Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Landmeetbureau Teccon introduceert nieuwste grondradartechnologie

Gerelateerde onderwerpen :

Landmeetbureau Teccon introduceert nieuwste grondradartechnologie

Radar-setup met totaalstation.

Teccon bvba heeft dit jaar geïnvesteerd in de nieuwste grondradartechnologie. De Stream C van IDS GeoRadar is een uiterst compacte radararray die 34 antennes combineert om ondergrondse objecten, kabels en leidingen in 3D te detecteren. Teccon werkt al meer dan tien jaar met grondradartechnologie. Het grote voordeel van deze nieuwe radarconfiguratie is dat het terreinwerk heel snel met een hoge graad aan detail gebeurt, zodat elke verandering van de op te sporen kabels/leidingen en objecten in kaart kunnen gebracht worden. Dit maakt het gebruik van deze radar uniek. Teccon is het eerste bedrijf in de Benelux dat deze scanmogelijkheden aanbiedt.

Ter plaatse kan aan een hoog tempo een site vlakdekkend gescand worden. “Doordat dat slechts in één richting parallel gebeurt, wordt het terreinwerk met een factor 2 tot 4 sneller uitgevoerd dan met een grondscanner met een enkelvoudige antenne. Dankzij een real-time preview in 2D van de resultaten kan al een eerste beoordeling op het terrein uitgevoerd worden. Op basis van deze gegevens kan tijdens het veldwerk de scanstrategie nog bijgestuurd worden. De georeferentie van de data kan zowel met GNSS-antenne met RTK-correctie (buiten) gebeuren alsook door prismatracking met totaalstation (indoor en beboste omgeving). Zo kan in alle omstandigheden een kwalitatieve lokalisatie gegarandeerd worden (cm-precisie)”, vertelt Nicolas Note van Teccon. In ideale omstandigheden (vlak terrein zonder hindernissen) kan je met de Italiaanse Stream C zowat 1 ha scannen in vijf uur. Een dag later zijn alle gegevens dan verwerkt door de computer en heb je een volledig beeld.

Dieptebereik

“Uit onze eerste ervaringen is gebleken dat een diepte van 1,5 m comfortabel bereikt wordt. Voor de meeste kabels en leidingen, stookolietanks en funderingen volstaat dat bereikt ruimschoots. In zanderige bodems kan een diepte van 2 m bereikt worden. Af en toe is het dieptebereik onvoldoende. Door het gebruik van radiodetectie of een eenvoudige radarantenne met een lagere frequentie (maar minder nauwkeurig) kunnen deze tekortkomingen opgevuld worden. Door dense scanresultaten van de Stream -C kunnen ook vergravingen gerelateerd aan kabelsleuven opgespoord worden. Dan zie je bv. niet de kabel of hoofdleiding zelf, omdat die dieper ligt dan de detectielimiet, maar je ziet wel dat daar ooit een sleuf gegraven is, waardoor je met een grote zekerheid mag aannemen dat daar wel iets in de grond zit”, duidt Nicolas Note. Het toestel scant ook doorheen een betonvloer, maar het beeld hangt dan af van de aanwezigheid van een wapeningsnet, dat vaak hinderlijk is.

Voorbeelden visualisatie: Depthslice van een site hier op 0.45 m diepte. Hoge reflecties in lineaire formatie duiden hier op leidingen.

Stookolietanks

De meeste opdrachten zijn gerelateerd aan utility-detection op industrieterreinen. “Maar ook voor particulieren kunnen we iets betekenen. Vele oudere woningen hadden ooit een stookolietank. In de loop der jaren is men overgeschakeld op gas of elektriciteit en is de exacte ligging van de ondergrondse stookolietank niet meer gekend. Bij de verkoop van de woning moet die tank veiliggesteld worden. Door de snelle en dense scanmogelijkheden van het toestel kan op een eenvoudige manier de locatie van dergelijke tanks aangeduid worden. Een snellere uitvoering en betere interpretatie komt iedereen ten goede, zowel klant als uitvoerder”, zegt Nicolas Note.

In grote lijnen is deze grondradar de volgende generatie van het toestel dat onder andere de UGent inzette om vorig jaar te speuren naar het paneel van de Rechtvaardige Rechters onder de Gentse wegen. Bij dit type scans worden reeksen van 2D-scans samengevoegd om een 3D-beeld te maken, terwijl het toestel van Teccon sneller een veel accurater 3D-beeld oplevert. “Je kan voor onze nieuwe grondradar heel wat toepassingen bedenken of situaties aanduiden waarvoor dit toestel bijkomende informatie kan leveren, maar vermoedelijk zal het gros van de opdrachten toch het opsporen van kabels en leidingen zijn”, besluit Nicolas Note.

Innovatie

Teccon is een gevestigde waarde in de landmeetsector. De 50 landmeters voeren dagelijks meetwerk uit in heel België. Architecten, rioolbeheerders, industrie, studiebureaus en aannemers doen een beroep op Teccon voor het uitvoeren van opmetingen en het aanleveren van plannen. Teccon ontwikkelde de voorbije jaren een eigen methode voor het in kaart brengen van ondergrondse objecten als kabels, leidingen, brandstoftanks en riolering. Door de combinatie van verschillende technieken maken ze een zo volledig mogelijk onderzoek van de ondergrond zonder te graven of te breken. Een greep uit het gamma van het gebruikte materieel zijn een duwcamera, een robotcamera, een radiodetectie-toestel, grondradar, totaalstation, GNSS,…Met de nieuwe Stream-C tilt Teccon het onderzoek van de ondergrond naar een nieuwe hoogte.

Stream -C

34 antennes, 32 output-kanalen waarvan 23 in lijn (VV-oriëntatie) en 9 dwars (HH-oriëntatie).
Parallelle scanlijnen in plaats van grid: tijdbesparend (2 tot 4 keer sneller dan met standaardantenne).
Dense opmeting van de ondergrond: nauwkeurigere lokalisatie van ondergronds fenomenen (minder interpolatie dan bij traditionele radar).
Functie depth-slicing: 2D-visualisatie per diepteniveau van de reflectiewaarden voor het herkennen van 2D-structuren. Dit zorgt ervoor datn data-interpretatie een stuk sneller verloopt. Er wordt hiervoor een hiërarchische methode gehanteerd waarbij eerst het totaalbeeld wordt bekeken om vervolgens structuren te lokaliseren en deze in detail te bekijken. Dit is afwezig bij de meeste single channel/single antenna couple radars.

Extra functies van het toestel:
Aanpassen sensorhoogte: mogelijk tot slepen over terrein of 5 cm boven het oppervlak. Hierbij kan zo goed mogelijk grondcontact gekozen worden (maximaal energie in de bodem krijgen) of op ruwere terreinen een ruimte tussen sensor en grondoppervlak gelaten worden om vlotter over het terrein te kunnen voortbewegen.

Georeferentie:
Lokaal grid
Totaalstation – prismatracking
RTK GNSS
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels