Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Laatste Wase herfstontmoeting aan vooravond van provinciale fusie

Gerelateerde onderwerpen :

Laatste Wase herfstontmoeting aan vooravond van provinciale fusie

De Confederatie Bouw Waasland organiseerde op 22 oktober voor de vijfde maal de Herfstontmoeting. De Wase vertegenwoordiger van de grootste beroepsvereniging in de Belgische bouwsector mocht in 't Bau-huis in Sint-Niklaas meer dan 200 gasten ontvangen.

Voor de laatste keer sprak Paul De Roover (foto) de aanwezigen toe in zijn hoedanigheid van voorzitter van Confederatie Bouw Waasland. Hij belichtte een aantal actuele thema's en riep de politieke verantwoordelijken op om dringend specifieke maatregelen van lastenverlaging te nemen om de kmo?s te ondersteunen.

Collega's uit de bouwsector, beleidsmakers, openbare besturen, leveranciers en andere relaties van de bouwsector maakten deel uit van zijn meer dan 200-koppig publiek. "Het lijkt alsof het gisteren was dat er een nieuwe cao werd gesloten voor de jaren 2015-2016", stak de ceo van Dero Construct nv van wal.

"Tijdens deze onderhandelingen kunnen wel een aantal resultaten voor onze bouwbedrijven vermeld worden: geen sociale verkiezingen, het opstellen van een lijst van 40 punten die te maken hebben met de eerlijke concurrentie, die trouwens werd overgenomen door de staatsecretaris belast met de sociale fraude, en het herstellen van het financieel evenwicht van het Fonds voor bestaanszekerheid zonder dat de patronale bijdragen werden verhoogd. Tevens werd de structuur van onze paritaire instellingen gemoderniseerd. Dit kan alleen maar ten goede komen aan de efficiëntie van deze instellingen, ten dienste van de sector, de werkgevers en hun arbeiders. Dit zijn minder zichtbare resultaten, maar daarom niet minder belangrijk."

De voorzitter stelde tevens een aantal pertinente wijzigingen in het bouwlandschap vast: een sterke stijging van het aantal zelfstandigen, een daling van het aantal arbeiders en een toename van het aantal bedienden, maar bovenal een significante uitbreiding van het aantal buitenlandse bedrijven actief op onze markt. Maar het zou fout zijn om deze terugloop in de tewerkstelling van het aantal arbeiders enkel en alleen toe te schrijven aan buitenlandse bedrijven.

 

"Het zou fout zijn om deze terugloop in de tewerkstelling enkel toe te schrijven aan buitenlandse bedrijven."

 

“Het is een feit dat in de jongste jaren het sociaal passief van onze bedrijven zeer sterk is gestegen. Wanneer wij het hebben over de sociale lasten, hebben wij het niet alleen over de bijdragen die wij moeten betalen aan de sociale zekerheid. Het feit dat in een jongste wetgeving de proefperiode werd afgeschaft, de carenzdag naar de prullenmand werd verwezen en vooral de opzeggingstermijnen sterk werden opgetrokken, zijn ook allemaal factoren die maken dat wij strenger gaan toezien op aanwervingen. Trouwens, het aantal uitzendkrachten in onze sector gaat ook in stijgende lijn. Wij kunnen toch niet naast deze ontwikkelingen kijken? Voor wat betreft de opzeggingstermijnen moet ik zeker hier vermelden het feit dat de vakbonden, zonder enig overleg, naar het Grondwettelijk Hof zijn getrokken om onze afwijkende regeling van opzeggingstermijnen nietig te laten verklaren. Waar onze vakbonden in geslaagd zijn. Komt dat ten goede aan de werkgelegenheid' Het antwoord is duidelijk ?neen?. Onze vraag naar sociaal overleg zal vooral ingevuld moeten worden op interprofessioneel niveau?, vindt de voorzitter. Voorts hoopte hij dat de vakbonden zouden stoppen met op de straat te betogen en dat zij in de plaats daarvan een constructieve houding zouden aannemen om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

 

Vervolgens poneerde hij dat de proefperiode opnieuw zou moeten worden ingevoerd, de opzeggingstermijnen voor onze sector een definitief afwijkend stelsel moeten hebben en dat onze bedrijven nood hebben aan een goede arbeidstijdorganisatie. Ook opperde hij dat er nog gewerkt moet worden aan de sociale bijdragen omdat de bouwsector momenteel het slachtoffer is van buitenlandse bedrijven die actief zijn op onze bouwplaatsen.

 

"Deze provinciale Confederatie Bouw zal bijna 3.000 leden tellen en daarmee de grootste lokale Confederatie Bouw van het land zijn."

 

Paul De Roover maakte van deze gelegenheid ook gebruik om aan te kondigen dat er vanaf 1 januari 2017 één grote Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen zal zijn. Deze provinciale Confederatie Bouw zal bijna 3.000 leden tellen en daarmee de grootste lokale Confederatie Bouw van het land zijn. De leden zullen bediend worden vanuit drie locaties: Zwijnaarde, Sint-Niklaas en Aalst. Een ploeg van 30 medewerkers in heel de provincie zal hiervoor dagelijks paraat staan. Gelijktijdig worden ook beide sociale secretariaten gefusioneerd. Sofibo en Sodiska zullen vanaf 1 januari één groot provinciaal sociaal secretariaat vormen.

 

"Naar beroepswerking toe zal hierdoor op provinciaal vlak een veel breder draagvlak ontstaan waar aannemers mekaar kunnen ontmoeten en zij gezamenlijke standpunten kunnen innemen. Ook in de netwerking zullen meer mogelijkheden ontstaan om collega?s te leren kennen en samenwerkingen op te bouwen. Bij de medewerkers van de Confederatie Bouw zullen samen meer competenties aanwezig zijn om de leden nog beter en sneller van dienst te zijn", voorspelde hij.

Tot slot bedankte hij zijn collega-voorzitters van Sofibo, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en Sodiska - An De Smet, Rik Hinnens en François Goubau - voor hun constructieve medewerking bij de realisatie van de fusie.

Eretekens

Vijf zaakvoerders van Wase bouwbedrijven kregen nadien een ereteken opgespeld. Peter Troubleyn (Temse) en Patrick Dresselaers (Sint-Niklaas) werden verheven tot Ridder in de Orde van Leopold II. Roger Van Lierop (Kruibeke) kreeg de Gouden Palm Der Kroonorde opgespeld. Voor Rudi Meul (Belsele) en Marc Van Haute (Sint-Niklaas) was het ereteken van de Zilveren Palm der Kroonorde weggelegd.

Na het officiële gedeelte werd het startsein gegeven om zich te goed te doen aan heerlijke buffetten en was er ook nog een prijsuitreiking van restaurantbons onder de aanwezigen. Na de passage aan een royaal gevulde dessertafel werd er op de hippe tonen van DJ Rufie voort gefeest op de dansvloer.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels