Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lage rente compenseert verlies woonbonus

De bankenfederatie Febelfin heeft onlangs bekend gemaakt dat de verstrekte hypothecaire kredieten in januari zowel in aantal als in bedrag hoger lagen dan vorig jaar, ondanks de forse vermindering van de woonbonus. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) toont zich niet verrast door deze evolutie. Volgens haar berekeningen wordt het voordeel dat een ontlener verliest door de lagere woonbonus op dit ogenblik gecompenseerd door de daling van de rente.

Hoewel de woonbonus in 2015 in Vlaanderen bijna is gehalveerd in vergelijking met 2014 ligt de maandelijkse aflossing in 2015 toch nog ongeveer 100 ' lager. Dat is het gevolg van de sterk gedaalde intrestvoet.

Als het krediet een looptijd heeft van 25 jaar doet de lage rente de kredietnemer liefst 30.000 ' besparen. Deze besparing compenseert het verlies aan woonbonus. De totale kost van een nieuwe woning ligt daardoor op 25 jaar zelfs iets lager dan voordien.

De VCB adviseert dan ook iedereen die over voldoende eigen middelen beschikt om nu zijn bouwplannen te realiseren en te profiteren van de historisch lage rente. Een nieuwe woning heeft bovendien als maximaal E-peil 60, zodat de ontlener bijkomend beschermd is tegen een toekomstige stijging van de energieprijzen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata