Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lagere drempel voor wie meedingt naar buitenlands contract

Ondernemingen krijgen straks de mogelijkheid om een Engelstalig uittreksel te vragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Kamerlid Peter Dedecker heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend. 'De maatregel is een stevige administratieve vereenvoudiging voor onze kmo's om in het buitenland mee te dingen naar opdrachten', aldus Dedecker.

Belgische bedrijven die willen meedingen naar een contract van buitenlandse bedrijven of overheden moeten vaak een attest voorleggen met enkele basisgegevens over hun onderneming. Zo'n attest kunnen ze elektronisch vragen aan de KBO. Dit kan enkel in de drie landstalen, terwijl buitenlandse instanties dikwijls een attest in het Engels eisen. De ondernemingen moeten dan hun attest laten vertalen door een beëdigde vertaler of een zelf vertaalde versie voor echt laten verklaren door het gemeentebestuur. 'Hier zijn natuurlijk bijhorende kosten en administratieve lasten aan verbonden. Bovendien is de geldigheid van zo'n attest beperkt in de tijd, waardoor er regelmatig opnieuw kosten en administratieve lasten zijn', zegt Dedecker.

Met zijn wetsvoorstel maakt Dedecker het mogelijk om bij het vragen van een uittreksel in een van de landstalen bij de KBO een bijkomend uittreksel in het Engels te ontvangen. 'Dit betekent een financiële en administratieve lastenvermindering voor onze ondernemingen, in het bijzonder voor onze kmo's. Net zij zijn de motor van onze economie, net voor hen moeten we de rode loper uitrollen naar buitenlandse markten. Bovendien houdt deze mogelijkheid ook voor de belastingbetaler een besparing in, wanneer gemeentebesturen zich niet langer moeten bezighouden met het voor echt verklaren van deze attesten', legt Dedecker uit.

Om onze landstalen in de verf te zetten, kan het Engelstalige attest enkel gevraagd worden als bijlage bij een attest in één der landstalen, en dit op uitdrukkelijk verzoek. Dit uitdrukkelijk verzoek gebeurt met een eenvoudige klik op een 'checkbox' in het online-formulier, waardoor er geen bijkomende lasten zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector blijft onder druk staan

Bouwsector blijft onder druk staan

Het jaar 2020 is er voor de meeste ondernemingen eentje om snel te vergeten. De pandemie die zowat het hele jaar domineerde en tot vandaag voortduurt, gecombineerd met de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog, zal door iedereen worden[…]

01/03/2021 | Corona
Deinze werkt voortaan met stadsleveranciers

Deinze werkt voortaan met stadsleveranciers

Besix en Elia gaan aan de slag met slimme gebouwen

Besix en Elia gaan aan de slag met slimme gebouwen

Helft van de renovatieleningen dient om de woning 'groener' te maken

Helft van de renovatieleningen dient om de woning 'groener' te maken