Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lastenverlaging van 6 ' per uur is nodig

De werkgevers in de bouwsector zijn tevreden dat de taxshift die zopas door de regering werd voorgesteld, niet gefinancierd wordt door een verhoging van de btw. De sector is ook verheugd dat de regering speciale aandacht schenkt aan de moeilijke situatie in de bouw. De Confederatie Bouw en Bouwunie wijzen in een gezamenlijke mededeling wel op de urgentie van deze maatregelen en hopen dat zo snel mogelijk na het zomerreces specifieke acties ten voordele van de bouwsector kunnen genomen worden.

De werkgevers vinden dat de beloofde daling van de werkgeversbijdrage in deze taxshift een positieve maatregel is maar wijzen erop dat deze onvoldoende voelbaar zal zijn in de bouwsector. Een lastenverlaging van 6 ' per uur is volgens Bouwunie en Confederatie Bouw de enige manier om de toekomst van de werkgelegenheid in de bouwbedrijven veilig te stellen

'We zijn tevreden dat de regering bereid is om verdere stappen te zetten om het concurrentieel nadeel dat onze Vlaamse bouwkmo's ondervinden door deloyale concurrentie van buitenlandse bedrijven, voort aan te pakken. Maar bij gebrek aan specifieke en toereikende maatregelen zullen onze bouwbedrijven geen andere keuze hebben dan beroep te doen op buitenlandse arbeidskrachten, die vandaag in alle wettelijkheid 20 tot 30% goedkoper kunnen werken. De gevolgen hiervan zullen bijzonder nadelig zijn voor zowel de tewerkstelling als de overheidsfinanciën', aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw en Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code