen bepalend zijn. Zij kunnen immers belangrijke informatie verschaffen over de verduurzaming van de diensten die niet binnen de strikte bepalingen van het bestek vallen.

Voorstellen kunnen ingediend worden tot 15 februari via vvsg.be. De enige voorwaarde om te kunnen deelnemen, is dat de aankoop is afgerond en dus de opdracht gegund is. Een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de VVSG, de Vlaamse overheid, de federale overheid en de Bond Beter Leefmilieu zal alle ingestuurde voorstellen beoordelen en daaruit vier laureaten selecteren. Bij de beoordeling zal rekening worden gehouden met de duurzaamheidscriteria die werden opgenomen in het bestek, de gerealiseerde milieu- of sociale winst, de originaliteit van de praktijk en in hoeverre deze ook overdraagbaar is naar andere lokale besturen. De beste praktijken worden gepubliceerd in een brochure en op de VVSG-website. De winnaar en de laureaten worden bovendien beloond met een duurzaam geschenk.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten