Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lage rente compenseert verlies woonbonus

De bankenfederatie Febelfin heeft onlangs bekend gemaakt dat de verstrekte hypothecaire kredieten in januari zowel in aantal als in bedrag hoger lagen dan vorig jaar, ondanks de forse vermindering van de woonbonus. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) toont zich niet verrast door deze evolutie. Volgens haar berekeningen wordt het voordeel dat een ontlener verliest door de lagere woonbonus op dit ogenblik gecompenseerd door de daling van de rente.

Hoewel de woonbonus in 2015 in Vlaanderen bijna is gehalveerd in vergelijking met 2014 ligt de maandelijkse aflossing in 2015 toch nog ongeveer 100 ' lager. Dat is het gevolg van de sterk gedaalde intrestvoet.

Als het krediet een looptijd heeft van 25 jaar doet de lage rente de kredietnemer liefst 30.000 ' besparen. Deze besparing compenseert het verlies aan woonbonus. De totale kost van een nieuwe woning ligt daardoor op 25 jaar zelfs iets lager dan voordien.

De VCB adviseert dan ook iedereen die over voldoende eigen middelen beschikt om nu zijn bouwplannen te realiseren en te profiteren van de historisch lage rente. Een nieuwe woning heeft bovendien als maximaal E-peil 60, zodat de ontlener bijkomend beschermd is tegen een toekomstige stijging van de energieprijzen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele